монгол  česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Semestrální stipendijní studijní pobyty

V rámci Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí Vám nabízíme semestrální stipendijní studijní pobyty.

Stipendia jsou určena pro studenty z řad krajanů s přednostním zaměřením na následující
obory: čeština pro cizince, dále dle kapacity jednotlivých fakult a úrovně češtiny uchazeče
učitelství českého jazyka a literatury, historie, etnologie, dějiny umění a teologie. Jedná se obecně
o obory související s podporou udržení a rozvoje znalosti českého jazyka a literatury.
Ročně je poskytováno 15 dvousemestrálních (dělitelných na 30 semestrálních) stipendií na vybraných
veřejných vysokých školách v ČR, nezbytnou podmínkou účasti v programu je dobrá znalost
českého jazyka.
Studentům je po dobu studia vypláceno měsíční stipendium včetně příplatku na ubytování
ve výši 9.000, - Kč (bakalářské a magisterské studium) a 9.500, - Kč (doktorské studium).
Ubytování a stravování ve školských zařízeních je poskytováno za stejných podmínek jako
studentům občanům ČR. Výše finančního příspěvku na dopravu do ČR a zpět činí 5.000, - Kč pro mimoevropské účastníky.
Přijetí na konkrétní vysokou školu, komunikaci s ní a organizační zajištění studia realizuje DZS. V případě získání trvalého pobytu v ČR ztrácí student nárok na stipendium. (Pozn.: Uchazeč proto musí uvést v přihlášce své trvalé místo bydliště v zahraničí, nikoliv adresu zvláštní matriky v Brně či jinou adresu přechodného pobytu v ČR, která slouží pro účely vystavení cestovního pasu apod.).

K přihlášení je potřeba vyplnit online formulář, který je dostupný na webových stránkách
DZS www.dzs.cz v rubrice Programy a sítě: http://www.databaze-krajane.cz/modules/krajane/?h=semstay.
Termíny pro zadání přihlášek do elektronického systému jsou:
- pro jednosemestrální studium v zimním semestru akademického roku 2023/2024 (září 2023
až únor 2024) do 15. 3. 2023;
- pro dvousemestrální studium v zimním i letním semestru akademického roku 2023/2024
(září 2023 až červen 2024) do 15. 3. 2023;
- pro jednosemestrální studium v letním semestru akademického roku 2023/2024 (únor 2024
až červen 2024) do 15. 8. 2023.