монгол  česky  english 

Advanced search

БНЧУ-ын оролцоотойгоор хэрэгжиж байгаа олон талын гадаадын хамтын ажиллагааны төсөл

Эдгээр төслүүд нь гол төлөв олон улсын байгууллагуудын санхүүжилтээр хэрэгждэг бөгөөд чехийн субъектууд өөрсдийн оруулсан саналаараа амжилттай оролцож байдаг.

Барилгын хог хаягдлын менежментийн төслийн хаалтын үйл ажиллагаа

thumb

2016-2020 оны хооронд Европын холбооны SWITCH-Asia хөтөлбөр болоод Чехийн Хөгжлийн Агентлагийн дэмжлэгтэй хэрэгжсэн “Монгол улсын барилгын салбарын нөөцийн үр ашигтай байдал, цэвэр үйлдвэрлэлийг дэмжих төсөл” – ийн хаалтын үйл… more ►

Каритас Чех - EU-ECHO төсөл

EU-ECHO европын холбооны төслийн хүрээнд Каритас чех байгууллага Монгол улсад хүмүүнлэгийн тусламж үзүүллээ. more ►

Каритас Чех - Свич Азия хөтөлбөр

Европын холбооны Свич Азия хөтөлбөрийн хүрээнд зарласан „Promoting Sustainable Consumption and Production“ төсөлд Каритас Чех байгууллагын 2011 онд оруулсан төсөл шалгарч хэрэгжихээр болсон байна. more ►