монгол  česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Předání českého know-how v oblasti ochrany přírody

V rámci realizace malého lokálního projektu spojeného s podpůrným projektem ZOO Praha na přebírání zkušeností s ochranou přírody a praxe rezervací a národních parků navštívila osmičlenná mongolská delegace ve dnech 19. - 30. července 2014 Krkonošský národní park (KRNAP). V delegaci byli zástupci Ministerstva životního prostředí a zeleného rozvoje Mongolska a Přísně chráněné oblasti Gobi B, kam jsou v posledních letech z ČR reintrodukováni koně Převalského. Delegaci vedl zástupce státního fondu uvedeného ministerstva S. Dashdavaa. V návazné druhé polovině projektu jeden z členů delegace na zpáteční cestě předával nabyté zkušenosti ochráncům přírody a dětem z mezinárodního ekologického tábora ECOLAND v Eroo, provincie Selenge a informoval je zároveň také o podmínkách, chráněných zvířatech i místních eco-klubech na školách v okolí chráněné oblasti Gobi B, která je od Selenge vzdálena v rámci stejné země téměř 500 km vzdušnou čarou. Tam potom v září zamíří ještě eco-školitel ze zkušenějších eco-klubů středního Mongolska.

Zástupci KRNAP-u předali mongolským rangerům cenné zkušeností z uplatňování moderních forem ochrany přírody s cílem přispět ke zdokonalení monitoringu zvěře a péče o ni, zejména v nepříznivých a extrémních klimatických podmínkách. Hovořili též o důležitosti materiálního vybavení rangerů pro zvyšování jejich operability i posílení vlastní bezpečnosti. Důležitým tématem byla též ochrana přírody v kombinaci s eco-turistikou, která je zároveň důležitým ekonomickým nástrojem rozvoje národních parků.

Vedení mongolské delegace přijal v ČR také náměstek ministra životního prostředí ČR Vladimír Dolejský za účasti dalších vedoucích pracovníků uvedeného rezortu, náměstka ředitele ZOO Praha J. Šimka a koordinátorek in - situ projektů H. Geroldové a L. Vejmelkové. Tématem rozhovoru bylo posouzení možností budoucí spolupráce v oblasti životního prostředí. Zástupce ZOO Praha informoval o dosavadní spolupráci s Přísně chráněnou oblastí Gobi B a o možnostech spolupráce v oblasti výzkumu a analýz. Vedoucí oddělení zvláště chráněných částí přírody Ministerstva životního prostředí ČR D. Utinek široce informoval o českých zkušenostech z fungování chráněných oblastí, ředitelka odboru druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků V. Vilímková pak o vzácných a ohrožených druzích rostlin a jejich ochraně.  

Mongolská delegace se rovněž setkala s prezidentem International Takhi Group (Mezinárodní skupina pro koně Převalského) Thomas/-em Pfisterer/-em a s ředitelkou Parku divokých zvířat Langerberg Karin Hindenlang/-ovou, s nimiž diskutovala otázky, související nejen se zajištěním úspěšného pokračování reintrodukce koní Převalského v Mongolsku, ale i se získáním potřebné podpory vrcholných státních orgánů Mongolska pro územní rozšíření Přísně chráněné oblasti Gobi B.   

V zájmu širšího předávání zkušeností z cesty do KRNAP-u následně jeden z členů mongolské delegace (ranger Batsuuri) školil mladé ekology v letním mezinárodním eco-táboře Ecoland v provincii Selenge na severu Mongolska. Vedoucí ekologického vzdělávání z tohoto tábora pak má na září plánovánu v rámci téhož projektu výměnnou cestu do somonů (okresů) v okolí Gobi B v provincii Gobi-Altaj, kde bude tamním školám již na základě vlastních několikaletých zkušeností a v Mongolsku publikovaných pomůcek a učebnic pomáhat se zlepšováním vzdělávacích programů eco-klubů při tamních školách

Velvyslanectví v Ulánbátaru sleduje s radostí a potěšením, že malý lokální projekt pomohl najednou propojení tolika lidí stejných zájmů, výměně zkušeností i osobních kontaktů mezi ochránci přírody z ČR a z Mongolska, ale i mezi dobrovolníky a mladou ekologicky zaměřenou mládeží v Mongolsku samotném. Považujeme to za cenný vklad do budoucího ekologického turismu, který je pro Mongolsko jedním z cenných odvětví rozvoje ekonomiky vybudovaným na unikátnosti mongolské přírody.

Galerie


krnap