česky  italiano 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Cestování mezi Českem, Vatikánem a San Marinem

Aktuální podmínky cestování mezi Českem a Vatikánem a mezi Českem a San Marinem

Při všech cestách do zahraničí je nutno se předem informovat o podmínkách vstupu, restrikcích a preventivních opatřeních cílové země. Před cestou do zahraničí či před plánovaným návratem do ČR přes území třetího státu se doporučuje ověřit si předem aktuálně platné podmínky přepravy přímo u sjednaného přepravce hromadné dopravy (letadlo, autobus, vlak). Nelze vyloučit, že jednotliví přepravci budou před zahájením cesty od cestujících vyžadovat předchozí elektronickou registraci a také negativní test na Covid-19. Před případnou cestou se doporučuje uzavřít cestovní pojištění obsahující i léčebné výlohy pro případ onemocnění COVID-19.

Pravidla vstupu a návratu do ČR

Všechny osoby vracející se ze zahraničí do ČR, s výjimkou dětí mladších 6 let, mají povinnost vyplnit příjezdový formulář.
Osoby s ukončeným očkováním, osoby s prodělaným onemocněním COVID-19 a děti do dovršení věku 6 let nemusí absolvovat testy ani samoizolaci.
Všechny ostatní osoby mají povinnost absolvovat testy na stanovení přítomnosti SARS-CoV-2 a případně absolvovat samoizolaci.

Pravidla pro návrat do České republiky jsou upravena formou průběžně aktualizovaných Ochranných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR. Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR rozlišuje 5 kategorií zemí a území dle míry rizika nákazy onemocněním COVID-19: země a území s nízkým rizikem (zelené), země a území se středním rizikem (oranžové), země a území s vysokým rizikem (červené), země a území s velmi vysokým rizikem nákazy COVID-19 (tmavě červené) a země a území s extrémním rizikem nákazy (černá barva). Přehled zemí a území dle míry rizika je stanovován Sdělením Ministerstva zdravotnictví ČR. Přehled zemí a území s extrémním rizikem nákazy onemocnění COVID-19 je stanoven Ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR.

Výklad pro všechny kategorie rizikových zemí je k dispozici v článku Rozcestník.

Více informací o podmínkách cestování a vstupu na území ČR naleznete na stránkách Ministerstva vnitra ČR.

Karanténní opatření a informace k provádění RT-PCR testu na přítomnost SARS CoV-2 jsou v gesci Ministerstva zdravotnictví ČR.


Vatikán -  aktuální podmínky vstupu

Vstup/tranzit: Vstup na území Městského státu Vatikán se řídí zákonem č. CXXXI ze dne 22.2.2011 (Zákon o občanství, pobytu a vstupu). Vstup na jeho území (kromě zmíněného zákona) je podmíněn možností vstupu do Itálie, viz info Velvyslanectví ČR v Římě.

Opatření: Na základě nařízení Papežské komise Městského státu Vatikán je s platností od 1. října 2021 vstup na vatikánské území a do budov, ve kterých sídlí vatikánské úřady, možný pouze na základě platného digitálního certifikátu COVID vydaného Městským státem Vatikán, digitálního certifikátu EU COVID, očkovacího certifikátu třetích zemí, potvrzení o uzdravení z COVID-19 nebo předložení negativního výsledku PCR nebo antigenního testu. Výjimka z nařízení je udělena účastníkům liturgických slavností, ale pouze na dobu nezbytně nutnou pro celebrování, během níž je třeba dodržovat zdravotní předpisy týkající se rozestupů, používání osobních ochranných prostředků, omezení pohybu a shromažďování osob.  Pro vstup do baziliky sv. Petra a ostatních papežských bazilik rovněž platí od 1. 10. t. r. povinnost předložit Green Pass či jiné ze zmíněných potvrzení. Výjimkou je výše uvedená účast na liturgických slavnostech.

Pro vstup do Vatikánských muzeí a zahrad platí povinnost předložení zmíněných dokladů již od 6. 8. 2021 a lze je navštívit pouze na základě předchozí on - line rezervace. Vedení Vatikánských muzeí a zahrad doporučuje návštěvníkům mít u sebe doklad totožnosti pro případné prověření, zda je kontrolovaná osoba skutečným držitelem digitálního COVID certifikátu. 

Odkazy na úřady: oficiální web Městského státu Vatikán

Informace ohledně možnosti testování na COVID - 19, viz info Velvyslanectví ČR v Římě.


Republika San Marino -  aktuální podmínky vstupu

Vstup/tranzit: Vstup na území Republiky San Marino je kromě sanmarinského zákona č.118 o vstupu a pobytu cizinců podmíněn možností vstupu do Itálie,  viz info Velvyslanectví ČR v Římě.

Jak uvádí platný dekret vlády RSM mají všechny osoby, které na území RSM přicestují ze zahraničí, povinnost podrobit se před vstupem na sanmarinské území antigennímu nebo PCR testu, který nesmí být starší 48 hodin (výjimku z testu mají děti mladší 10 let) nebo se prokázat potvrzením o očkování vakcínou proti COVID - 19. Další možností je předložit doklad o testu na přítomnost protilátek s datem provedení testu po 1. 4. 2021 v návaznosti na uzdravení, ke kterému došlo v období předcházejících 6 měsíců nebo předložením lékařského potvrzení o uzdravení v průběhu předcházejících 6 měsíců. Výjimku mají osoby přijíždějící z Itálie nebo Vatikánu, pokud v uplynulých 14 dnech nepobývaly v jiném cizím státě.

Opatření: Nošení roušek ve venkovních i uzavřených prostorách není povinné, nicméně se doporučuje.

Odkazy na úřady: Ministerstvo zahraničních věcí RSM

Ohledně tranzitu přes území Itálie sanmarinské úřady doporučují konzultovat web MZV IT: http://www.viaggiaresicuri.it/

Informace ohledně možnosti testování na COVID - 19 v RSM poskytuje Ústřední orgán pro veřejnou zdravotní a sociální péči.