česky  italiano 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Vztahy se Svatým stolcem

Stručná faktografie vzájemných diplomatických vztahů

 

Chronologický přehled vzájemných vztahů

 • V říjnu 1919 uznává Svatý stolec Československo.
 • Prvním naším velvyslancem je Kamil Krofta (1920).
 • V souvislosti s oslavami výročí upálení Mistra Jana Husa vzniká mezi oběma stranami určité napětí, které vrcholí dočasným povoláním apoštolského nuncia do Vatikánu (1925).
 • Oboustranné úsilí o znovunastolení rovnováhy je zhmotněno podpisem mezivládního dokumentu upravujícího vztahy mezi českým státem a katolickou církví (Modus vivendi - 1928).
 • Po vzniku Protektorátu a Slovenského štátu Svatý stolec nekomunikuje s naší exilovou vládou v Londýně.
 • V r. 1945 obnovuje pražská nunciatura svoji činnost.
 • Našimi poválečnými velvyslanci se postupně stávají A. Maixner a I. Rath.
 • Proticírkevní tažení tzv. Církevní šestky v návaznosti na " Čihošťský zázrak" kulminuje v r. 1950 vypovězením zástupců Svatého stolce z Prahy. Diplomatické styky jsou tak na 40 let přerušeny, aniž by byly oficiálně ukončeny.
 • ČSFR obnovuje své diplomatické styky se Svatým stolcem (19.4.1990).
 • 21. prosince 1990, po více než čtyřiceti letech, předává své pověřovací listiny papeži Janu Pavlovi II. první velvyslanec demokratického Československa - František X.Halas.
 • Svatý stolec je zastoupen v ČSFR apoštolským nunciem Mons. Giovanni Coppou od 19. dubna 1990.
 • Po rozpadu federace uznává Svatý stolec Českou republiku k 1.lednu 1993. Kontinuita vzájemných vztahů je zachována, oba vedoucí misí pokračují ve svém působení.
 • 28. června 1999 předává své pověřovací listiny velvyslanec ČR při Svatém stolci - Martin Stropnický (diplomatickou misi ukončil 30. 8. 2002).
 • V dubnu 2000 jsou zahájena jednání o bilaterální smlouvě mezi ČR a Svatým stolcem.
 • V červenci 2001 završuje svou dlouholetou úspěšnou misi apoštolský nuncius Mons. Giovanni Coppa, kterého vystřídal Mons. Erwin Ender (předání pověřovacích listin dne 15. srpna 2001).
 • V červenci 2002 ukončena jednání o bilaterální smlouvě.
 • Dne 28. dubna 2003 předává pověřovací listiny papeži Janu Pavlu II velvyslanec Pavel Jajtner.
 • Dne 21. května 2003 zamítla Poslanecká sněmovna ratifikaci smlouvy.
 • Dne 5. dubna 2004 předal pověřovací listiny nový apoštolský nuncius Mons. Diego Causero.
 • Dne 27. září 2008 předal své pověřovací listiny do rukou papeže Benedikta XVI. v Castel Gandolfo nový velvyslanec Pavel Vošalík.
 • V měsíci květnu roku 2011 skončila úspěšná mise apoštolského nuncia v ČR J.E. Mons. Diega Causera.
 • Nový apoštolský nuncius v České republice Mons. Giuseppe Leanza předal pověřovací listiny do rukou prezidenta republiky V. Klause dne 17.10.2011.
 • V měsíci březnu 2018 skončila mise apoštolského nuncia Mons. Leanzy.
 • Dne 27. dubna 2018 završil svou úspěšnou, téměř desetiletou, misi velvyslanec Pavel Vošalík.
 • Dne 6. září 2018 předal své pověřovací listiny Jeho Svatosti Františkovi nový mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Václav Kolaja.
 • Novým apoštolským nunciem v ČR byl jmenován J.E. Mons. Charles Daniel Balvo, který dne 6.12.2018 předal pověřovací listiny do rukou prezidenta republiky M. Zemana.