монгол  česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: ZÚ Ulánbátar
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Češi předávají v Mongolsku své know-how v oblasti energetických úspor budov

V okrese Erdene, 90 km východně od hlavního města Ulánbátaru, se v rámci programu Aid for Trade finalizuje projekt tepelné izolace fasády ubytovny pro studenty tamního Odborného učiliště.

Realizátorem projektu je česká firma Contechin Group s.r.o v čele s Ing. Bořivojem Minářem, která ve spolupráci s mongolským partnerem Odborným učilištěm v Erdene, za podpory Velvyslanectví České republiky v Mongolsku, mongolského Ministerstva práce a sociálních věcí, firem Zag Group a Pyramid dokončuje zateplení budovy. Nový design barevného provedení navrhlo český ateliér Tsunami Ing. Aleše Krtičky.

Jde o vzorový referenční projekt, který zahrnuje předání českého know-how v oblasti energetických úspor budov dle evropských standardů. Místní učitelé a učni se díky projektu seznámili s tzv. Vnějším kontaktním zateplovacím systémem, mezinárodně označovaným zkratkou ETICS (External Thermal Insulation Composite System), který je v České republice nejrozšířenější technologií zlepšování tepelnětechnických parametrů obvodových plášťů budov. Veškeré komponenty ETICS byly dovezeny do Mongolska z České republiky, pouze izolant EPS dodával místní výrobce.

České řešení tak přinese úsporu energie až o 50 % oproti původnímu stavu budovy. Tím se sníží celkové náklady na vytápění, zkrátí topné období a zredukují negativní vlivy na životní prostředí.

Technologické učiliště v Erdene se již v minulosti stalo místem, kde se realizovaly i tzv. Malé lokální projekty v gesci Ministerstva zahraničních věcí. V rámci těchto projektů byly do školy dodány zemědělské, mlékárenské a maso-zpracovatelské stroje a nástroje. Nové vybavení slouží hlavně studentům učiliště při praktické části studia.

Projekty Aid for Trade

Projekty Aid for Trade, jejichž gestorem je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a které vycházejí ze zájmu a potřeb partnerských států, jsou součástí oficiální rozvojové spolupráce ČR.

V rámci programu Aid for Trade jsou realizovány relativně menší projekty s dobou trvání do 1 roku. Smyslem je pomoc rozvojovým zemím začlenit se lépe do mezinárodního obchodního systému a efektivněji využívat obchod v zájmu snižování chudoby. Podstatou těchto projektů je dále přenos zkušeností, informací, know-how a přednášek na odborná témata, s cílem pomoci partnerským státům při usnadňování obchodu, pomoc státní administrativě při formulování a implementaci pravidel domácího trhu, odstraňování administrativních bariér, podpora podnikatelského klimatu, rozvoj tržních institucí včetně finančního sektoru atd.

Návrhy do projektu Aid for Trade v Mongolsku na příští rok 2022 se podávají přes Velvyslanectví České republiky v Mongolsku a to do 30. září 2021. Bližší informace poskytne Ekonomický úsek ambasády na: commerce_ulaanbaatar@mzv.cz.

 

Zpracoval: Vardan Khachatryan, obchodní rada Velvyslanectví České republiky v Mongolsku

Galerie


Projekt Aid for Trade