монгол  česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: ZÚ Ulánbátar
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Velvyslanec se společně s českými nevládními organizacemi zúčastnil výsadby stromů

U příležitosti Světového dne životního prostředí  se velvyslanec České republiky v Mongolsku Jiří Brodský s manželkou zúčastnil společně se zástupci dvou českých neziskových organizací působících v Mongolsku, Člověk v tísni a Charita Česká republika,  občanské aktivity sázení stromů v Národním parku Bogd Khan. 

"Rád se s manželkou účastním této aktivity pořádané dvěma českými nevládními organizacemi působícími v Mongolsku. Česká republika spolupracuje s Mongolskem v lesnictví dlouhodobě. Naši odborníci z Mendelovy univerzity a Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů poskytli mongolským partnerům nástroje pro dlouhodobý rozvoj a správu lesů, metodiku pro identifikaci a registraci lesních porostů s mimořádnými genetickými vlastnostmi, realizovali školení a nabídli komplexní přístup k výsadbě, včetně počátečního plánování, přípravy půdy, péči o osivo, zakládání a provozu školek a semenných sadů, zalesňování a péči o vysazené kultury. Mendelova univerzita v Brně školí mladé mongolské lesnické odborníky a od letošního roku povede mezinárodní univerzitní konsorcium ve větším lesnickém projektu financovaném Evropskou unií “, uvedl Jiří Brodský, velvyslanec České republiky v Mongolsku.

Členské  státy OSN každoročně oslavují 5. června od roku 1974 jako Světový den životního prostředí. Tento den letos slouží jako formální zahájení Dekády OSN k obnově ekosystémů 2021–2030. "Dnes, kdy si připomínáme Světový den životního prostředí, a každý den je ČvT o.p.s  odhodlán podporovat vládu a obyvatele Mongolska při zmírňování dopadů změny klimatu. Dlužíme svým dětem, abychom zajistili ochranu jejich práv na životní prostředí, aby mohly ony i budoucí generace žít ve zdravém a bezpečném prostředí”, řekl Tim Jenkins, vedoucí mise ČvT.

V Mongolsku, tváří v tvář problému úbytku lesů a jeho ekologickým důsledkům, klade vláda v posledních letech důraz na ochranu lesů s cílem  chránit biologickou rozmanitost, udržovat ekologickou rovnováhu, zvyšovat příznivé vlivy lesů a kontrolovat dezertifikaci.
Mongolsko je rozsáhlou vnitrozemskou zemí s extrémním klimatickým podmínkám s lesnatostí okolo 11,8%. Všichni musíme spolupracovat, abychom nejen zasadili více stromů, ale také chránili lesy, které máme. Bohatá biodiverzita a ekosystém Mongolska je přírodním pokladem - musíme s ním zacházet jako s takovým”, uvedla Jana Žilková, vedoucí mise Charity Česká republika. „Charita Česká republika je hrdá na to, že se k těmto iniciativám připojila díky štědré podpoře našich dárců delegace EU v Mongolsku a EU Switch Asia. Společně můžeme přejít na zelenou udržitelnou ekonomiku“, dodala Žilková.

Charita Česká republika o.p.s  zahájila první projekt v Mongolsku v roce 2006. Posláním Charity je zlepšit životy tisíců lidí prostřednictvím vzdělávání, podpory udržitelného rozvoje, posílení postavení místních komunit a skupin na okraji společnosti. Od roku Charita Česká republika realizovala více než 20 projektů v 15 různých provinciích se zvláštním důrazem na předškolní a odborné vzdělávání, sociální práci, obnovení obživy, humanitární pomoc, prevenci rizik přírodních katastrof, zemědělství a životní prostředí a recyklaci.

Člověk v tísni (ČvT) o.p.s působí v Mongolsku od roku 2009. Usilujeme o Mongolsko, kde jsou posíleny místní komunity v oblasti lidských práv a jsou hnací silou změn a rovných příležitostí. ČvT kromě poskytování humanitární pomoci podporuje zlepšení schopnosti  družstev, místní občanské společnosti a úřadů, podporuje udržitelný život, posiluje vysokoškolské vzdělávání, podporuje ochranu životního prostředí a zvyšuje povědomí o znečištění ovzduší.