монгол  česky  english 

rozšířené vyhledávání

Projekty realizované v gesci České rozvojové agentury

Češi se podíleli na odstraňování ekologických zátěží v Nalajchu

thumb

Projekt s názvem "Odstranění hlavních zdrojů znečištění na lokalitě Nalaikh" realizovaný Českou republikou prostřednictvím České rozvojové agentury v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce s Mongolskem navazuje na projekt "Přenos… více ►

Modernizace zauhlování na elektrárně č. 3 v Ulánbátaru

Předmětem projektu je modernizace systému řízení zauhlování v elektrárně č. 3 v Ulánbátaru v Mongolsku. více ►

Rozvoj systému umělé inseminace pro zvýšení užitkovosti skotu v Mongolsku

Projekt zaměřený na rozvoj systému umělé inseminace za účelem zvýšení užitkovosti skotu v Mongolsku vychází nejen z tématu českých priorit ZRS ČR, ale také odpovídá potřebám rozvoje v oblasti chovu hospodářských zvířat, které jsou definované v… více ►

Přenos know-how v přístupu k odstraňování ekologických zátěží

Mongolsko se potýká s ekologickými zátěžemi vzniklými činností průmyslových podniků, armády, haváriemi ad., nicméně jeho zkušenosti v oblasti jejich odstraňování jsou omezené. Cílem projektu je zvýšit schopnost mongolské strany systematicky a… více ►

Realizace hydrogeologických jímacích objektů v provincii Zavchan, Mongolsko

V rámci projektu dojde k vybudování hydrogeologických vrtů včetně technologií pro jímání a distribuci vody přizpůsobených podmínkám v zemi příjemce, čímž bude obyvatelům, pastevcům a jejich hospodářským zvířatům zajištěn přístup ke kvalitní… více ►

Geologické mapování Západního Mongolska

Projekt navazuje na tradiční, dlouhodobou a úspěšnou spolupráci mezi Českou republikou a Mongolskem v geovědních disciplínách. Zároveň vychází z priorit mongolské vlády stanovených v klíčových vládních dokumentech jako například Economic Growth… více ►

Inovace výuky elektrických pohonů

Projekt se týká modernizace předmětu Electric Drive v bakalářské etapě studia a předmětu Technological Processing Automatic Control v magisterské etapě studia. více ►

Zvyšování kvality výuky na Mongolské státní zemědělské univerzitě

Projekt bude přispívat ke zlepšení kvality mongolského vysokoškolského vzdělávání v oblasti zemědělství a rozvoje venkova prostřednictvím přenosu know-how mezi Českou zemědělskou univerzitou Praha (ČZU) a Mongolskou státní zemědělskou… více ►

Podpora dostupného školícího systému pastevce v provincii Chentii a Suchbátar

Od roku 2012 přesunula Charita ČR na žádost mongolské strany své aktivity do regionu Chentí a Suchbátar, kde probíhá projekt školení pastevců. více ►

Rozvoj managementu vodních zdrojů v regionu Murun

Cílem projektu je zlepšení systému zásobování pitnou vodou ve městě Murun, který by uspokojil aktuální i výhledovou potřebu města a to jak z hlediska kvality dodávané vody, tak i jejího objemu. Projekt bude realizován po fázích. V rámci 1. fáze,… více ►

Modernizace velínu pro elektrárnu č. 4

Odběry tepelné energie ve městě Ulánbátar se od roku 2007 zvýšily o 30 %. Topný systém města Ulánbátar neustále čelí nedostatkům v důsledku špatného těsnění potrubí, které je zapříčiněno korozí. To má za následek další dodatečné náklady na… více ►

Podpora přístupu k lékařské péči v odlehlých oblastech Mongolska - Charita ČR

Hlavním účelem tohoto projektu je vybudovat samostatně fungující mobilní ambulantní zařízení vybavené zdravotnickým zařízením, přístroji a materiálem (v úvahu je brána dostupnost servisu a náhradních součástí). Projekt je realizován ve… více ►

Podpora přístupu k lékařské péči v odlehlých oblastech Mongolska - ČvT o.p.s.

