монгол  česky  english 

rozšířené vyhledávání

Spolupráce v oblasti školství, stipendia

Stipendia udělovaná Vládou České republiky – možnosti studia v České republice

Zastupitelský úřad České republiky v Mongolsku každoročně obdrží kvótu pro vládní stipendia pro následující akademický rok. Děje se tak vždy na začátku srpna a uchazeči o získání až 4 letého vládního stipendia ke studiu na českých vysokých školách v bakalářském a magisterském programu mohou složit elektronické vstupní testy, které jsou sestavovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Obecné informace o Ministerstvu lze nalézt na webových stránkách   www.msmt.cz  a informace o možnosti získání vládních stipendií na  http://www.msmt.cz/eu-and-international-affairs/government-scholarships-developing-countries

Období, kdy je umožněno skládat elektronické testy, je zahájeno přibližně dnem 20. července běžného roku a nejzazším termínem je 30. září stejného roku. Poté se možnost uzavře a není možnost skládat testy individuálně v jiných termínech.

Ministerstvo školství ČR poté elektronické testy vyhodnotí a podle úspěšnosti v testech vytvoří pořadí žadatelů. Podle přidělené kvóty stipendií pro danou zemi (Mongolsko dostalo 12 stipendií  na rok 2019/2020 pro studium v anglickém jazyce) poté Zastupitelský úřad vybere dvojnásobek této kvóty a tyto uchazeče emailem nebo /a telefonem pozve na vstupní pohovor. Při pohovoru se hodnotí motivační dopis, druh a obor preferovaného studia a uchazeč je povinen předložit originály, nebo ověřené kopie požadovaných dokumentů. Vyhodnocené žádosti, které odpovídají podmínkám, se do termínu 15. prosince běžného roku zasílají ve dvou kompletních sadách k závěrečnému vyhodnocení Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Ministerstvo poté do května následujícího roku zašle na Zastupitelský úřad České republiky originály rozhodnutí o získání vládního stipendia České republiky. S originálem tohoto rozhodnutí poté úspěšný uchazeč požádá o vystavení studentského víza. Toto je držiteli rozhodnutí, vydáno na ZÚ ČR bezplatně.

Student by se poté měl dostavit do ČR v průběhu měsíce září, aby mohl včas začít studium v příslušném akademickém roce.

Pro přehled o možnostech studia na českých vysokých školách shlédněte prosím krátké video, uložené na webové stránce  www.studyin.cz

Pro informace o vypsaných termínech pro elektronické testování uchazečů o vládní stipendia, sledujte prosím také webové stránky ZÚ ČR www.mzv.cz/ulaanbaatar, kde se vždy, nejpozději na začátku srpna dozvíte bližší í informace o přidělených kvótách pro Mongolsko na následující rok a preferované obory studia.

Přejeme hodně štěstí při skládání elektronických testů .