монгол  česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Beseda s velvyslanci o specificích žen v diplomacii a ve vedoucích rolích

S tradiční podporou australského velvyslanectví uspořádala Nadace S. Zoriga (Zorig San) dne 19. 4. 2016 v ulánbátarském Corporate Conventional Centre besedu s velvyslanci (na obrázcích zprava doleva:) Francie, Spojených států, Austrálie, České republiky a Velké Británie. 

Tématem a cílem besedy byla hlavně výměna zkušeností a názorů na postavení žen v diplomacii jednotlivých zemí i obecně. Ve velmi otevřené i přátelské debatě rozlišili panelisté především diplomacii jako profesi od role “vůdce”, která je někdy v této exekutivní profesi spíše omezená. Vlastní zkušenosti z managementu mohli účastníci na místě srovnat s mnoha manažerkami mongolských podniků, bank, či dokonce s ministryněmi, které byly v sále přítomny a mají, mnohdy nehledě na velmi mladý věk, již zkušenost s řízením a vedením mnohem větších pracovních kolektivů. I pro samotné řečníky bylo velmi zajímavé porovnat přístup jednotlivých národních administrací a společností jako celku k principu a metodám vyrovnávání příležitostí pro muže a ženy. Zejména české postupy z transformace společnosti posloužily jako dobré srovnání pro vývoj dané otázky v současném Mongolsku. V závěru se panelisté i účastníci v publiku shodli na několika zřejmě nejdůležitějších aktuálních, ale i dlouhodobých krocích pro další vyrovnávání nebo udržení rovných příležitostí mongolských žen a mužů: Především je nutno členům společnosti bez ohledu na pohlaví pomoci k odstranění jejich komplexů, neboť většinou hlavně ty vedou k přehnané sebeobraně, urážlivosti, agresivitě – a tedy k diskriminaci. V případě dnešního Mongolska jsou to často komplexy mužů, kteří se od 90. let tolik nevěnovali odbornému vzdělávání jako mongolské ženy a s příchodem zahraničních firem do nových ekonomických sektorů shledávají své uplatnění obtížnějším, než očekávali. Velkou důležitost má také současné legislativní i osvětové hnutí za odstraňování domácího násilí, které je agresivním projevem komplexů a má zhoubný vliv i na modely chování budoucích generací. A třetí směr, k němuž panelisté mongolské posluchačky nabádali, bylo – nepropadat nesmyslné soutěživosti za každou cenu a uchovat si přirozenou eleganci a ženskost, která je při dobrém profesním základu a odpovědném přístupu k rozhodování další přidanou hodnotou, kterou vnášejí ženy-diplomatky a manažerky komplementárně do společné týmové práce s mužskými kolegy.

Galerie


beseda s velvyslanci