česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: MZV CR
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Česká republika prezentovala svůj druhý dobrovolný národní přezkum

Dne 12. července 2021 prezentovala Česká republika v rámci Politického fóra na vysoké úrovni pro udržitelný rozvoj svůj druhý dobrovolný národní přezkum. Prezentaci vedl ministr životního prostředí České republiky Richard Brabec, který ve svém úvodním slovu připomněl, že je dobrovolný národní přezkum příležitostí pro komplexní hodnocení provádění Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj a prověření možností pro obnovu v důsledku dopadů pandemie Covid-19.

Druhý dobrovolný národní přezkum je výsledkem náročného dlouhodobého procesu založeného na analýze věrohodných a srovnatelných statistických údajů. Do jeho přípravy byly zapojeny nejen příslušné resorty, ale rovněž zúčastněné subjekty. Vzhledem k rozsahu a komplexnosti témat spojených s udržitelným rozvojem si je Česká republika plně vědoma významu širokého strukturovaného sociálního dialogu.

 

Na základě dostupných údajů dobrovolný národní přezkum konstatuje pokrok v osmi cílech udržitelného rozvoje (2 – konec hladu, 6 - pitná voda a kanalizace, 7 - dostupné a čisté energie, 8 - důstojná práva a hospodářský růst, 9 - průmysl, inovace a infrastruktura, 10 - snižování nerovností, 14 - život ve vodě a 16 – mír, spravedlnost a silné instituce). Malý pokrok lze zaznamenat v implementaci ostatních osmi cílů udržitelného rozvoje. Vážným strukturálním socioekonomickým výzvám pak Česká republika čelí v rámci implementace cíle 5 – genderová rovnost.