česky  english 

rozšířené vyhledávání

Zaměstnání v OSN

UPOZORNĚNÍ : Vzhledem k výskytu falešných nabídek zaměstnání a stáží v OSN upozorňujeme, že OSN nevybírá za přihlášky či jiné úkony přijímacího procesu žádné poplatky. OSN nikdy nevyžaduje sdělení čísel bankovních účtů uchazečů a dalších citlivých informací. OSN rovněž uchazečům nezajišťuje dopravu či ubytování na přijímací pohovory.Pokud se nabídky odvolávají na web či předpisy OSN a snaží se vylákat poplatky nebo citlivé informace, anebo nabízejí jménem OSN zajištění ubytování či letenek, jedná se o podvod.

UN HQ NY Manhattan

ZAMĚSTNÁNÍ V OSN

Přijímací proces do zaměstnání v OSN je pod drobnohledem členských států. V rámci probíhající reformy personální práce v OSN je kladen mimořádný důraz na transparentnost tohoto procesu. Veškeré úkony s přijímáním pracovníků probíhají on-line. Pohovory s předvybranými uchazeči rovněž probíhají po telefonu nebo ve video-konferenci po Internetu. Jen v konečných stupních výběrového procesu lze očekávat pozvání k pohovorům a to vždy přímo a oficiální cestou vůči přihlášeným osobám. Nikdy ne přes prostředníky nebo agentury.

Veškeré informace naleznete na webu OSN:

1/ VYBERTE SI ZE STOVEK AKTUÁLNÍCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ ON-LINE !

 

https://careers.un.org/lbw/Home.aspx :

UN careers

2/ K ZVLÁŠTNÍ POZORNOSTI DOPORUČUJEME:

 

Právě obsazované nejvyšší pozice D-2 v Sekretariátu OSN

Právě obsazované nejvyšší pozice D-1 v Sekretariátu OSN

a také:

Právě obsazované vysoké pozice P-5 v Sekretariátu OSN

3/ NÁBOR MLADÝCH ZÁJEMCŮ O PRÁCI v OSN (Program YPP)

 

Informace o programu Young Professionals Programme (YPP) pro mladé zájemce ve věku do 32 let o práci v OSN naleznete na webu OSN.

Program YPP nabízí přijatým uchazečům zařazení do pracovního poměru v OSN do pozice P-1 až P-2 (z obecné, řádné profesní stupnice OSN pro absolventy VŠ: P-1 až P-5 a z řídících pozic: D1 až D2) na dva roky s možností prodloužení do řádného pracovního poměru s kariérním postupem podle dosažených pracovních výsledků. Platové podmínky stálých zaměstnanců Sekretariátu OSN jsou velmi atraktivní.

Přihlásit se mohou:

občané ČR ve věku do 32 let s ukončeným VŠ vzděláním alespoň bakalářského studia v oboru kam se hlásí (nebo příbuzném) a dobrou („fluent“) znalostí anglického nebo francouzského jazyka. Na základě rezoluce OSN o zvyšování počtu žen v této organizaci jsou vyzývány k přihlášení hlavně ženy.

Pokud se přes web OSN ke zkouškám nezaregistruje alespoň 15 zájemců z ČR – je pro ně určeno zkušební místo v jiné autorizované zemi. Pokud bude v některém (níže uvedeném) otevřeném oboru YPP („job family“) zaregistrováno více zájemcům než 40 - má Sekretariát OSN právo provést předvýběr nejlepších aplikantů podle vzdělání, praxe a znalosti dalších oficiálních jazyků OSN mimo angličtinu a/nebo francouzštinu (tedy arabštiny, španělštiny, čínštiny nebo ruštiny).

Přijímací proces probíhá podle tohoto schématu:

schéma přij procesu YPP

Bližší informace o programu YPP, průběhu písemných a ústních zkoušek a vzorech písemných zkoušek z minulosti lze nalézt na výše uvedeném webu OSN, anebo na webu níže:

UN Young Professionals Programme

4/ PROGRAM MLADÝCH DELEGÁTů DO OSN/ UN YOUTH DELEGATE PROGRAMME

 

Chceš se stát zástupcem mladých lidí z ČR na jednání OSN? Chceš ovlivnit jednání na celosvětové úrovni? Jsi aktivní osobou v občanské společnosti? Je Ti mezi 18–25 lety?

Česká rada dětí a mládeže, Ministerstvo zahraničních věcí a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy hledají na základě World Programme of Action for Youth (A/RES/50/81) zájemce pro účast ve druhém ročníku Programu Mladých delegátů do OSN.

Veškeré podrobnosti o tomto programu jsou k nalezení ZDE.

5/ DALŠÍ INFORMACE O MOŽNOSTECH ZAMĚSTNÁNÍ V OSN

Aktuální informace z Informačního centra OSN v Praze.