монгол  česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: ZÚ Ulánbátar
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Další projekt „Aid for Trade“ úspěšně předán v Mongolsku

Aktivity spojené s realizací projektů „Aid for Trade“ financovaných českým Ministerstvem průmyslu a obchodu tvoří spolu s ostatní rozvojovou pomocí důležitou součást činnosti velvyslanectví České republiky v Ulánbátaru. Dne 15. 10. 2021 byl v rámci slavnostní ceremonie předán projekt „Aid for Trade“ s názvem „Zateplení budovy učiliště v Erdene“ v odborném učilišti v somonu Erdene.

Projekty „Aid for Trade“ financované MPaO byly v roce 2021 pro Mongolsko schváleny dva. Jmenovaný projekt zateplení budovy učiliště stavebních oborů v Erdene byl financován ve výši přibližně 62 tisíc USD, druhý projekt „Čištění odpadních vod a úprava kanalizace ve třech mongolských okresech“ měl hodnotu  cca  40 tis. USD. Cílem projektů je prohlubovat rozvojovou spolupráci a na jejím základě podpořit následné komerční vztahy obou stran.

Realizací zateplení dojde k úspoře nákladů na vytápění objektu ubytovny učiliště v somonu Erdene. Současně snížení množství spalovaného uhlí bude mít pozitivní vliv na životní prostředí v místě. V souvislosti s projektem lze ocenit práci firmy Contechin s.r.o., která projekt zateplení realizovala. Je velmi důležité, že Contechin s.r.o. při realizaci projektu vyškolil přes dvě desítky pracovníků učiliště, jak tepelnou izolaci provádět. Na základě zaškolení mohou tito pracovníci v budoucnu hledat a spolu-realizovat podobné projekty zateplení dalších objektů, které by se uskutečnily na komerční bázi s dodavatelem firmou Contechin.

Předání projektu zateplení budovy se vedle ředitele učiliště Š. Otgonchú a starosty somonu Erdene A. Mungunbajara uskutečnilo za účasti ministra stavebnictví Mongolska Munkhbatara Begzjava. Dále za mongolské Ministerstvo práce a sociálních věcí se zúčastnila seniorní pracovnice odboru strategie pro odborné vzdělání D. Adilbiš, a specialistka Ž. Cecegžargal.  

V zahajovacím ceremoniálu promluvil za Zastupitelský úřad České republiky zástupce velvyslance ing. Josef Kostiha, který ocenil společný projekt, popřál odbornému učilišti v Erdene hodně úspěchů v jeho záslužné práci a uvedl, že české velvyslanectví je připraveno spolupracovat s učilištěm v Erdene na dalších rozvojových, či komerčních projektech. Předpokládáme, že na základě tohoto projektu se rozvine další komerční spolupráce v dané oblasti.

V učilišti v Erdene Česká republika realizovala již několik lokálních projektů v oblasti zpracování mléka, masa a dodávky malé zahradní techniky. Stává se z něj tak „Centrum českých technologií“, kde na jednom místě se mohou zájemci seznámit s těmito českými referenčními projekty.

Ing. Josef Kostiha, zástupce velvyslance

Velvyslanectví České republiky v Ulánbátaru