монгол  česky  english 

Advanced search

Төслийн мониторинг

Монгол улсад суугаа БНЧУ-ын ЭСЯ-ны зүгээс жилд хоёр удаа Монгол улсад хэрэгжиж буй хөгжлийн хамтын ажиллагааны төслүүдийнхээ үйл ажиллагаанд мониторинг хийдэг бөгөөд төслийн мониторингийн үеэр авсан зарим зурагнуудыг байрлуулсан болно. Хөгжлийн хамтын ажиллагааг хэрхэн удирдах бүтцийн өөрчлөлт хийхээс өмнө төслүүдийг тус тусын харъяа яамдууд хариуцдаг байсан бол одоо бүх төслүүд Чехийн хөгжлийн Агентлагийн удирдлаган дор хэрэгждэг болсон билээ.