монгол  česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: ZÚ Ulánbátar
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Vědci Mendelovy univerzity se více zapojili ve výuce mongolských lesníků

V červenci, v srpnu a září 2019 zorganizovali díky finanční podpoře České rozvojové agentury, v rámci programu „Vysílání expertů“ a programu „Vysílání českých učitelů“, vědci Mendelovy univerzity 2 plánované projekty pro studenty Mongolian University of Life Sciences.
 

Oba programy ČRA navazují na velký bilaterální lesnický projekt  „ Rozvoj lesů a genofondu  ekotypů místních lesních dřevin v Mongolsku“ (http://forest4mongolia-cz.net) realizovaný v letech 2015 – 2018 Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs n.Labem, s odborníky z České zemědělské Univerzity v Praze, Mendelovy Univerzity v Brně a privátní české lesnické společností.  

V rámci tohoto velkého projektu byl představen koncept udržitelného hospodaření v lesích (založeny demonstrační objekty s příklady zalesňování, výchovy porostů, přirozené obnovy), hospodaření s genetickými zdroji lesních dřevin, školkařství a bylo předvedeno vytváření lesního hospodářského plánu.  Byly založeny 2 lesní školky a semenný sad. Projekt zahrnoval i studijní pobyty a odborné exkurze v České republice a založení základny pro edukaci v sektoru lesnictví a životního prostředí. Základnou je družstvo Domogt Sharyngol, kde odborníci z České republiky vychovávají místní studenty a ukazují jim příklady dobrého hospodaření v praxi.

Odborníci MENDELU za českou stranu převzali „vedení“ v přenášení českého vzdělávacího know-how v oboru lesnictví do Mongolska. V létě 2019 tak realizovali  v rámci „Vysílání expertů“ lesnicko-krajinářský kurz pro studenty Mongolian University of Life Sciences (MULS) a German-Mongolian Institute of Resources and Technology (GMIT). V prvním teoretickém bloku se studenti dozvěděli o principech udržitelného lesního hospodaření, významu lesa pro udržení permafrostu a vody v krajině a získali základy dalších disciplín souvisejících s problematikou životního prostředí. V dalších dvou blocích vědci MENDELU společně s akademickými pracovníky a studenty založili výzkumné plochy, na kterých společně sledují vliv pastvy na přirozené zmlazení a vitalitu lesa a dynamiku vegetace ve vztahu k možné změně teplotních a vlhkostních podmínek v půdě.

Mongolští studenti byli v rámci programu „Vysílání českých učitelů“ seznámeni s moderními technologiemi a postupy při inventarizaci lesa a na výzkumných plochách budou v příštích letech realizovat závěrečné práce. Zároveň vědci vytvořili online vzdělávací platformu, která umožní kontinuální kooperaci a sdílení znalostí i po skončení projektu. V rámci projektu by mělo dojít k vytvoření meziuniverzitní sítě s cílem spolupráce ve výzkumu půdní vlhkosti a sukcese lesa.  

Odborníci MENDELU v roce 2019 začali také realizovat vzdělávací projekt v rámci v rámci EU – mobility.  V rámci projektu ERASMUS+ tak přijede v zimním semestru 2019/2020 sedm mongolských studentů studovat na lesnické katedře MENDELU a druhá část studentů a učitelů z MULS přijede v roce 2020.

V rámci spolupráce s EU má MENDELU zájem na zpracování draftu projektu udržitelného lesnického hospodaření v Mongolsku, pevně zakomponovaného do vzdělávacího systému v Mongolsku. Projekt bude vycházet z priorit Ministerstva životního prostředí Mongolska a vychází ze stanovených Udržitelných cílů  2030.