česky  italiano 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

COVID19 - aktuální podmínky cestování do Vatikánu a San Marina a návratu do ČR

Při všech cestách do zahraničí je nutno se předem informovat o podmínkách vstupu, restrikcích a preventivních opatřeních cílové země. Před cestou do zahraničí či před plánovaným návratem do ČR přes území třetího státu se doporučuje ověřit si předem aktuálně platné podmínky přepravy přímo u sjednaného přepravce hromadné dopravy (letadlo, autobus, vlak). Nelze vyloučit, že jednotliví přepravci budou před zahájením cesty od cestujících vyžadovat předchozí elektronickou registraci a také negativní test na Covid-19. Před případnou cestou se doporučuje uzavřít cestovní pojištění obsahující i léčebné výlohy pro případ onemocnění COVID-19.

Pravidla pro návrat do České republiky od 9. 4. 2022:

Vzhledem k aktuální situaci šíření viru SARS-CoV-2 v ČR a ve světě a jeho dopadům Ministerstvo zdravotnictví ČR ruší s účinností od 9. dubna 2022 všechna protiepidemická opatření pro osoby vstupující na území ČR po předchozím pobytu v zahraničí. 

Zrušení několika ochranných opatření, s účinností od 9. 4. 2022 – Ministerstvo zdravotnictví (mzcr.cz).

Při návratu ze zahraničí od 9. 4. 2022 není třeba vyplňovat Příjezdový formulář ani předkládat doklad o bezinfekčnosti.
Nadále se však doporučuje ověřit si podmínky přepravy (včetně doložení bezinfekčnosti, tj. test, očkování, prodělání nemoci) přímo u sjednaného přepravce hromadné dopravy (letadlo, autobus, vlak). 

Výklad pro všechny kategorie rizikových zemí je k dispozici v článku Rozcestník.

 


COVID 19 - aktuální podmínky cestování do Vatikánu

Vstup na území Vatikánu:

Vstup na území Městského státu Vatikán se řídí zákonem č. CXXXI ze dne 22.2.2011 (Zákon o občanství, pobytu a vstupu) a je podmíněn možností vstupu do Itálie, viz info Velvyslanectví ČR v Římě. Na základě nařízení Papežské komise Městského státu Vatikán je vstup na vatikánské území možný na základě platného digitálního certifikátu COVID vydaného Městským státem Vatikán, digitálního certifikátu EU COVID, očkovacího certifikátu třetích zemí, potvrzení o uzdravení z COVID-19 nebo předložení negativního výsledku PCR nebo antigenního testu. Výjimka z nařízení je udělena účastníkům liturgických slavností, ale pouze na dobu nezbytně nutnou pro celebrování, během níž je třeba dodržovat zdravotní předpisy týkající se rozestupů, používání osobních ochranných prostředků, omezení pohybu a shromažďování osob.  

Pro vstup do Vatikánských muzeí a zahrad platí rovněž povinnost prokázat se platným COVID certifikátem, včetně předchozí on - line rezervace. Vedení Vatikánských muzeí a zahrad doporučuje mít u sebe doklad totožnosti pro případné prověření, zda je kontrolovaná osoba skutečným držitelem digitálního COVID certifikátu.

Vstup do vatikánských úřadů je možný pouze na základě platného digitálního certifikátu COVID potvrzujícího výhradně ukončené očkování nebo uzdravení. Platnost digitálního certifikátu COVID na území Vatikánu vychází z platnosti COVID certifikátu pro vstup na území Itálie, viz informace Velvyslanectví ČR v Římě.

Očkované osoby:

Mohou vstoupit na území Vatikánu s platným COVID certifikátem.

Testované osoby:

Vatikán nadále umožňuje vstup na své území na základě negativního výsledku antigenního nebo PCR testu. Pro vstup do vatikánských úřadů je však zapotřebí prokázat se platným COVID certifikátem vystaveným výhradně na základě očkování nebo prodělané nemoci.

Osoby s prodělaným Covidem:

Mohou vstoupit na území Vatikánu s platným COVID certifikátem.

Děti:

Doporučuje se řídit opatřeními platnými v Itálii, viz info Velvyslanectví ČR v Římě.

Podmínky na místě:

Pro vstup do vatikánských úřadů je zapotřebí prokázat se platným COVID certifikátem vystaveným výhradně na základě očkování nebo prodělané nemoci.

Pro vstup do Vatikánských muzeí a zahrad platí povinnost prokázat se platným COVID certifikátem (vystaveným na základě očkování, prodělané nemoci, negativního antigenního testu (platnost do 48 hod.) nebo negativního PCR testu (platnost do 72 hod.), včetně předchozí on - line rezervace. Vedení Vatikánských muzeí a zahrad doporučuje mít u sebe doklad totožnosti pro případné prověření, zda je kontrolovaná osoba skutečným držitelem digitálního COVID certifikátu. V uzavřených prostorách je nutné používat výhradně respirátor FFP2.

