česky  italiano 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Osservatore romano
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Připomínka 75. výročí vyhlazení Lidic

Kdy: 31.05.2017 - 01.06.2017, Kde: Vatikán, Řím

U příležitosti 75. výročí lidické tragédie připravilo Velvyslanectví ČR při Sv. stolci ve spolupráci se Svatým stolcem, Suverénním řádem maltézských rytířů a Delegací EU při Sv. stolci sérii připomínkových akcí, které nejenže připomněly tuto hrůznou událost české historie a osudy přeživších, ale upozornily i na osudy dětí v ozbrojených konfliktech současného světa.

V rámci lidického výročí byl během generální audience dne 31. května 2017 představen papeži Františkovi obraz Lidické Madony od českého malíře Zdirada Čecha. Jedná se o netradiční zobrazení Madony, Madony bez dítěte, která chová v náručí jen prázdnou plenu. A to proto, že ztratila své dítě, když velitel SS pošlapal dne 10.6.1942 ciborium s Tělem Páně. Zároveň Lidická Madona připomíná desítky lidických matek, které při stejné události přišly o své děti. Obraz Lidické Madony byl následně po jeho požehnání papežem Františkem umístěn do titulární baziliky kardinála Duky – svatých Marcelína a Petra v Lateránu.

K připomínce lidického výročí dorazilo do Říma asi dvě stě českých poutníků vedených kardinálem Dominikem Dukou a doprovázených biskupem královéhradecké diecéze Mons. Janem Vokálem. Na generální audienci papeže Františka na svatopetrském náměstí tak vzácně zazněla i čeština, když P. M.Glaser přeložil slova papeže Františka obrácená k přítomným českým věřícím do češtiny. „Srdečně zdravím věřící z České republiky, zejména účastníky národní pouti vedené pražským arcibiskupem, kardinálem Dominikem Dukou u příležitosti sedmdesátého pátého výročí vyhlazení Lidic nacistickým režimem. Drazí přátelé, utíkejte se s důvěrou pod ochranu Nejsvětější Panny, kterou uctíváte v obraze Lidické Madony. Ať vám pomáhá být odvážnými svědky Kristova Vzkříšení i v obtížných chvílích či zkouškách. Všem vám uděluji své požehnání!“

Na generální audienci se pozdravila s papežem i paní Veronika Rýmonová, která je jedním z přeživších lidických dětí.

Dne 31. května večer pak byla v římské bazilice Svatého Kříže v Jeruzalémě sloužena mše za dětské oběti ozbrojených konfliktů, předsedaná J. Em. kardinálem Pietrem Parolinem, státním sekretářem Svatého stolce, a koncelebrovaná J. Em. kardinálem Dominikem Dukou a prelátem Suverénního řádu maltézských rytířou Jeanem Laffittem. Kardinál Parolin ve své homílii připomněl tragické události Lidic, ale i Ležáků a dalších vesnic v Evropě, které padly za oběť vražednému šílení nacistů za druhé světové války. Zvláštní pozornost pak věnoval obětem současných konfliktů, resp. té nejzranitelnější skupině obětí válek, kterou jsou děti, jež se nedobrovolně stávají vojáky, obětmi otroctví a nucené práce, sexuálního zneužívání, prostituce a dalších forem vykořisťování. Překlad celého znění Parolinovy homílie v českém jazyce naleznete zde.

Dne 1. června dopoledne, symbolicky na Mezinárodní den dětí, se uskutečnila v sídle Maltézských rytířů, Magistrální vile na římském pahorku Aventin, mezinárodní konference o dětských obětech válek. Na úvod konference vystoupil náměstek ministra zahraničních věcí ČR pan Václav Kolaja, který mj. hovořil o českém programu MEDEVAC, který již více jak 20 let poskytuje lékařskou pomoc nejzranitelnějším osobám v zemích postižených válkami nebo živelnými katastrofami. Přítomné pozdravila i přeživší "lidické dítě" paní Veronika Rýmonová, která přispěla osobním pohledem člověka, kterého nacisté připravili nejen o nejbližší, ale i o domov a bezstarostné dětství. Mezi dalšími řečníky byli zástupci Rady Evropy, UNICEF, EU, vatikánského Dikasteria pro službu integrálnímu rozvoji lidstva, Malteser Werke, který se stará v Berlíně o nedoprovázené nezletilé migranty, a velvyslankyně Mosambiku v Itálii.

 

 

 

galerie


Lidice