монгол  česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Zahraniční rozvojová spolupráce

(Archivní článek, platnost skončena 31.03.2020.)

Zahraniční rozvojová spolupráce (ZRS) je souhrn činností hrazených ze státního rozpočtu, jejichž cílem je přispět k odstraňování chudoby, k ekonomickému a sociálnímu rozvoji, k ochraně životního prostředí, jakož i k podpoře demokracie, dodržování lidských práv a řádné správy věcí veřejných v rozvojových zemích (Zákon o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované do zahraničí a o změně souvisejících zákonů).

Česká republika se v rámci poskytované ZRS v MNG  řídí následujícími dokumenty:  Zákon č.151/2010 Sb., o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované do zahraničí, Koncepce ZRS na období 2010-2017, Program rozvojové spolupráce mezi ČR a MN na období 2011-2017 a Plán zahraniční rozvojové spolupráce v r. 2012.

Jako implementační agentura pro plnění úkolů v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce ČR, zejména pro přípravu a realizaci bilaterálních projektů ZRS, působí Česká rozvojová agentura. Funkci zřizovatele ČRA vykonává Ministerstvo zahraničních věcí ČR (MZV). Organizačně spadá ČRA v rámci resortu MZV pod Sekci mimoevropských zemí a rozvojové spolupráce.

Vláda ČR definovala Mongolsko jako jednu z pěti prioritních programových zemí pro dlouhodobou rozvojovou spolupráci, a to především z následujících důvodů:

·        vysoká potřebnost rozvojové spolupráce

·        mimořádně silná tradice rozvojové spolupráce s ČR/Československem

·        potenciál vedlejších přínosů rozvojové spolupráce (rozvoj vzájemně výhodných hospodářských vztahů).

ČR se v rámci své rozvojové spolupráce s Mongolskem zaměřuje na sektor ekonomicko-průmyslového rozvoje, sektor životního prostředí, sektor zemědělství a rozvoje venkova a na sektor vzdělávací a sociální.

Intenzivní politické, hospodářské a kulturní vztahy mezi Československem a Mongolskem byly rozvíjeny v období po druhé světové válce, zejména pak po navázání diplomatických styků v roce 1950. Integrální součástí vztahů mezi Československem a Mongolskem byla i rozvojová spolupráce. Československo se v této oblasti zaměřilo mj. na výstavbu průmyslových závodů (zpracování kůží, cementárna) a sociální infrastruktury (nemocnice).  Významnou oblastí spolupráce byly také geologické průzkumy, mezi výsledky spolupráce patřil např. objev největšího aktuálně těženého mongolského naleziště mědi v lokalitě Erdenet. Důležitou součásti rozvojové spolupráce představovalo i poskytování stipendií ke studiu na vysokých školách. Studium mongolských občanů na československých vysokých školách, stejně tak jako stáže mongolských pracovníků v československých závodech měly za následek skutečnost, že Mongolsko patří mezi země s velmi početnou skupinou občanů hovořících alespoň částečně českým jazykem (v ČR/Československu studovalo, pracovalo nebo se účastnilo stáží a kurzů 20-25 000 mongolských občanů, vedle nich si český jazyk často pasivně osvojili i jejich rodinní příslušníci).

Rozvojová spolupráce mezi ČR a Mongolskem byla obnovena ve druhé polovině 90. let. Realizovány byly projekty v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva zemědělství,  Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva vnitra. Vedle projektů ZRS (tzv. velkých i malých lokálních, dle návrhů rovněž Aid for Trade), ČR nadále poskytuje mongolským občanům stipendia ke studiu na českých vysokých školách.

Seznam tzv. velkých projektů realizovaných v rámci ZRS ČR od r. 1996 uvádíme  v následujících tabulkách:  

Galerie


vprojekt1