česky  english 

rozšířené vyhledávání

Stáže

Vzhledem k širokému spektru témat a vysokému počtu mnohdy paralelních jednání využívá Stálá mise ČR při OSN v New Yorku podpory stážistů. Jednotlivé stáže se soustředí na pokrytí určité agendy hlavních výborů Valného shromáždění a dalších orgánů OSN včetně Rady bezpečnosti. Máte-li zájem o získání zajímavé pracovní zkušenosti v OSN, čtěte dále.

Zdroj: Archiv OSN

Zdroj: Archiv OSN

Pro koho je stáž určena?

 

Studijní stáž je určena pro prezenční studenty českých nebo zahraničních vysokých škol v bakalářském, magisterském nebo na magisterské studium navazujícím doktorském studiu a absolventy bakalářského nebo magisterského studia nejpozději do jednoho roku po jeho ukončení.

Expertní stáže se mohou zúčastnit pracovníci vědeckých institucí a organizací působících v oblasti mezinárodních vztahů, případně i individuální zájemci, je-li tato stáž v zájmu Ministerstva zahraničních věcí.

 

Jaké jsou požadavky na stážisty?

 

Předpokladem pro účast ve výběrovém řízení je česká státní příslušnost. Očekáváme organizační a komunikační schopnosti včetně písemného projevu na vysoké úrovni, ochotu pomoci při zajišťování společenských akcí či výpomoc v agendě ostatních výborů. Nutností je vynikající znalost anglického jazyka a počítačová zdatnost.

 

Kdy a za jakých podmínek?

 

Termíny stáží jsou určovány individuálně s ohledem na potřeby mise a aktuální nabídky jsou zveřejňovány na stránkách mise. Stálá mise si vyhrazuje právo na výběr nejvhodnějšího kandidáta či kandidátky. Na stáž není právní nárok. Stáží se nezakládá pracovněprávní vztah a nevzniká při ní nárok na plat ani na sociální a zdravotní pojištění. Veškeré náklady spojené s výkonem stáže vč. ubytování hradí stážista sám, v případě expertní stáže vysílající organizace.

 

Co je třeba dodat před nástupem na stáž?

 

Schválení stáže podléhá souhlasu ústředí MZV. Po výběru úspěšných uchazečů budou tito osloveni k dodání následujících dokumentů:

Obecné informace ke stážím jsou uvedeny na stánkách MZV ČR.

 

Aktuální nabídka stáží na Stálé misi

V současnosti hledáme stážisty na tyto pozice (náplň stáže a termíny jsou specifikovány níže):

Kancelář zástupce stálého představitele — vypisuje se stáž na období září – prosinec 2022

V případě zájmu zašlete Váš strukturovaný životopis a motivační dopis v češtině nejpozději do 8. 6. 2022.

Zaměření na mezinárodní vztahy, Západní Balkán a reformní agendy (revitalizace Valného shromáždění OSN, reforma Rady bezpečnosti OSN).

I. výbor (Odzbrojení a nešíření zbraní hromadného ničení) – vypisuje se stáž na období září – prosinec 2022

V případě zájmu zašlete Váš strukturovaný životopis a motivační dopis v češtině nejpozději do 8. 6. 2022.

Činnost I. výboru se zaměřuje na otázky odzbrojení a nešíření zbraní hromadného ničení. V rámci hlavního (podzimního) zasedání Valného shromáždění OSN výbor projednává cca 60 rezolucí, které pokrývají tyto hlavní tematické oblasti: Jaderné zbraně, ostatní zbraně hromadného ničení, vesmír (aspekty týkající se odzbrojení), konvenční zbraně a regionální odzbrojení a bezpečnost. Pod I. výbor spadá také téma kybernetické bezpečnosti.

Od stážisty/ky se neočekává znalost daných témat. Klíčovými předpoklady je dobrá angličtina (porozumění mluvenému a psanému projevu), vynikající psaný projev v češtině, schopnost pracovat rychle, samostatně a zodpovědně. Kromě sledování témat na programu zasedání I. výboru (říjen) bude stážista/ka vyhotovovat shrnutí z částí všeobecné rozpravy Valného shromáždění (tzv. High Level Week v září), průběžně sledovat a zpracovávat vybraná témata projednávaná na otevřených zasedáních Rady bezpečnosti a případně další ad hoc témata dle potřeby.

III. výbor (sociální a kulturní, lidsko-právní agenda) – vypisuje se stáž na období září – prosinec 2022

V případě zájmu zašlete Váš strukturovaný životopis a motivační dopis v češtině nejpozději do 8. 6. 2022.

Činnost III. výboru se zaměřuje na projednávání rezolucí Valného shromáždění OSN v oblasti lidských práv (genderová rovnost, rasová diskriminace, politická participace, svoboda slova, moratorium na trest smrti, aj.). Mezi dalšími projednávanými tématy jsou ale také lidskoprávní situace v jednotlivých zemích, sociální práva nebo kyberkriminalita. Stážista/stážistka rovněž sleduje související průřezová témata Rady bezpečnosti OSN (Agenda ženy, mír a bezpečnosti, děti v ozbrojených konfliktech, sexuální násilí v konfliktech aj.), či činnost Výkonných rad (UNICEF, UN Women).

IV. výbor (politický a dekolonizační výbor) – Vypisuje se stáž na období září – prosinec 2022

V případě zájmu zašlete Váš strukturovaný životopis a motivační dopis v češtině nejpozději do 8. 6. 2022.

Činnost IV. výboru se zaměřuje na projednávání dekolonizačních a politických rezolucí Valného shromáždění OSN. Vedle problematicky závislých území jde např. o činnost politických a mírových misí OSN, mírový výzkum kosmického prostoru, účinky jaderného záření, otázky spojené s informacemi a zejména o tzv. palestinské rezoluce. Součástí agendy bude i sledování hlavních světových konfliktů projednávaných v Radě bezpečnosti včetně Sýrie, Palestiny, Libye, Jemenu aj. Stážista bude seznámen i s humanitární agendou OSN, ať již v rámci Valného shromáždění či Rady bezpečnosti, a to včetně humanitárních aspektů konfliktu na Ukrajině.

VI. výbor (právní výbor) – Vypisuje se stáž na období září – prosinec 2022

V případě zájmu zašlete Váš strukturovaný životopis a motivační dopis v češtině nejpozději do 8. 6. 2022.

Stáže u VI. (právního) výboru VS OSN jsou vypsané pro studenty či čerstvé absolventy právnických fakult se zájmem o mezinárodní vztahy a fungování OSN. Agenda se zaměřuje na mezinárodní právo veřejné (mezinárodní trestní právo, mezinárodního humanitární právo, terorismus, sankce, mořské právo, mezinárodní obchodní právo aj.). Přičemž kromě zasedání Valného shromáždění a Rady bezpečnosti OSN stážista/stážistka sleduje i činnost mezinárodních tribunálů a dalších právních orgánů.

Životopis a motivační dopis zašlete na e-mail Stálé mise: un.newyork@embassy.mzv.cz. V emailu, prosím, uveďte, o kterou agendu máte zájem.

přílohy

Žádost o studijní stáž na MZV ČR / ZÚ 92 KB DOC (Word dokument) 13.4.2022

Prohlášení fyzické osoby o svéprávnosti 28 KB DOC (Word dokument) 13.4.2022

Prohlášení o souhlasu k zařazení do evidence kontaktů a... 40 KB DOC (Word dokument) 13.4.2022