česky  english 

rozšířené vyhledávání

Stáže

Vzhledem k širokému spektru témat a vysokému počtu mnohdy paralelních jednání využívá Stálá mise ČR při OSN v New Yorku podpory stážistů. Jednotlivé stáže se soustředí na pokrytí určité agendy hlavních výborů Valného shromáždění a dalších orgánů OSN včetně Rady bezpečnosti. Máte-li zájem o získání zajímavé pracovní zkušenosti v OSN, čtěte dále.

Zdroj: Archiv OSN

Zdroj: Archiv OSN

Pro koho je stáž určena?

 

Studijní stáž je určena pro prezenční studenty českých nebo zahraničních vysokých škol v bakalářském, magisterském nebo na magisterské studium navazujícím doktorském studiu a absolventy bakalářského nebo magisterského studia nejpozději do jednoho roku po jeho ukončení.

Expertní stáže se mohou zúčastnit pracovníci vědeckých institucí a organizací působících v oblasti mezinárodních vztahů, případně i individuální zájemci, je-li tato stáž v zájmu Ministerstva zahraničních věcí.

 

Jaké jsou požadavky na stážisty?

 

Předpokladem pro účast ve výběrovém řízení je česká státní příslušnost. Očekáváme organizační a komunikační schopnosti včetně písemného projevu na vysoké úrovni, ochotu pomoci při zajišťování společenských akcí či výpomoc v agendě ostatních výborů. Nutností je vynikající znalost anglického jazyka a počítačová zdatnost.

 

Kdy a za jakých podmínek?

 

Termíny stáží jsou určovány individuálně s ohledem na potřeby mise a aktuální nabídky jsou zveřejňovány na stránkách mise. Stálá mise si vyhrazuje právo na výběr nejvhodnějšího kandidáta či kandidátky. Na stáž není právní nárok. Stáží se nezakládá pracovněprávní vztah a nevzniká při ní nárok na plat ani na sociální a zdravotní pojištění. Veškeré náklady spojené s výkonem stáže vč. ubytování hradí stážista sám, v případě expertní stáže vysílající organizace.

 

Co je třeba dodat před nástupem na stáž?

 

Schválení stáže podléhá souhlasu ústředí MZV. Po výběru úspěšných uchazečů budou tito osloveni k dodání následujících dokumentů:

Obecné informace ke stážím jsou uvedeny na stánkách MZV ČR.

 

Aktuální nabídka stáží na Stálé misi

V současnosti hledáme stážisty na tyto pozice (náplň stáže a termíny jsou specifikovány níže):

Kancelář zástupce stálé představitelky – Vypisuje se stáž na období únor/březen – červen 2022. V případě zájmu zašlete Váš strukturovaný životopis a motivační dopis v češtině nejpozději do 15. 11. 2021.

Zaměření na mezinárodní vztahy, Západní Balkán a reformní agendy (revitalizace Valného shromáždění OSN, reforma Rady bezpečnosti OSN).

 

Sdílená agenda I. výboru (výbor pro odzbrojení, mezinárodní bezpečnost), III. výboru (sociální a kulturní, lidsko-právní agenda) a VI. výboru (právní výbor) – Vypisuje se stáž na období leden – duben 2022. V případě zájmu zašlete Váš strukturovaný životopis a motivační dopis v češtině nejpozději do 15. 11. 2021.

Průřezová témata: zasedání Ad Hoc Výboru ke kyberkriminalitě, zasedání Komise pro sociální rozvoj, zasedání Komise pro postavení žen, problematika lidských práv, nešíření zbraní hromadného ničení, peacekeeping, mezinárodní právo veřejné a činnost mezinárodních tribunálů, terorismus, sankce.

 

II. výbor (hospodářský a finanční výbor) – Vypisuje se stáž na období duben – červenec/srpen 2022. V případě zájmu zašlete Váš strukturovaný životopis a motivační dopis v češtině nejpozději do 30. 11. 2021.

Výbor se věnuje problematice udržitelného rozvoje a mnohostranné rozvojové spolupráci systému OSN. V první polovině roku je zejména sledována činnost Hospodářské a sociální rady OSN (ECOSOC), včetně zasedání Politického fóra na vysoké úrovni. Ve druhé polovině roku se činnost II. výboru zaměřuje na projednávání rezolucí v oblasti informačních a komunikačních technologií, makroekonomických otázek, financování pro rozvoj, udržitelného rozvoje vč. životního prostředí, cestovního ruchu, v oblasti globalizace a vzájemné závislosti, zemí ve zvláštní situaci, vymýcení chudoby, operačních aktivit pro rozvoj a v oblasti zemědělství, výživy a potravinové bezpečnosti. V tomto kontextu jsou pro stáž výhodou znalosti z oboru mezinárodního obchodu, mezinárodního finančního systému, udržitelného rozvoje a mnohostranné rozvojové spolupráce.

 

IV. výbor (politický a dekolonizační výbor) – Vypisuje se stáž na období květen – červen/červenec 2022. V případě zájmu zašlete Váš strukturovaný životopis a motivační dopis v češtině nejpozději do 30. 11. 2021.

Náplň stáže se zaměřuje na zasedání Rady bezpečnosti OSN, a to zejména její blízkovýchodní agendy (Sýrie, Palestina, Libye, Jemen, Libanon, Irák). Velkou část agendy IV. výboru pokrývá projednávání palestinské otázky. Výbor rovněž zahrnuje problematiku humanitární agendy OSN.

Životopis a motivační dopis zašlete na e-mail Stálé mise: un.newyork@embassy.mzv.cz.

V emailu, prosím, uveďte, o kterou agendu máte zájem.

přílohy

Žádost o studijní/expertní stáž 28 KB DOC (Word dokument) 24.8.2015

Prohlášení fyzické osoby o svéprávnosti 21 KB DOC (Word dokument) 2.3.2016

Souhlas se zpracováním osobních údajů 21 KB DOC (Word dokument) 2.3.2016