česky  italiano 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: © Velvyslanectví ČR při Svatém stolci/ Ambasciata della Rep. Ceca presso la Santa Sede
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Česká národní pouť

Ve dnech 11.-13. listopadu 2019 se v Římě konala Česká národní pouť u příležitosti 30. výročí svatořečení Anežky Přemyslovny. Kanonizace této velké ženy českých dějin je současně připomínkou 30. výročí sametové revoluce. V tomto kontextu byla svatá Anežka během národní pouti vnímána nejen jako jedna z nejvýznamnějších českých světic, ale současně i jako předzvěst a jeden z nejvýraznějších symbolů pádu komunistické vlády v tehdejším Československu.
 

Národní pouť zahájili dne 11. listopadu čeští a moravští biskupové modlitbou litanií k českým národním patronům v bazilice sv. Klimenta nad hrobem sv. Cyrila. Za účasti přibližně 3.000 poutníků byla poté česká národní pouť slavnostně zahájena bohoslužbou v bazilice Panny Marie Sněžné. Mši celebroval olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner, kazatelem byl brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle.

Národní poutě se rovněž zúčastnili představitelé české státní správy, zastoupené delegací Parlamentu ČR vedené místopředsedy Senátu panem Jiřím Oberfalzerem a paní Miluší Horskou a ministrem zahraničí panem Tomášem Petříčkem. Součástí jejich programu bylo setkání s tajemníkem Svatého stolce pro styky se státy Mons. Paulem Richardem Gallagherem.

Hlavní bohoslužba národní pouti v den výročí kanonizace Anežky Přemyslovny se konala v bazilice sv. Petra. Celebroval ji pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka, kazatelem byl generální vikář a pomocný biskup pražské arcidiecéze Mons. Zdeněk Wasserbauer. Procesí biskupů se po bohoslužbě přemístilo k oltáři sv. Václava, kde se pomodlili za vlast a následně společně se senátní delegací sestoupili do podzemí baziliky k modlitbě u sochy sv. Anežky a u pamětní desky kardinála Berana.

V podvečer téhož dne se v lateránské bazilice sv. Jana uskutečnil slavnostní koncert České nebe, který připravila Trautzlova umělecká společnost, z.s. ve spolupráci s Hudbou Hradní stráže a Policie ČR. České nebe zahrnuje cyklus 11 duchovních kantát o českých světcích významného severočeského skladatele a dirigenta Hudby Hradní stráže a Policie ČR plk. Jana Zástěry.

Na národní pouti rovněž vystoupil sbor z Podkrušnohoří Collegium hortense, sbor SMoG, doplněný o další zpěváky, kteří vystoupili bez nároku na honorář a nastudovali  obsáhlý repertoár, dále sbor Schola brněnské mládeže pod vedením pana Štěpána Policera a sbor Stojanova gymnázia Velehrad pod vedením pana Filipa Macka. Sbory společně s Hudbou Hradní stráže zazpívaly na  bohoslužbách a dále měly vlastní program a koncerty během celého průběhu české národní pouti.

Vyvrcholením národní pouti byla generální audience u papeže Františka na svatopetrském náměstí dne 13. listopadu. Papeži Františkovi byl za zpěvu poutní písně k poctě sv. Anežky  slavnostně předán dar českých poutníků - socha Koruna sv. Anežky z dílny akademického sochaře Daniela Trubače a  finanční dar ve výši 1,2 mil. Kč pro chudé a potřebné. Generální audienci doprovodily zpěvem zmíněné sbory.

České velvyslanectví při Svatém stolci rovněž spolupracovalo s Českým velkopřevorstvím Suverénního řádu maltézských rytířů, které na národní pouť dopravilo poutníky s pohybovým handicapem z ČR.

Závěrečná bohoslužba národní poutě se uskutečnila v lateránské bazilice sv. Jana. Celebroval ji litoměřický biskup Mons. Jan Baxant, homilii pronesl českobudějovický biskup Mons. Vlastimil Kročil. Nepřehlédnutelným symbolem je fakt, že tato závěrečná bohoslužba se uskutečnila ve stejný den, kdy končila národní pouť před 30 lety.

 

Galerie


Česká národní pouť