česky  english 

rozšířené vyhledávání

Česká republika zvolena členem Rady OSN pro lidská práva

Česká republika byla dne 20. května 2011 v tajném hlasování přijata Valným shromážděním OSN za člena Rady OSN pro lidská práva. Tento prestižní orgán složený z 47 členských zemí OSN je hlavním nástrojem tvorby a realizace politiky OSN v oblasti lidských práv. Politika aktivního prosazování principů demokracie, ochrany a rozvoje lidských práv a právního státu patří mezi stěžejní pilíře české zahraniční politiky. Česká republika tyto zásady prosazovala a prosazuje na mezinárodním poli dlouhodobě. Své zvolení proto považuje za ocenění mezinárodního společenství svých aktivit v oblasti lidských práv a za závazek pokračovat v této politice i nadále. Volební období je tříleté a započne 18. června letošního roku.