монгол  česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: MZV ČR
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Výzva pro předkládání lokálních transformačních projektů (LTP) na rok 2023

Velvyslanectví České republiky v Ulánbátaru vyzývá k předkládání návrhů na realizaci malých lokálních transformačních projektů TRANSITION 2023. Termín pro předkládání návrhů je do 01. 11. 2022.

Podmínky:

navrhované projekty transformační spolupráce mezi Českou republikou a Mongolskem musí být v souladu s prioritami podpory lidských práv a transformační spolupráce  a měly by se týkat:

  1. podpory občanské společnosti, včetně obránců lidských práv;
  2. podpory svobody projevu a přístupu k informacím, včetně svobody médií;
  3. podpory rovné a co nejširší politické a veřejné participace;
  4. podpory budování institucí právního státu;
  5. podpory rovnosti a nediskriminace;
  6. podpory lid. práv v tématech spojených se zaměstnaností a životním prostředím;

- doba trvání projektu je maximálně 9 měsíců (s předpokladem od 1. 3. 2023 do 31. 10. 2023);

- maximální výše rozpočtu je 500.000,- Kč (max. cca 66.000.000 MNT) na projekt;

- (přičemž průměrná výše se obvykle pohybuje okolo 300.000,- Kč tj. cca 40.000.000,- MNT);

- realizátorem projektu je místní nevládní organizace, nemělo by se jednat o příspěvek na projekt velkého donora;

Hlavní náležitosti návrhů lokálních transformačních projektů (LTP):

  1. návrh LTP musí obsahovat identifikační formulář v anglickém jazyce (viz příloha) řádně vyplněný ve všech částech a opatřený podpisem oprávněné osoby na straně předkladatele včetně čitelně vypsaného jména u podpisu, případně též razítkem;
  2. kompletní návrh LTP musí být na Velvyslanectví ČR v Ulánbátaru fyzicky doručen v obálce s nadpisem TRANSITION 2023 nejpozději do 01. 11. 2022 a zároveň zaslán elektronickou poštou na adresu: ulaanbaatar@embassy.mzv.cz

přílohy

Identifikační formulář 59 KB XLS (Excel tabulka) 30.9.2022