монгол  česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Výzva k předkládání malých lokálních projektů na rok 2024

Velvyslanectví České republiky v Ulánbátaru vyhlašuje výzvu k předkládání návrhů malých lokálních projektů, jenž by mohly být podpořeny finančním příspěvkem z oficiální rozvojové pomoci České republiky.  
 

Malé lokální projekty (MLP) jsou jedním z nástrojů rozvojové spolupráce České republiky. MLP jsou identifikovány zastupitelskými úřady České republiky (dle žádostí podaných potenciálními realizátory) a schváleny Ministerstvem zahraničních věcí (MZV). Cílem MLP je přispět  místním subjektům k jejich  rozvojovým aktivitám menšího rozsahu v souladu s národními rozvojovými prioritami jejich země.

Českou republikou podpořený malý lokální projekt by měl přinést nejen rozvojové výstupy, ale měl by též přispět ke zvýšení viditelnosti České republiky v dané zemi. Mohou být podpořeny různé projekty, například na podporu naplňování agendy 2030 a projekty zaměření na klimatickou bezpečnost, místního rozvoje, zlepšení zdraví nebo lékařské péče, odstraňování chudoby, zpřístupnění vzdělání, vzdělávání obyvatel venkovských oblastí, ochranu životního prostředí,  zlepšení postavení žen ve společnosti či na podporu soužití mezi etnickými a náboženskými komunitami. Jednou z rozhodujících podmínek je udržitelnost projektu, což znamená, že  projekt může fungovat v budoucnosti bez další finanční podpory.

KDO MŮŽE ŽÁDAT O PŘÍSPĚVEK NA MALÝ LOKÁLNÍ PROJEKT

Finanční příspěvek je určen na projekty na území Mongolska. Realizátor MLP je místní subjekt s právní subjektivitou v Mongolsku. Realizátor musí být způsobilý k podpisu smlouvy s MZV ČR, které spadá pod jurisdikci českých zákonů a českých soudů. Realizátorem MLP může být vzdělávací, zdravotnická, sociální nebo kulturní instituce, nestátní nezisková organizace, družstvo, územně správní celek, apod. Realizátorem MLP nemůže být ústřední orgán státní správy, politická strana nebo hnutí či  fyzická osoba. 

REALIZACE, ROZPOČET A MOŽNÝ PŘÍSPĚVEK

Projekt musí být realizován od data podpisu smlouvy (cca březen 2024) do konce října 2024.

Hmotné výstupy projektu musí být označeny logem české rozvojové spolupráce. V případě nehmotných aktivit projektu je vždy nutné zmínit finanční podporu české rozvojové spolupráce.
Finanční příspěvek na MLP  činí od 200 000 Kč do 500 000 Kč (přibližně až 20 000,- EUR). Spolufinancování z jiných zdrojů není povinné, ale je žádoucí. 
Projekt by měl být účelný, hospodárný a efektivní, z tohoto důvodu musí být doloženy všechny platby účtenkami.  Celkové náklady na honoráře, diety, ubytování, cestovné a případné pojištění a očkování nesmí přesáhnout 25 % celkových nákladů projektu. 

Do rozpočtu nesmí být zahrnuty platby za administrativní náklady realizátora.
Jedna organizace může požádat o příspěvek na více projektů, z prostředků rozvojové spolupráce ČR však může být podpořen jen jeden její projekt.  

JAK POŽÁDAT O PŘÍSPĚVEK NA MALÝ LOKÁLNÍ PROJEKT

Žádost o příspěvek na malý lokální projekt musí obsahovat:
v angličtině vyplněný Identifikační formulář opatřený razítkem organizace a podpisem. V rubrice "Local currency" se uvede částka v USD nebo EUR, všechny rubriky určené pro české koruny zůstanou nevyplněny a doplní je Velvyslanectví ČR v Ulánbátaru podle platného kurzu, 

ověřená kopie dokladu (v angličtině nebo přeložená do angličtiny) potvrzujícího, že žadatel má právní subjektivitu (je úředně zaregistrován);

potvrzení v češtině nebo angličtině, že osoba podepsaná na identifikačním formuláři, je zplnomocněna jednat za organizaci, která žádá o příspěvek.    

Žádost musí být  v papírové podobě doručena  Velvyslanectví České republiky v Ulánbátaru nejpozději do 6. října 2023 na adresu:

Embassy of the Czech Republic /MLP 2024/
Embassy Street 9 (Sky Plaza bldg)
Ulaanbaatar
Mongolia

Před odesláním žádosti poštou nebo kurýrní službou musí být žádost (identifikační formulář) naskenována v souborech PDF a Excel, a odeslána v elektronické podobě na e-mailovou adresu ulaanbaatar@embassy.mzv.cz a amarsaikhan_batsaikhan@mzv.cz.

DŮLEŽITÉ TERMÍNY

Uzávěrka všech žádostí o příspěvek na realizaci malého lokálního projektu doručených Velvyslanectví ČR v Ulánbátaru: 6. října 2023.
Po schválení Ministerstvem zahraničních věcí ČR podepíše Velvyslanectví ČR v Ulánbátaru s úspěšným žadatelem příslušnou smlouvu o realizaci projektu, a to nejpozději do 31. března 2024.
Malý lokální projekt musí být ukončen nejpozději v říjnu 2024

Všechny finanční doklady a účty musí být doručeny Velvyslanectví ČR v Ulánbátaru nejpozději do 15. října 2024.

Závěrečná zpráva a fotodokumentace musí být doručeny Velvyslanectví ČR v Ulánbátaru nejpozději do 15. listopadu 2024.

Případné dotazy lze zasílat e-mailem na adresu ulaanbaatar@embassy.mzv.cz, s předmětem zprávy "MLP2024".

Veškerá komunikace musí probíhat elektronicky e-mailovou korespondencí. 

 

 

přílohy

Identification form 71 KB XLS (Excel tabulka) 13.9.2023