česky  english 

rozšířené vyhledávání

Česká republika bude během letošního HLPF prezentovat svůj druhý dobrovolný národní přezkum

thumb

Dne 6. července 2021 bylo zahájeno letošní zasedání Politického fóra na vysoké úrovni pro udržitelný rozvoj (HLPF), kterému opětovně dominují dopady pandemie Covid-19 na dosahování cílů udržitelného rozvoje. Česká republika bude během letošního… více ►

Velvyslankyně Chatardová vystoupila na výroční konferenci Coimbra Group

thumb

S projevem týkajícím se dosažení Cíle udržitelného rozvoje 4, tzn. zajištění rovného přístupu k inkluzivnímu a kvalitnímu vzdělání a podpoře celoživotního vzdělávání pro všechny, a dopadům pandemie covid-19 na oblast vzdělávání vystoupila stálá… více ►

Velvyslankyně Chatardová vystoupila během tematické debaty o nejméně rozvinutých zemích

thumb

Dne 18. června 2021 se uskutečnila společná tematická debata Valného shromáždění OSN a Hospodářské a sociální rady OSN o nejméně rozvinutých zemích. Debata se specificky zaměřila na financování dosahování cílů udržitelného rozvoje a opatření na… více ►

A. Guterres jmenován generálním tajemníkem OSN na druhé funkční období

thumb

Valné shromáždění OSN v pátek 18. června 2021 jmenovalo Antónia Guterrese generálním tajemníkem OSN na druhé funkční období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2026. Zvolení A. Guterrese Valným shromážděním bylo jednomyslné a proběhlo tzv.… více ►

Valné shromáždění přijalo ČR spolupředkládanou rezoluci k Odpovědnosti chránit

thumb

ČR během každoroční debaty VS OSN ke konceptu Odpovědnosti chránit (R2P) vyjádřila ústy Stálé představitelky Marie Chatardové přesvědčení, že odpovědnost státu chránit svou populaci před zločiny proti lidskosti, genocidou a dalšími zvěrstvy je… více ►

ČR zdůraznila klíčovou úlohu genderové rovnosti a participace žen v mírových procesech

thumb

Stálá představitelka ČR při OSN v New Yorku vystoupila dne 8.3. na jednání Rady bezpečnosti ve formátu Arria k tématu „Zajištění plné, rovné a smysluplné participace žen v mírových procesech vedených OSN“. více ►

Velvyslankyně Chatardová vystoupila během regionálního přezkumu pro nejméně rozvinuté africké státy

thumb

Stálá představitelka České republiky při OSN v New Yorku Marie Chatardová vystoupila jako „lead discussant“ na téma tvorby mírové, spravedlivé a inkluzívní společnosti v rámci regionálního přezkumu pro nejméně rozvinuté africké státy… více ►

ČR během zasedání Valného shromáždění OSN odsoudila vojenský převrat v Myanmaru

thumb

Česká republika během zasedání Valného shromáždění OSN k situaci v Myanmaru dne 26. února 2021 silně odsoudila nedávný vojenský převrat a podpořila legitimní, demokraticky zvolené představitele země. Stálá představitelka České republiky při OSN… více ►

Velvyslankyně Marie Chatardová přednesla příspěvek o dopadech pandemie Covid-19 na dosahování SDG 16

thumb

Stálá představitelka České republiky při OSN Marie Chatardová se dne 28. ledna 2021 zúčastnila videokonference pořádané Fórem 16 Plus a Stálou misí Kostariky při OSN v New Yorku, během které přednesla příspěvek o dopadech pandemie Covid-19 na… více ►

Česká republika byla zvolena do byra LDC5

thumb

Česká republika byla společně s dalšími osmi státy zvolena do byra přípravného výboru páté konference OSN o nejméně rozvinutých zemích (LDC5), jež se uskuteční ve dnech 23. – 27. ledna 2022 v katarském Dohá. Stálá představitelka České… více ►