монгол  česky  english 

Advanced search

Олон нийтэд мэдэгдэх нь

Улаанбаатар хотод суугаа Бүгд Найрамдах Чех Улсын Элчин сайдын яам Бүгд Найрамдах Чех Улсад Гадаад иргэн оршин суух тухай № 326/1999 тоот хуулийн 169б-р зүйлийн 4-р заалт болон зарим нэмэлт өөрчлөлт орсон хуулийн дагуу бичгэн мэдэгдэлийг виз мэдүүлэгчдэд гардуулан өгч чадаагүй мөн шуудангийн үйлчилгээг ашиглан дамжуулж өгөх боломжгүй байсан виз мэдүүлэгчдийн бичгэн мэдэгдэлийг ийнхүү олон нийтэд зарлаж байна.
№ 326/1999 тоот хуулийн дагуу тус бичгэн мэдэгдэл олон нийтэд 15 хоногийн турш зарлагдах бөгөөд 15 хоногийн дараа зайны аргаар виз мэдүүлэгчдэд гардуулан өгсөнд тооцно.

Виз мэдүүлэгч тус бичгэн мэдэгдэлийг  Улаанбаатар хотод суугаа Бүгд Найрамдах Чех Улсын Элчин сайдын яамны Консулын хэлтсээс ажлын цагийн хуваарийн дагуу Даваа гарагаас Пүрэв гарагийн 14:00 – 16:00 цагийн хооронд энэхүү мэдэгдэл гарсан өдрөөс хойш 15 хоногийн дотор хүрэлцэн ирж хүлээн авах боломжтой болно.
 

Овог, нэр

Виз мэдүүлгийн дугаар

Бичгэн мэдэгдэлийн дугаар

Олон нийтэд зарлагдах хугаца

Dovchinjamts Sunjidmaa

ULAA201910210009

OAM-63999-23/ZM-2019

12.03.2021 - 29.03.2021