монгол  česky  english 

Advanced search

Элчин сайдын яамны үе үеийн тэргүүнүүд

 

 1.

Яромир Вошалек

 26. 5. 1953 – 1956

Улаанбаатар хот

Онц бөгөөд Бүрэн эрхт Элчин сайд

 2.

Емил Хршел

 4. 7. 1956 – 12/1958

Улаанбаатар хот

Онц бөгөөд Бүрэн эрхт Элчин сайд

 3.

Ян Телух

 30. 4. 1958 – 1961

Улаанбаатар хот

Онц бөгөөд Бүрэн эрхт Элчин сайд

 4.

Мирослав Покорны

 5. 10. 1961 – 06/1964

Улаанбаатар хот

Онц бөгөөд Бүрэн эрхт Элчин сайд

 5.

Рихард Уркс

 3. 7. 1964 – 12/1967

Улаанбаатар хот

Онц бөгөөд Бүрэн эрхт Элчин сайд

 6.

Емил Патек

 9. 7. 1968 – 07/1970

Улаанбаатар хот

Онц бөгөөд Бүрэн эрхт Элчин сайд

 7.

Владимир Бартош

 13. 4. 1971 – 10/1976

Улаанбаатар хот

Онц бөгөөд Бүрэн эрхт Элчин сайд

 8.

Зденек Вернер

 27. 10. 1976 – 1980

Улаанбаатар хот

Онц бөгөөд Бүрэн эрхт Элчин сайд

 9.

Валентин Ружич

 19. 11. 1980 – 1985

Улаанбаатар хот

Онц бөгөөд Бүрэн эрхт Элчин сайд

 10.

Душан Розбора

 24. 9. 1985 –  1989

Улаанбаатар хот

Онц бөгөөд Бүрэн эрхт Элчин сайд

 11.

Ян Малкович

 3. 11. 1989 – 1991

Улаанбаатар хот

Онц бөгөөд Бүрэн эрхт Элчин сайд

 12.

Иржи Шима

 2. 1. 1991 – 1992

Улаанбаатар хот

Онц бөгөөд Бүрэн эрхт Элчин сайд

 13.

Ян Домок

 1993

Улаанбаатар хот

Хэргийг түр хамаарагч

 14.

Франтишек Шеновски

 1993 - 1994

Улаанбаатар хот

Хэргийг  түр хамаарагч

 15.

Йосеф Фасс

 1994 - 1997

Бээжин хот

Онц бөгөөд Бүрэн эрхт Элчин сайд

 16.

Александр Карых

 1998 - 1999

Бээжин хот

Онц бөгөөд Бүрэн эрхт Элчин сайд

 17.

Адам Пиньос

 1999 - 2002

Улаанбаатар хот

Хэргийг  түр хамаарагч

 18.

Ярослав Камас

 2002 - 2003

Улаанбаатар хот

Хэргийг  түр хамаарагч

 19.

Олдржих Соммер

 2003 - 2004

Улаанбаатар хот

Хэргийг  түр хамаарагч

 20.

Иржи Неквасил

 7. 6. 2004 - 2008

Улаанбаатар хот

Онц бөгөөд Бүрэн эрхт Элчин сайд

 21.

Вацлав Йилек

 27. 7. 2008 - 2012

Улаанбаатар хот

Онц бөгөөд Бүрэн эрхт Элчин сайд

22.

Ивана Гроллова

19.9.2012 -1.8.2017

Улаанбаатар хот

Онц бөгөөд Бүрэн эрхт Элчин сайд

23.

Ийржи Бродский

22.9.2017-

Улаанбаатар хот

Онц бөгөөд Бүрэн эрхт Элчин сайд