монгол  česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: ZÚ Ulánbátar
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Projekt na podporu ekonomických aktivit českých firem v Mongolsku 2021

V Mongolsku a dalších šestnácti zemích bude v letošním roce pod záštitou Ministerstva zahraničních věcí ČR,  Hospodářské komory ČR a Svazu průmyslu a dopravy ČR realizován projekt na podporu ekonomických aktivit českých firem v zahraničí PROPEA. Služby českým firmám poskytuje v součinnosti s českým velvyslanectvím expertní subjekt znalý místního podnikatelského prostředí. V Mongolsku projekt na podporu ekonomických aktivit českých firem realizuje Czech Business Support vedený panem Ser-Odem Ichinkhorloo.
 

Dlouhodobým cílem programu PROPEA je:
•poskytnout českým firmám na zahraničních trzích kvalitní služby,
•snížit českým firmám rizika spojená se vstupem na náročné zahraniční trhy,
•do budoucna podpořit české firmy, jejichž aktivity v zahraničí se neomezují pouze na export, ale mají spíše investiční charakter,
•posílit kapacity České republiky pro podporu trvalejší přítomnosti firem na zahraničních trzích.

Program PROPEA je financován z meziresortních prostředků na podporu ekonomické diplomacie. Služby poskytované v rámci projektů PROPEA jsou pro firmy cenově zvýhodněné a jmenovitě v Mongolsku představují doplněk k individuálním službám, které poskytuje velvyslanectví mj. formou projektů ekonomické diplomacie PROPED. Z rozpočtu PROPEA je dotováno 70 % ceny služby, zbylých 30 % spolufinancují zainteresované české firmy. Kompletní sazebník služeb, které mohou české firmy v rámci projektů PROPEA využívat, obsahuje tyto položky:

•zpracování obchodního plánu pro vstup na trh nebo investici,
•zpracování právní, daňové, finanční a legislativní analýzy,
•uvedení produktů na trh (pomoc při jednání s finančními institucemi, podpora při zřizování účtu a zajištění financování, založení firmy apod.),
•zajištění licencí, certifikací, registrací produktů a ochranných známek,
•zajištění a ověření dokumentace pro import/export a logistiku,
•vytváření a koordinace dodavatelských a partnerských sítí,
•zajištění propagačních, marketingových a PR služeb,
•podpora při spouštění výroby/zahájení činnosti v případě firem z oboru služeb
využití technického zázemí,
•zastupování firmy v místě (na komerční smluvní bázi mezi českou firmou a zahraničním zástupcem, bez finanční podpory z rozpočtu PROPEA).

Realizátor PROPEA firmám poskytne rovněž asistenci při zajištění kontinuity obchodních styků a s řešení logistických a jiných problémů vyplývajících z mimořádných opatření přijatých k zamezení šíření COVID-19. V době omezení pohybu osob (zákaz vstupu cizích státních příslušníků do Mongolska do 31. 3. 2021) vychází Czech Business Support firmám vstříc s osobním stykem a dohledem nad jejich aktivitami v místě.

Služby PROPEA nabízí v Mongolsku „Czech Business Suport“ vedený zkušeným propagátorem v oblasti obchodu panem Ser-Odem Ichinkhorloo, jenž má dlouholeté zkušenosti s mongolským podnikatelským prostředím, působil v Mongolské národní průmyslové a obchodní komoře, aktuálně vede  Mongolskou obchodní databázi www.mongolianbusinessdatabase.com  a je konzultantem pro podnikání v Mongolsku www.b2bmongolia.com. Pana Ser-Oda Ichinkhorloo lze kontaktovat na serod@b2bmongolia.com.

Smlouvu o realizaci projektu na  podporu ekonomických  aktivit českých firem v Mongolsku podepsali dne 15. 2. 2021 realizátor Ser-Od Ichinkhorloo s velvyslancem ČR v Mongolsku Jiřím Brodským. Od tohoto dne je pilotní služba českým firmám k dispozici.

Obchodně-ekonomický úsek Velvyslanectví ČR v Mongolsku je připraven zodpovědět Vaše případné dotazy na e-mail.