монгол  česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Program Záruka Národní rozvojové banky

Cílem programu Záruka zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS) je v souladu se Strategií ZRS ČR 2018-2030 podpořit prostřednictvím bankovních záruk soukromé investice na rizikových trzích v rozvojových zemích. Podmínkou podpory je udržitelnost realizovaných investic, jejich rozvojový dopad a přidaná hodnota pro partnerskou zemi.

Program navazuje na aktivity programových nástrojů rozvojového partnerství pro soukromý sektor České rozvojové agentury a dalších aktivit podporovaných dotačními nástroji zahraniční rozvojové spolupráce ČR, s předpokladem postupného zapojení zdrojů zahraniční rozvojové spolupráce EU a plánu vnějších investic EU.

Podpora je poskytována ve formě bankovní záruky za úvěr (dále v tomto článku jen „záruka“).

Záruka je poskytována pouze k úvěrům bank, které mají s Národní rozvojovou bankou uzavřenu smlouvu o podmínkách poskytování záruk zahraniční rozvojové spolupráce (viz seznam spolupracujících bank na internetové adrese NRB – www.nrb.cz). Záruka se poskytuje k úvěrům za těchto podmínek:

- typ zaručovaného úvěru: investiční, resp. investičně provozní (s podílem běžných provozních nákladů maximálně ve výši 50 % nákladů projektu),

- výše záruky: až 80 % jistiny zaručovaného úvěru, maximálně 50 mil. Kč,

- délka ručení nepřesahuje 8 let,

- úroková sazba zaručovaného úvěru: dle dohody mezi příjemcem podpory a spolupracující bankou,

- doba odkladu splátek jistiny: dle dohody mezi příjemcem podpory a spolupracující bankou,

- zajištění zaručovaného úvěru: dle dohody mezi příjemcem podpory a spolupracující bankou,

- poplatky hradí příjemce podpory podle platného ceníku NRB.

Na jeden projekt může být poskytnuta pouze jedna záruka za úvěr.

Bližší informace se dočtete na webových stránkách Národní rozvojové banky.