Hlavním účelem tohoto projektu je vybudovat samostatně fungující mobilní ambulantní zařízení vybavené zdravotnickým zařízením, přístroji a materiálem (v úvahu je brána dostupnost servisu a náhradních součástí). Projekt bude realizován ve… více ►

Podpora odborného vzdělávání v Mongolsku s důrazem na učňovské školství - ČvT o.p.s.

Cílem projektu je prostřednictvím vzdělávání v oblasti zemědělství a polních prací zvýšit kvalifikaci a možnosti uplatnění na trhu práce. Lokace: severní části Centrálního regionu Mongolska (Selenge, Darchan). Realizátory tohoto projektu jsou:… více ►

Podpora odborného vzdělávání v Mongolsku s důrazem na učňovské školství - Charita ČR

Cílem projektu je prostřednictvím vzdělávání v oblasti zemědělství a polních prací zvýšit kvalifikaci a možnosti uplatnění na trhu práce. Lokace: severní části Centrálního regionu Mongolska (Selenge, Darchan). Realizátory tohoto projektu jsou:… více ►

Podpora odborného vzdělávání v Mongolsku s důrazem na učňovské školství - ČZU

Cílem projektu je prostřednictvím vzdělávání v oblasti zemědělství a polních prací zvýšit kvalifikaci a možnosti uplatnění na trhu práce. Lokace: severní části Centrálního regionu Mongolska (Selenge, Darchan). Realizátory tohoto projektu jsou:… více ►

Vytvoření základních národních standardů pro měření délky

Přesný čas a informace o frekvencích jsou nezbytné pro společnosti vyrábějící elektrickou energii, rozhlasové a televizní stanice, telefonní společnosti, systémy řízení letového provozu, počítačové sítě, vědce, atd. Stejně tak přesné měření… více ►

Systém identifikace hospodářských zvířat

Projekt je realizovaný formou dvou veřejných zakázek: Předmětem plnění první zakázky jsou služby a technická pomoc vedoucí k vytvoření jednoduchého a spolehlivého systému identifikace hospodářských zvířat v podmínkách mongolského venkova,… více ►

Záchrana ohrožených druhů mongolské fauny

Projekt propojuje snahu ZOO Praha při záchraně koně Převalského a jeho návratu do původních biotopů v západním Mongolsku a rozvojové aktivity ČR v regionu. V letošním roce byli převezeni 4 koně do rezervace Chomyn Tal. Projekt zajistil vystavění… více ►

Rehabilitace nefunkčních vodních zdrojů pro zásobování města Ulánbátar pitnou vodou

Projekt je zaměřený na zlepšení stavu 69 vrtaných studní představujících hlavní zdroj pitné vody pro hlavní město Ulánbátar. Cílem projektu je zajistit dostatek kvalitní pitné vody pro nové čtvrti města prostřednictvím rehabilitací vodních… více ►

Rozvoj institucializovaného odborného zemědělského poradenství v provincii Dornogobi

Na základě předchozího projektu “Variantní řešení rozvoje rostlinné výroby v pouštních oblastech Mongolska” bude tento projekt navazovat na dosavadní aktivity a průzkum regionu. Projekt je zaměřený na rozvoj odborného poradenství a… více ►

Průzkum znečištění a návrh sanace v průmyslovém areálu Hargia V Ulánbátaru

Záměrem projektu je zlepšení stavu pracovního a životního prostředí a snížení rizika poškození zdraví obyvatel distriktu Khan-Uul Khoroo v hlavním městě Ulánbátar. Projekt přispěje k rozšíření možností využití průmyslového areálu Hargia, sníží… více ►

Vybudování nových zdrojů vody pro venkovské oblasti Zalugiin Gol a Ulaan Tolgoi v širší oblasti města Erdenet

Cílem projektu je zajistit udržitelným způsobem zásobování pitnou i užitkovou vodou v oblastech Zalugiin Gol a Ulaan Tolgoi, a to realizací šestnácti nových vrtaných studní. V každé ze dvou jmenovaných oblastí bude vyhloubeno 8 vrtů. Dalším… více ►

Dodávka vybavení pro laboratoř elektrických točivých strojů Mongolské technické univerzity

Projekt je realizován formou dodávky vybavení pro laboratoř elektrických točivých strojů Mongolské technické univerzity. Tato laboratoř byla založena v roce 1968 v rámci programu UNESCO a již od svého počátku hraje důležitou roli v rozvoji oboru… více ►