česky  italiano 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: (@MZV)
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Dle papeže Františka je třeba mnohé spory z minulosti přehodnotit

Dne 15.6.2015 ve 12.30 hodin přijal u příležitosti 600. výročí úmrtí Mistra Jana Husa Jeho Svatost papež František v knihovně Apoštolského paláce ve Vatikánu delegaci zástupců církví z České republiky. Katolická církev byla zastoupena emeritním arcibiskupem pražským kardinálem Miloslavem Vlkem, plzeňským biskupem Mons. Františkem Radkovským a historikem prof. Jaroslavem Šebkem.  Československá církev husitská byla zastoupena patriarchou Tomášem Buttou a duchovními ThDr. Jiřím Vaníčkem a Hanou Tonzarovou, Th.D. Českobratrskou církev evangelickou zastoupili synodní senior Joel Ruml, Daniel Ženatý a Gerhard Frey Reininghaus.  Delegaci českých církví doprovodila k papeži místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR paní Miluše Horská.
Papež František označil Jana Husa za reformátora církve a mimo jiné uvedl, že „mnohé spory z minulosti je třeba přehodnotit ve světle nového kontextu, v němž žijeme. Dohody a porozumění dosáhneme, když budeme řešit tradiční sporné otázky s novým vhledem. Především nemůžeme pominout, že sdílené vyznání víry v Boha Otce, Syna a Ducha svatého, v němž jsme byli pokřtěni, nás spojuje vazbou skutečného bratrství.....Tím, že odpovíme na Kristovo volání k trvalému obrácení, jež všichni potřebujeme, budeme moci společně postupovat na cestě smíření a pokoje. Na této cestě se s pomocí Boží milosti naučíme uznávat se navzájem jako přátelé a vnímat úmysly druhých v tom nejlepším možném světle. V tomto smyslu vyjadřuji naději, že se rozvinou přátelská pouta i na rovině místních společenství a farností".