монгол  česky  english 

rozšířené vyhledávání

Ekonomika a rozvojová spolupráce

Obchodně-ekonomický úsek (OEÚ) je součástí Velvyslanectví České republiky v Mongolsku. Podpora českých subjektů v navazování či rozvoji úspěšných obchodních vztahů s mongolskými partnery je dlouhodobou prioritou zastupitelského úřadu.  
 

Českým podnikatelským subjektům může OEÚ poskytnout:

 • základní informace o ekonomickém a podnikatelském prostředí
 • základní kontakty na potenciální obchodní partnery na základě specifikovaného zadání ze strany českého podniku
 • kontakty na představitele státní správy, obchodní komory, profesní asociace atd.
 • informace o poptávkách po českém zboží, službách a o zájmu mongolských firem o spolupráci s českými obchodními partnery
 • konzultace o ohledně obchodního a investičního prostředí
 • pomoc při organizování podnikatelských misí
 • informace o významných veletrzích
 • organizační podporu při účasti na místních výstavách a veletrzích

Požadavky kladené ze strany OEÚ na podnikatelské subjekty:

 • seriózní a profesionální jednání jak ve vztahu k OEÚ, tak i k mongolským obchodním partnerům, aby nedocházelo k poškození pověsti České republiky
 • přiměřenost a opodstatněnost žádostí o podporu
 • poskytnutí dostatečného množství informací o firmě a jejím profilu
 • poskytnutí informací o aktivitách podnikatelského subjektu v teritoriu
 • sdělení zpětně informace o výsledcích spolupráce s mongolskými obchodními partnery

Velvyslanectví ČR v Mongolsku vzhledem k mezinárodním závazkům a dalším limitujícím omezením nemůže zejména:

 • jednat a vystupovat jménem firem
 • financovat aktivity firem
 • vykonávat překladatelské a tlumočnické služby

Rozsah poskytované podpory českým podnikatelským subjektům je vždy závislý na kapacitních možnostech OEÚ.

Podrobným a aktualizovaným zdrojem informací o Mongolsku je Souhrnná teritoriální informace (STI) link –http://www.businessinfo.cz/mongolsko

Informace o exportních novinkách, příležitostech a řadě akcí připravovaných přímo na zahraničních trzích získáte v Klientském centru pro export link – www.businessinfo.cz/kce

 

OEÚ tým:

Ing. Iva Šustáková- vedoucí obchodně-ekonomického úseku (DEK)

Ing. J. Tserendulam- asistentka DEK

Kontakty: Adresa OEÚ je totožná s adresou velvyslanectví.

Tel. 00976 11- 321886, 311053

Fax: 00976 11- 32 37 91

E-mail: Commerce_Ulaanbaatar@mzv.cz

Úřední hodiny: Pondělí - Pátek 8.15-16.45

Mongolsko patří mezi prioritní programové země zahraniční rozvojové spolupráce České republiky. Agendu bilaterálních rozvojových projektů, malých lokálních projektů a humanitární pomoci  má v gesci Politický úsek ZÚ.