Postup při nákaze Covidem:

viz info Velvyslanectví ČR v Římě.

Užitečné kontakty: oficiální web Městského státu Vatikán

Informace ohledně možnosti testování na COVID - 19, viz info Velvyslanectví ČR v Římě.

Podmínky návratu do ČR: Přehled podmínek návratu do České republiky


COVID 19 - aktuální podmínky cestování do San Marina

Vstup na území San Marina:

Vstup na území Republiky San Marino je kromě sanmarinského zákona č.118 o vstupu a pobytu cizinců podmíněn možností vstupu do Itálie, viz info Velvyslanectví ČR v Římě. Jak uvádí platný dekret vlády RSM mají všechny osoby, které na území RSM přicestují ze zemí uvedených v seznamu usnesení Vlády RSM (aktuálně v tomto seznamu nefiguruje žádný stát), povinnost podrobit se před vstupem na sanmarinské území antigennímu nebo PCR testu, který nesmí být starší 48 hodin (výjimku mají děti do 10 let). Další možností je předložit doklad o prodělání onemocnění COVID-19 nebo se prokázat potvrzením o očkování vakcínou proti COVID - 19. Zmíněné doklady je nutné zaslat na Ministerstvo zdravotnictví RSM na e-mail: laboratorioanalisi@iss.sm. Výjimku mají osoby přijíždějící z Itálie nebo Vatikánu, pokud v uplynulých 14 dnech nepobývaly ve státech ve výše uvedeném usnesení Vlády RSM.  Nošení respirátoru FFP2 v uzavřených prostorách a ve veřejné dopravě již není povinné, ale doporučuje se. Výjimku mají děti do 6 let a osoby s handicapem, který není slučitelný s nošením ochrany horních cest dýchacích. 

Platnost COVID certifikátu pro vstup do San Marina:

1) po aplikaci druhé očkovací dávky: 9 měsíců.

2) po aplikaci 3. očkovací dávky dalších 9 měsíců od data očkování 3. dávkou.

3) po prodělání onemocnění COVID - 6 měsíců od data uzdravení.

Očkované osoby: 

Jak uvádí platný dekret vlády RSM mají všechny osoby, které na území RSM přicestují ze zemí uvedených v seznamu usnesení Vlády RSM (aktuálně v tomto seznamu nefiguruje žádný stát), povinnost podrobit se před vstupem na sanmarinské území antigennímu nebo PCR testu, který nesmí být starší 48 hodin (výjimku mají děti do 10 let). Další možností je předložit doklad o prodělání onemocnění COVID-19 nebo se prokázat potvrzením o očkování vakcínou proti COVID - 19. 

Testované osoby:

Jak uvádí platný dekret vlády RSM mají všechny osoby, které na území RSM přicestují ze zemí uvedených v seznamu usnesení Vlády RSM (aktuálně v tomto seznamu nefiguruje žádný stát), povinnost podrobit se před vstupem na sanmarinské území antigennímu nebo PCR testu, který nesmí být starší 48 hodin (výjimku mají děti do 10 let). Další možností je předložit doklad o prodělání onemocnění COVID-19 nebo se prokázat potvrzením o očkování vakcínou proti COVID - 19. 

Osoby s prodělaným Covidem:

Jak uvádí platný dekret vlády RSM mají všechny osoby, které na území RSM přicestují ze zemí uvedených v seznamu usnesení Vlády RSM (aktuálně v tomto seznamu nefiguruje žádný stát), povinnost podrobit se před vstupem na sanmarinské území antigennímu nebo PCR testu, který nesmí být starší 48 hodin (výjimku mají děti do 10 let). Další možností je předložit doklad o prodělání onemocnění COVID-19 nebo se prokázat potvrzením o očkování vakcínou proti COVID - 19. 

Děti:

Děti do 10 let mají výjimku z testování.

Podmínky v místě:

Nošení roušek nebo respirátoru FFP2 ať už v uzavřených prostorách nebo v případě akumulace větší skupiny osob ve venkovních prostorách již není povinné, avšak se doporučuje.

Postup při nákaze Covidem:

Doporučuje se kontaktovat Ústřední orgán pro veřejnou zdravotní a sociální péči.

Tranzit:

Ohledně tranzitu přes území Itálie sanmarinské úřady doporučují konzultovat web MZV IT: http://www.viaggiaresicuri.it/

Užitečné kontakty: Ministerstvo zahraničních věcí RSM

Informace ohledně možnosti testování na COVID - 19 v RSM poskytuje Ústřední orgán pro veřejnou zdravotní a sociální péči.

Podmínky návratu do ČRPřehled podmínek návratu do České republiky