монгол  česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: shutterstock
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Mongolská vláda investuje do rozvoje energetiky

Mongolská vláda si v Plánu obnovy země zasažené pandemií vytyčila cíl urychlit rozvoj energetického sektoru a tím si zvýšit energetickou soběstačnost. V plánu jsou projekty na výstavbu solárních a větrných elektráren, ale také rozšíření výkonu ve stávajících elektrárnách. Pro české firmy to znamená nové příležitosti v dodávkách technologií na využití odpadního tepla pro stavbu elektráren, zauhlování a automatizaci řízení tepelných elektráren, dodávky komponentů přenosové sítě, měřicí systémy do energetických sítí, nebo také realizace vodních a solárních elektráren na klíč.

Uhlí je nejvíce dostupným a nejlevnějším zdrojem energie v Mongolsku. Její zásoby se odhadují na 179 miliard tun, což by pro představu pokrylo celkovou spotřebu energie Číny, Japonska a Jižní Koreje dohromady na 20 let. Proto se drtivá většina elektrické energie v Mongolsku vyrábí v uhelných elektrárnách (80 %), zbývající malá část se vyrábí ve vodních, solárních a naftových.

Velkým problémem je stáří elektráren, které jsou nespolehlivé, dochází k obrovským ztrátám energie (až 30 %). Celková instalovaná kapacita energie země je 1122 MW, z toho asi 90 % tvoří kombinovaná výroba elektřiny a tepla (CHP). Výkonová bilance je nedostatková s dovozem 13 % z Ruska. Mongolský energetický sektor závislý na uhlí představuje asi 2/3 emisí skleníkových plynů.

Podíl instalovaného výkonu elektráren dle paliva a technologií

Podíl instalovaného výkonu elektráren dle paliva a technologií

Diskutovaná je vize zapojení Mongolska do tzv. východoasijského gridu, formou exportu energie ze solárních elektráren v gobijských oblastech Mongolska do Číny. Díky 300 slunečným dnům v roce a intenzitě slunečního záření má země výrobní potenciál až 11 GW ze slunečního zdroje.

V rámci parlamentem schválené strategie „A new revival policy“,  na stimulaci a oživení ekonomiky zasažené pandemií, bude mongolská vláda věnovat pozornost rozvoji energetického sektoru. V plánu jsou projekty na výstavbu nových elektráren Tavantolgoi (450 MW), Baganur (400 MW), a rozšíření výkonu v elektrárnách č. 2, 3, 4 a v Čoibalsan/u. Stavět se budou také vodní elektrárny o výkonu 90 MW v somonu Erdeneburen a 50 MW v provincii Chovd.

Další investice půjdou na zlepšení propojení dosavadní elektrické sítě, které sníží ztráty při přenosu, umožní integraci obnovitelných zdrojů do energetické soustavy a sníží dopad na životní prostředí. Jedním z takových projektů je stavba dvouokruhového 220 kV vedení Čoir – Sainšand o délce 220 km, rozvodny 220/110/35 kV v Sainšand/u a rozšíření 220 kV rozvodny Čoir. Postupně se má zvyšovat podíl obnovitelných zdrojů energie v zemi. Potvrzené jsou již dva projekty na výstavbu větrných elektráren s výkonem 15 MW a čtyři projekty na instalaci fotovoltaických elektráren s celkovým výkonem 35 MW. Realizace těchto projektů umožní Mongolsku dosáhnout vyšší energetické soběstačnosti a vymanit se ze závislosti na dovozu elektrické energie.

Čeští dodavatelé mohou nabízet technologie na využití odpadního tepla pro stavbu elektráren, zauhlování a automatizaci řízení tepelných elektráren, dodávky komponentů přenosové sítě, měřicí systémy do energetických sítí v hlavním městě Ulánbátaru i v regionech. České podniky se rovněž mohou zapojit do výstavby vodních a solárních elektráren.

Vardan Khachatryan, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Ulánbátaru