монгол  česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Czech Development Cooperation
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Program Aid for Trade

Kdy: 24.05.2022 17:15 - 30.09.2022

Výzva pro zájemce o předložení námětů na projekty Aid for Trade v roce 2023 v rámci zahraniční rozvojové spolupráce ČR. Termín pro předložení nabídky 30. 9. 2022. V rámci programu Aid for Trade jsou realizovány menší projekty většinou do 1 milionu Kč vč. DPH s dobou trvání jednoho kalendářního roku.

Smyslem je pomoc rozvojovým zemím začlenit se lépe do mezinárodního obchodního systému a efektivněji využívat obchod v zájmu snižování chudoby. Podstatou těchto projektů je dále přenos zkušeností, informací, know-how a přednášek na odborná témata, s cílem pomoci partnerským státům při usnadňování obchodu, pomoc státní administrativě při formulování a implementaci pravidel domácího trhu, odstraňování administrativních bariér, podpora podnikatelského klimatu, rozvoj tržních institucí včetně finančního sektoru atd.

Témata musí odpovídat podstatě programu Aid for Trade. (Rovněž by měla vycházet ze strategických dokumentů rozvoje partnerských států, z jejich potřeb a být orientována na oblasti jejich přednostního zájmu. U Aid for Trade jde především o tyto okruhy:  

 1. ekonomický rozvoj vč. energetiky
 2. budování produkčních kapacit
 3. zavádění norem kompatibilních s EU
 4. revitalizaci těžebních podniků
 5. budování ekonomických zón
 6. posilování podnikatelského klimatu
 7. rozvoj malých a středních podniků
 8. související legislativu
 9. dopravní infrastrukturu
 10. životní prostředí
 11. zemědělství vč. potravinářství
 12. lesnictví atp.

K iniciaci projektu programu Aid for Trade je zapotřebí, aby zahraniční partner vyplnil formulář „Development Project Identification Form - Aid for Trade“. O projekt programu Aid for Trade může požádat jakýkoliv subjekt státní správy Mongolska (ideálně ministerstvo nebo některá z jím řízených vládních agentur pro určitý sektor, municipalita atd.), ale i soukromý subjekt, ten však opět za podpory či při vědomí příslušného místního ministerstva.

Projekty Aid for Trade, jejichž gestorem je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, a které vycházejí ze zájmu a potřeb partnerských států, jsou součástí oficiální rozvojové spolupráce České republiky.

Termín: Návrhy do projektu Aid for Trade v Mongolsku na příští rok 2023 se podávají přes Velvyslanectví České republiky v Mongolsku a to do 30. září 2022. Bližší informace poskytne Ekonomický úsek ambasády na: commerce_ulaanbaatar@mzv.cz.

přílohy

Identifikacni-formular-CZ 67 KB DOC (Word dokument) 24.5.2022