česky  italiano 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: © Velvyslanectví ČR při Svatém stolci/ Ambasciata della Rep. Ceca presso la Santa Sede
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Volba prezidenta České republiky

Dne 1. července 2022 bylo ve Sbírce zákonů pod č. 207/2022 Sb. Pod č. 207/2022 Sb. Publikováno Rozhodnutí předsedy Senátu Parlamentu České republiky o vyhlášení volby prezidenta republiky, která se bude konat ve dnech 13. a 14. ledna 2023 (případné druhé kolo se bude konat ve dnech 27. a 28. ledna 2023).

Na základě ustanovení §2 odst. 2 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů, bude hlasování při volbě prezidenta republiky probíhat i ve zvláštních stálých volebních okrscích, vytvořených při zastupitelských úřadech ČR v zahraničí.

Státní občané České republiky dlouhodobě pobývající na území Městského státu Vatikán zapsaní ve zvláštním seznamu voličů vedeném Velvyslanectvím ČR při Svatém stolci nebo ti občané ČR, kteří se ve dnech voleb nenachází na území ČR a jsou vybaveni voličským průkazem, mohou při volbě prezidenta republiky hlasovat ve volební místnosti zastupitelského úřadu České republiky při Svatém stolci na adrese Via Crescenzio 91, schodiště B, 1. patro, dveře č. 1, 00193 Řím, Italská republika.

Zápis do zvláštního seznamu voličů je možný na základě písemné žádosti, doložené originálem, popřípadě ověřenou kopií dokladů potvrzujících jeho totožnost, státní občanství České republiky a bydliště v územním obvodu zdejšího zastupitelského úřadu. Žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů musí být zdejšímu zastupitelskému úřadu doručena nebo předána nejpozději 40 dnů před prvním dnem voleb (§ 6 odst. 5 zákona o volbách). Hlasování bude dále umožněno voliči, který předloží voličský průkaz a prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky a to předložením platného cestovního diplomatického nebo služebního pasu České republiky anebo cestovního průkazu, nebo platného občanského průkazu (§ 19 odst. 4 zákona o volbách). Volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech voleb.

Aktuální legislativní rámec volby prezidenta republiky:

  • zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů;
  • vyhláška č. 294/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů;
  • rozhodnutí předsedy Senátu Parlamentu České republiky č. 207/2022 Sb., o vyhlášení volby prezidenta republiky