česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Stárnutí spojuje generace – doprovodná akce ČR na okraj zasedání Komise OSN pro sociální rozvoj

Ve čtvrtek, 5. února 2015, uspořádala Stálá mise ČR na půdě OSN doprovodnou akci na okraj zasedání Komise OSN pro sociální rozvoj. Akce byla zaměřena na sdílení příkladů dobré praxe, jak v oblasti státní politiky, tak zejména v podobě konkrétních projektů a aktivit na podporu aktivního stárnutí. Hojná a aktivní účast osmdesátky delegátů z různých zemí světa, zástupců nevládních organizací i expertů z praxe dokládá vysoký zájem, kterému se téma stárnutí na půdě OSN těší.

Národní koordinátorka přípravy na pozitivní stárnutí, paní Marta Koucká, představila Národní akční plán na podporu pozitivního stárnutí (2013-17), klíčový koncepční dokument vlády ČR. Pro úspěšné naplňování akčního plánu je třeba úzké koordinace všech zainteresovaných, dostupnost financování, ale na praktické úrovni také např. pozitivní role médií a mezigenerační podpora.

Doktorka Rekha Bhandari, spolupracovnice indické nadace Agewell Foundation, ve svém příspěvku poskytla srovnání s realitou v Indii (v následujících 6 letech se Indie stane zemí s nejpočetnější skupinou seniorské populace na světě). Představila konkrétní projekty, které Agewell Foundation, se základnou v Dillí, realizuje skrze síť 80.000 dobrovolníků: začlenění seniorů do pracovního procesu, vč. dobrovolnictví, psychoporadenská centra, telefonní asistenční linka, základní zdravotnické služby, finanční pomoc, osvětové kampaně ve školách, studie a analýzy.

Zástupci Úřadu městské části a Střediska sociálních služeb Prahy 1 představili v návaznosti na Národní akční plán konkrétní aktivity, které středisko poskytuje seniorům žijícím na území Prahy 1. Kromě center s pečovatelskou službou se na Praze 1 snaží o aktivní zapojení seniorů do společenského života obce, např. formou zájmových kroužků, s kulturním, kreativním či sportovním zaměřením, pořádáním výletů či ojedinělého projektu letního tábora pro seniory.

Závěrečnou prezentaci přednesla česká topmodelka, Miss World 2006 a zakladatelka nadace Krása pomoci, Taťána Kuchařová. S účastníky se podělila o vlastní zkušenost a pohled na problematiku stárnutí. Hlavní misí nadace Krása pomoci je přímá podpora soběstačnosti seniorů tak, aby nebyli závislí na sociální či dokonce ústavní péči. Využívá také aktivizační a dobrovolnické programy. Nejzávažnějším společenským problémem je nezájem, nadace proto pořádá osvětové kampaně, zejm. se zaměřením na mladé lidi, aby si starších osob ve svém okolí vážili a vzájemně si porozuměli.

Kucharova_seminar_active ageing

Foto: Velvyslankyně ČR při OSN v NY Edita Hrdá (třetí zleva) a Miss World 2006 (první zprava)