монгол  česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: ZÚ Ulánbátar
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Výzva k předkládání Transformačního projektu 2021

Zastupitelský úřad v Ulánbátaru vyzývá k předkládání návrhů na realizaci malých lokálních transformačních projektů TRANSITION 2021.

Termín podání na ZÚ : do 26.10.2020

Podmínky :

  • navrhované projekty transformační spolupráce mezi Českou republikou a Mongolskem musí být v souladu s prioritami podpory lidských práv a transformační spolupráce  a měly by se týkat:
  • podpory občanské společnosti, včetně obránců lidských práv;
  • podpory svobody projevu a přístupu k informacím, včetně svobody médií;
  • podpory rovné a co nejširší politické a veřejné participace;
  • podpory budování institucí právního státu;
  • podpory rovnosti a nediskriminace;
  • podpory lid. práv v tématech spojených se zaměstnaností a živ. prostředím;

Doba trvání projektu:   maximálně 9 měsíců ( s předpokladem od 1.2.2021 do 31.10.2021);

Rozpočet :  max .do 500.000,- Kč ( max. cca 55.000.000 MNT ) na projekt.

                   (průměrná cena navrhovaných projektů se obvykle pohybuje okolo 250.000,- Kč) t.j. 27.700.000,- MNT;

Realizátor projektu: místní nevládní organizace, nemělo by se jednat o příspěvek na projekt velkého donora;

Hlavní náležitosti návrhů lokálních transformačních projektů:

  • návrh LTP musí obsahovat identifikační formulář v anglickém jazyce (viz příloha) řádně vyplněný ve všech částech a opatřený podpisem oprávněné osoby na straně předkladatele (zástupce místní NGO) včetně čitelně vypsaného jména u podpisu, případně též razítkem;
  • kompletní návrh LTP musí být na ZÚ Ulánbátar fyzicky doručen v obálce s nadpisem TRANSITION 2021 nejpozději do 26.10.2020 a zároveň zaslán elektronickou poštou na adresu : ulaanbaatar@embassy.mzv.cz

přílohy

Identification form 46 KB XLS (Excel tabulka) 21.9.2020