монгол  česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: ZÚ Ulánbátar
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Projekty „Aid for Trade“ vytvářejí předpoklady komerčního úspěchu českých technologií v Mongolsku

Česká republika dlouhodobě podporuje Mongolsko v oblasti individuálních projektů „Aid for Trade“. Nositelem a investorem projektů je české Ministerstvo průmyslu a obchodu, které je realizuje s aktivní podporou Velvyslanectví ČR v Ulánbátaru. Smyslem projektů je podporovat dlouhodobější působení českých firem na místním trhu a vytvářet trvalé vazby mezi nabízejícími firmami a místními odběrateli.

Zastupitelský úřad se snaží být blízko zákazníkům s tím, aby na projekty navazovala standardní komerční činnost. Tímto principem jsou projekty „Aid for Trade“ podporou moderního trendu účasti českých firem na místním, v tomto případě mongolském, trhu.

Pro rok 2021 vybralo ministerstvo Průmyslu a obchodu České republiky k realizaci celosvětově pouze 10 projektů a dva z nich jsou určeny pro Mongolsko.

1. Projekt „Přenos know-how pro úsporu energií zateplením budov“, který navrhlo odborné učiliště v okrese Erdene. Jako dodavatel uspěla společnost Contechin Group s.r.o, hodnota projektu je 1 382 658,- CZK (cca. 182 miliónů MNT). V rámci tohoto projektu budou realizovány dvě hlavní aktivity:

- zateplení ubytovny pro studenty učiliště v lokalitě Erdene v provincii Tuv (1 064 m2) a zároveň předávání zkušeností mongolským pracovníkům zaškolováním v ČR. V červnu 2021 odletí do ČR k firmě Contechin šest pracovníků s cílem seznámit se s technologií a know-how pro zateplování budov;

- následně začátkem července 2021 přiletí do Mongolska dva čeští experti, kteří budou provádět dozor při zateplování budovy učiliště. Dle plánu proběhnou tři fáze tepelné izolace budovy, které je nutno provádět při teplotách nad 0°C.

Mongolská firma ZAG Group participuje na projektu tím, že poskytne zdarma lešení kolem budovy a bude se podílet na instalaci tepelné izolace. Dále místní výrobce stavebních materiálů „Pyramid Industry“ dodá kvalitní polystyreny dle požadovaných norem.  Mongolské ministerstvo práce a sociálních věcí zajistí úhradu nákladů za dopravu materiálů a jejich proclení.

2. Projekt „Návrh řešení zajištění vody a čištění odpadních vod pro tři okresy v Mongolsku“, který získala firma Geotest s.r.o. z Brna. Námět podalo mongolské Ministerstvo stavebnictví a urbanistiky, hodnota projektu je 795 950,- CZK (cca. 105 miliónů MNT).

Hlavním cílem projektu je napomoci mongolské straně při plnění jejích potřeb budování a rozvoje vodovodní a kanalizační infrastruktury. Výsledky projektu budou dosaženy prostřednictvím následujících aktivit:

- v rámci projektu přijedou dva čeští odborníci do Mongolska, aby se seznámili se situací a identifikovali rozhodující okolnosti, kritická místa a další aspekty pro navržené lokality; Ministerstvo stavebnictví vybralo pro projekt lokality Bayandelgar, provincie Suchbatar, Bayanzurkh, provincie Khuvsgul a Altai, provincie Gobi-Altai;

- experti navrhnou technologická řešení ve vybraných lokalitách a budou zpracovány tři studie proveditelnosti;  

- česká strana uspořádá k tématu prezentaci pro mongolské Ministerstvo stavebnictví a urbanistiky, pro zástupce okresů vybraných lokalit, pro představitele místních komunit, firem a institucí.

Lze konstatovat, že navržené projekty realizované českými experty budou přínosem pro mongolskou i českou stranu. U projektu „Přenos know-how pro zateplení budovy učiliště“ očekáváme následující benefity:

- projekt seznámí místní firmy s českou technologií zateplování budov, aby zateplení mělo potřebnou kvalitu a dlouhou životnost;

- na projekt bylo vybráno učiliště Erdene, ve kterém se  vyučují stavební obory. Škola se může stát budoucím centrem školení stavebních techniků a dělníků k používání české technologie a českých stavebních materiálů;

- studenti učiliště budou bydlet v teplém prostředí, dřívější velká ztráta tepla jim neumožňovala pohodlné bydlení a studium. Pro vytápění učiliště bylo dosud používáno cca 75 tun černého uhlí měsíčně. Zateplením se spotřeba sníží a zlepší se životní prostředí;

- během zateplování budovy budou probíhat školení a semináře o české technologii a českých stavebních materiálech pro odborníky a veřejnost, což umožní propagaci českých dodávek.

U druhého projektu „Návrh řešení zajištění vody a čištění odpadních vod“ očekáváme následující benefity:

- v oblasti čištění odpadních vod má ČR jedinečné „know how“, které by ráda nabídla mongolským partnerům;

- pro českou stranu bude projekt propagací její technologie. Předpokládá se, že realizace projektu otevře příležitosti pro další podobné dodávky na komerční bázi.

Oba jmenované projekty „Aid for Trade“ v Mongolsku zdárně pokračují ve své realizaci. K jejich uskutečnění přispívá znalost místního prostředí zastupitelského úřadu a využití jeho dlouhodobé spolupráce s místními ověřenými partnery, např. s Česko-mongolskou obchodní komorou, a také s realizátory, kteří na základě znalosti místních podmínek pomohli projednat vytipování projektů, jejich přípravu a realizaci. Uskutečnění těchto projektů bude další ukázkou efektivní rozvojové pomoci dlouhodobě poskytované Českou republikou Mongolsku.

Ing. Josef Kostiha, zástupce velvyslance

Velvyslanectví České republiky v Ulánbátaru, 2. 6. 2021