монгол  česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Slavnostní předání laboratoře pro měření délky v rámci rozvojového projektu ČR

Dne 31.05.2012 slavnostně otevřel velvyslanec V. Jílek a předseda MASM G. Gantumur novou laboratoř na měření délky.

Dne 31.05.2012 byla slavnostně otevřena nová laboratoř na měření délky, kterou v rámci českého rozvojového projektu „Zavedení standardů pro měření času a korekce národních primárních standardů pro měření délky“ v budově Mongolského úřadu pro standardizaci a metrologii (MASM) v Ulánbátaru zrealizoval Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) ve spolupráci s Českým metrologickým úřadem (ČMI).

Události byl přítomen velvyslanec V. Jílek, předseda MASM G. Gantumur, DEK P. Žáková, náměstek předsedy ÚNMZ V. Pokorný, vedoucí laboratoří ČMI F. Dvořáček a další. Záznam byl přenášen dvěma televizními stanicemi. Titulář vyjádřil radost nad tím, že ČR pokračuje v naplňování přání mongolské strany na přebírání evropských norem a standardů, kdy tedy po studijní cestě mongolských expertů do ČR v r. 2010 navazujeme tímto „hmotným“ projektem. Vyslovil přání, aby spolupráce pokračovala nejen na bilaterální úrovni, ale i multilaterální v rámci projektů EU zaměřených na standardy. G. Gantumur za pomoc upřímně poděkoval a zmínil, že vzájemná širší spolupráce je i jeho přáním.

Výše uvedený projekt bude realizován ÚNMZ v období let 2011-2013, a to ve formě dodávek a školení se zaměřením na délku a čas. Většina vybavení MASM dosud byla značně zastaralá a nedostatečná. Z tohoto důvodu lze předpokládat, že výsledky českého projektu budou v souvislosti se současným ekonomickým boomem Mongolska, kdy je přesné měření délky, rozměrů, geometrických vlastností či odchylek klíčové např. pro průmysl a stavebnictví, maximálně využívány.

Galerie


metrologie