česky  italiano 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: © Anna Guthrie
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Římská připomínka Roku sv. Ludmily v Nepomucenu

Na okraji návštěvy našich biskupů ad Limina Apostolorum uspořádalo Velvyslanectví České republiky při Svatém stolci v Papežské koleji Nepomucenum dne 9. 11. 2021 římskou připomínku Roku sv. Ludmily. V jeho rámci byla zahájena též italská verze panelové výstavy Kněžna Ludmila, jež je společným projektem Ministerstva zahraničních věcí České republiky a spolku Svatá Ludmila 1100 let, z. s. a sestává z 12 panelů vyprávějících o životě a odkazu kněžny Ludmily. Ještě před slavnostním zahájením si výstavu mohli prohlédnout zástupci diplomatického sboru akreditovaného při Svatém stolci a představitelé Vatikánu během recepce uspořádané v prostorách koleje u příležitosti státního svátku dne 28. 10. 2021.

Slavnostního večera se na pozvání velvyslance České republiky při Svatém stolci Václava Kolaji a rektora Papežské koleje Nepomucenum P. Romana Czudka zúčastnili biskupové z Čech, Moravy a Slezska, kteří ve dnech 7. - 14. 11. 2021 pobývají v Římě na návštěvě ad Limina Apostolorum, zástupci Římské kurie, diplomatického sboru akreditovaného při Svatém stolci a krajanské komunity.

Po úvodních příspěvcích rektora koleje a velvyslance promluvil k přítomným pražský světící biskup Mons. Zdenek Wasserbauer, který vyzdvihl význam odkazu sv. Ludmily a zároveň též poukázal na absenci stop této světice v Římě a na Apeninském poloostrově vůbec ve srovnání s jinými českými světci a patrony. Samotnou výstavu představil předseda spolku Svatá Ludmila 1100 let, z. s. Martin Hrdlička společně s ředitelkou tohoto projektu Miroslavou Janičatovou. Zmínili uplynulé aktivity spolku věnované sv. Ludmile, jejichž vyvrcholením byla zářijová Národní svatoludmilská pouť na Tetíně, na kterou papež František vyslal vídeňského arcibiskupa Christopha kardinála Schönborna jako papežského legáta.

Kromě výstavy bylo pomyslným vyvrcholením večera představení darů pro papeže Františka, které biskupové předali Svatému otci během soukromé audience dne 11. 11. 2021. Prvním je křišťálový relikviář s ostatky sv. Zdislavy (s ohledem na dobu poznamenanou covid-19 je velmi aktuální symbolika sv. Zdislavy, coby patronky nemocných, rodin a chudých) od Jiřího Pačinka, sklářského mistra z Kunratic u Cvikova a současně i majitele tamější sklárny Pačinek Glass, jenž se prezentace osobně zúčastnil společně s designerem Davidem Sobotkou a P. Rudolfem Repkou. Druhým darem jsou dvoje ručně vyrobené brokátové desky s papežským znakem z dílny společnosti Hedva Český Brokát z Rýmařova. V jedněch je umístěn šek ve výši 50 tis. EUR věnovaný ČBK za všechny české věřící a v druhých kresby z plzeňského hematoonkologického dětského oddělení Fakultní nemocnice Plzeň. Dar osobně představil ředitel společnosti Vít Komárek.

Slavnostní večer zakončilo vystoupení hudebního skladatele Daniela Dobiáše a Kristiny Kubové. Autorské skladby byly věnovány nejen sv. Ludmile, ale i sv. Václavovi, sv. Františkovi a dalším světcům.

Autoři darů se společně s dalšími protagonisty „římského svatoludmilského večera“ o den později setkali i s papežem Františkem v rámci generální audience ve vatikánské aule Pavla VI.

Galerie


Slavnostní večer k Roku sv. Ludmily v Nepomucenu a prezentace darů pro papeže Františka