deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání

Povinnost všech osob, které se repatriují na území České republiky, předem oznámit datum a způsob repatriace zastupitelskému úřadu

Vláda ČR uložila s účinností ode dne 7. dubna 2020 od 00:00 hod po dobu trvání nouzového stavu povinnost všem osobám, které se repatriují na území České republiky, předem oznámit datum a způsob repatriace, tj. odjezdu zpět do ČR, zastupitelskému… více ►

Možnost vstupu do ČR na jiné dokumenty než Potvrzení o přechodném pobytu nebo Povolení k trvalému pobytu končí dne 5. 4. 2020

Konzulární oddělení upozorňuje na změnu podmínek pro vstup do ČR pro cizince od 5.4.2020 dle Sdělení Ministerstva vnitra, kterým se stanovují podle bodu I.1 usnesení vlády č. 334 ze dne 30. března 2020 podmínky a náležitosti vyžadované pro… více ►

Potvrzení o žití - v době nouzového stavu netřeba ověřovat podpis

Po dobu trvání nouzového stavu v ČR (od 12.3.2020 až do odvolání) bude Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) akceptovat potvrzení o žití i bez úředního ověření vlastnoručního podpisu důchodce. Znamená to, že počátkem dubna 2020 nebudou… více ►

NOVÁ PRAVIDLA PRO PENDLERY OD 26. BŘEZNA 2020

S účinností od čtvrtka 26. března 2020 vstupují v platnost nová pravidla pro pendlery. Prosím, věnujte pozornost následujícím informacím. více ►

Uzavření konzulárního a vízového oddělení od 16.3.2020

V důsledku pandemie koronaviru (Covid-19) je konzulární a vízové oddělení velvyslanectví od 16.3.2020 až do odvolání pro veřejnost uzavřeno. V nouzových situacích lze kontaktovat pohotovostní nouzovou telefonní linku +43 67684964615. více ►

Informace o možnosti dopravy z Vídně do ČR pro občany, kteří uvízli v důsledku opatření proti šíření nového koronaviru

Přepravu z Vídně do ČR zajišťují za úplatu české dopravní společnosti Umbrella Holiday, s.r.o. , a RegioJet (zájemci o cestu do ČR nekontaktují Velvyslanectví ČR ve Vídni, ale obrátí se přímo na uvedenou společnost, s níž rovněž vyjasní… více ►

S účinností od 14. 3. 2020 se na všech zastupitelských úřadech České republiky zastavuje přijímání žádostí o všechny druhy víz a pobytů

V souladu s vyhlášeným nouzovým stavem na území České republiky (čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR), bylo vládou České republiky přijato usnesení o přijetí krizového opatření, v rámci kterého se s účinností od 14. 3.… více ►

MZV: Česká ekonomická diplomacie vyhlašuje Nouzový balíček naléhavé pomoci pro české vývozce na zahraničních trzích

Ministerstvo zahraničních věcí pomůže českým podnikatelům na zahraničních trzích v době stavu nouze v důsledku šíření epidemie koronaviru. České zastupitelské úřady sledují aktuální situaci na zahraničních trzích, která je ovlivněna… více ►