монгол  česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: ZÚ UB
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Mongolsko je prioritní zemí pro české výrobce důlních zařízení

Mongolská ekonomika je silně závislá na těžebním průmyslu, který zahrnuje široké spektrum nerostů, včetně uhlí, železné rudy, uranu a prvků do elektroniky, jako jsou měď, wolfram, molybden, zlato a stříbro. Zastaralé technologie a nedostatečná infrastruktura však snižují produktivitu a bezpečnost práce. České společnosti s pokročilými technologiemi a zkušenostmi mají velkou šanci přispět k modernizaci těžebního průmyslu v Mongolsku. Impulsem pro tuto spolupráci byla nedávná podnikatelská mise.
 

Těžba nerostů jako hlavní průmysl

Těžební průmysl hraje zásadní roli v mongolské ekonomice, jelikož tvoří přibližně 90 % celkového vývozu země. Význam těžby je také patrný v podílu na HDP, který činí zhruba 30 %, a představuje tak jedno z hlavních odvětví mongolského hospodářství. Mongolsko čelí výzvám v rozvoji zpracovatelského průmyslu, a to zejména kvůli geografickým a infrastrukturním omezením. V zemi je omezený počet podniků, které se zabývají přeměnou surových produktů na produkty s vyšší přidanou hodnotou. Nedostatek kvalifikované pracovní síly, omezené financování a špatná infrastruktura jsou hlavní překážky. Proto mongolská vláda usiluje o vytvoření příznivějšího podnikatelského prostředí pro přilákání zahraničních investic, technologií a know-how.

Těžba uhlí je zdaleka nejvýznamnější, představuje téměř 90 % celkové těžby a polovinu celkového vývozu Mongolska. Mongolské uhlí se vyznačuje vysokou kalorickou hodnotou a je žádané především v Číně a Jižní Koreji. V současné době se v Mongolsku těží uhlí z povrchových dolů, které jsou technicky jednodušší a ekonomicky efektivnější. I když se již začíná uvažovat o hlubinné těžbě. Největší hlubinný důl v zemi byl uveden do provozu v březnu 2023. Jedná se o měděný důl Oju Tolgoj britsko-australské společnosti Rio Tinto, který má roční kapacitu těžby až 480 000 tun mědi.  

Hospodářství poháněné uhlím

Podle některých odhadů jsou v Mongolsku zásoby uhlí na více než 100 let těžby. Mezi největší uhelné doly v zemi podle roční produkce patří Tavan Tolgoj, Ucha Chudag a Baganuur. Tavan Tolgoj je považován za jeden z největších světových nalezišť koksovatelného uhlí s celkovými zásobami přes 6 miliard tun uhlí a roční kapacitou těžby 15 milionů tun. Důl Ucha Chudag, nacházející se v jižním Mongolsku, těží především energetické uhlí používané ke spalování v elektrárnách a má roční kapacitu těžby 20 milionů tun. Poslední z největších dolů, Baganuur, se zaměřuje také na těžbu energetického uhlí a disponuje roční kapacitou těžby 4 miliony tun. Uhlí z tohoto dolu je spalováno ve dvou největších tepelných elektrárnách v zemi tj. Elektrárna číslo 3 a 4, které se nachází v Ulánbátaru.

Většina exportu mongolského uhlí pochází z naleziště Tavan Tolgoj a směřuje do Číny, která je hlavním obchodním partnerem Mongolska a zároveň největším světovým spotřebitelem uhlí. Kromě Číny a Jižní Koreje je uhlí z Mongolska vyváženo také do například do Japonska. Díky rostoucí poptávce po uhlí na mezinárodním trhu a strategické poloze země má Mongolsko významný potenciál pro další rozvoj svého těžebního průmyslu a exportu uhlí.

Příležitosti pro české firmy

V Mongolsku se těžba uhlí stále potýká s výzvami, které souvisí s používáním zastaralých technologií a vysokými náklady na logistiku. I přes nedávné zlepšení díky investicím a modernizaci technologických postupů existuje výrazný prostor pro další optimalizaci a zlepšení. Příležitostí v tomto sektoru mohou využít české firmy, které mají dlouholeté zkušenosti s vývojem a výrobou moderních technologií pro těžební průmysl, a to jak pro povrchovou těžbu, tak pro dobývání v hlubinných dolech.

Do mongolských dolů mohou české firmy nabídnout široké spektrum technologií od těžebních strojů, zařízení pro přepravu osob a materiálu v dolech, měření kvality uhlí až po monitorování těžebních procesů. Poptávka je také po expertíze v oblasti uzavírání dolů, environmentálně šetrných a digitálních řešení pro odvětví těžby a znalosti v sektoru geologických služeb. Velký potenciál uspět mají firmy dodávající technologie pro automatizaci důlních prací, které by mohly pomoci zvýšit efektivitu a bezpečnost těžebních operací.

Podnikatelská mise

Za účelem posílení česko-mongolské spolupráce v těžebním sektoru, Velvyslanectví České republiky v Mongolsku, ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a s významným přispěním České dobývací techniky (CDT), uspořádalo podnikatelskou misi v rámci projektu na podporu ekonomické diplomacie (PROPED).

Projekt  byl realizován v České republice v období od 23. do 29. dubna 2023. Účastnila se ho desetičlenná mongolská delegace, kterou vedl Melsčo Medbajar, ředitel Odboru politiky těžby Ministerstva těžby a těžkého průmyslu Mongolska. Dalšími členy delegace byli zástupci státního hnědouhelného dolu Baganuur, těžebních společností Energy Resources a Eurasia Mining Contractor, a také český podnikatel Tomáš Bravenec zastupující Českou dobývací techniku (CDT) v Mongolsku prostřednictvím firmy TriTilia Advisors. Delegaci po celou dobu jejího pobytu doprovázel Vardan Khachatryan, obchodní rada Velvyslanectví České republiky v Mongolsku. Význam akce byl dále podtržen účastí mongolského velvyslance v České republice, Damdina Gansucha, který se zúčastnil vybraných částí programu, čímž zdůraznil důležitost a relevanci tohoto setkání pro obě země.

Během projektu se mongolští zástupci seznámili s produkty a službami firem Enelex, Ostroj, DSP Přerov, RPS Ostrava, NOEN, Transroll, Ferrit, Alta, Hansen Electric, Řetězárna, ZVVZ Machinery, ŽDB Drátovna, Sigma Group a Transroll. Mezi jinými navštívili testovací areál pro závěsné důlní lokomotivy firmy Ferrit, zařízení na kontrolu kvality uhlí a homogenizaci od Enelexu a seznámili se s důlními stroji pro hlubinnou těžbu od společnosti Ostroj. Součástí programu byla také exkurze do dolů Tušimice a Darkov, kde mohli účastníci vidět v praxi moderní české důlní technologie.

Podnikatelská mise poskytla českým firmám ideální příležitost prezentovat své inovativních řešení v těžebním průmyslu. Zároveň nabídla cennou možnost obnovit a posílit vztahy, jakož i rozvíjet projekty, které byly dříve narušeny v důsledku pandemie covid-19.

 

Zpracoval: Vardan Khachatryan, ekonomický diplomat Velvyslanectví ČR v Mongolsku