česky  italiano 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Darování sochy sv. Anežky České papeži Františkovi

Kdy: 10.09.2016, Kde: Vatikán

U příležitosti probíhajícího svatého roku milosrdenství byla dne 10. září 2016 v rámci mimořádné generální audience papeži Františkovi předána socha patronky českých zemí sv. Anežky České. Tato socha podle návrhu někdejší studentky Střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích Aleny Kubcové byla následně umístěna do baziliky sv. Petra do Kaple svatých patronů Evropy v blízkosti hrobu sv. Petra. Předání sochy doprovázela národní pouť věřících z České republiky.

Pískovcová plastika vysoká 160 cm byla nejprve postavena na svatopetrské náměstí do bezprostřední blízkosti papežova trůnu, aby zde během generální audience byla představena papeži emeritním arcibiskupem pražským kardinálem Miloslavem Vlkem, a poté získala papežské požehnání. Papež František vyslovil během generální audience vřelé poděkování za tento dar a pozdravil české poutníky, kterých se zde shromáždily stovky: "Vítám věřící z České republiky, kteří se účastní národní pouti ve Svatém roce milosrdenství. Jsem rád, že mohu přivítat kardinála Miloslava Vlka, biskupy a státní představitele a děkuji vám za dar sochy svaté Anežky České. Drazí bratři a sestry, přeji vám, abyste tento Svatý rok prožili s vírou a znovu objevili krásu v prokazování skutků milosrdenství, které je konkrétním projevem Boží lásky ke každému z Jeho dětí. Vyřiďte můj pozdrav svým krajanům, nadále se prosím za mne modlete a přijměte apoštolské požehnání, které ze srdce uděluji vám a vašim rodinám. Chvála Kristu!"

Socha sv. Anežky České byla darována papeži Františkovi u příležitosti probíhajícího svatého roku milosrdenství, což je velmi symbolické vzhledem k tomu, že sv. Anežka Česká zasvětila svůj život péči o chudé a nemocné a založila řeholní řád, který má milosrdenství ve svém poslání.

Delegaci České republiky vedl ministr kultury pan Daniel Herman. Součástí delegace byla mj. místopředsedkyně Senátu PČR paní Miluše Horská, z jejíž iniciativy se celá akce konala, hejtman královéhradeckého kraje a senátor pan Lubomír Franc, senátor Petr Gawlas, poslanec Augustin Anderle a policejní prezident generál Tomáš Tuhý. Přítomen byl dále zástupce Ministerstva zahraničních věcí, 3 studenti kamenosochařské školy, kteří sochy vyrobili, a zástupci katolické charity, členové Studentského parlamentu, zástupce Rady seniorů a postižené děti. V neposlední řadě je nutné zmínit i dva pěvecké sbory z Pardubic, které zpívaly papeži Františkovi na generální audienci a poté doprovázely zpěvem odpolední mši. Sochu do Říma dále doprovodili rovněž představitelé církve v čele s kardinálem Vlkem, biskup královéhradecký Mons. Jan Vokál, v jehož diecézi socha vznikla, biskup českobudějovický Mons. Vlastimil Kročil a biskup plzeňský Mons. Tomáš Holub.

Program české delegace pokračoval v odpoledních hodinách mší v bazilice sv. Jana Křtitele Florenťana v blízkosti Vatikánu, které předsedal emeritní arcibiskup pražský, J.Em. Miloslav kardinál Vlk. Odtud po jejím ukončení zamířilo procesí do baziliky sv. Petra, kde prošlo svatou bránou, a poté byla celá akce ukončena u oltáře sv. Václava.