deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání

Doprava a cestování, režim vstupu do Rakouska a překračování hranic

DOPRAVA OBECNĚ

VLAKOVÁ a AUTOBUSOVÁ: je stále omezena přeshraniční osobní vlaková a autobusová doprava mezi Rakouskem a sousedními státy, včetně České republiky. Sledujte stránky Rakouských drah.

LETECKÁ: aktuálně nesmí v Rakousku přistát lety sloužící přepravě osob z Francie, Itálie, Nizozemska, Ruska, Ukrajiny, Španělska, Běloruska, Velké Británie, Číny a Íránu. O aktuálním stavu letecké dopravy se informujte u svých aerolinií. Sledujte také webové stránky letiště Schwechat.

Občané ČR přilétající do Vídně musí od 20. března 2020 předložit atest o neinfikovanosti koronavirem, který nesmí být starší čtyř dní. Pokud jej nemají, musí se sami izolovat ve vhodném ubytování, které nesmí opustit po dobu 14 dní. To neplatí, pokud je zajištěno jejich bezodkladné vycestování z Rakouska.

Nově nabízí možnost PCR testů také vídeňské letiště Schwechat, a to všem zájemcům, nejen pasažérům tohoto letiště. Bližší informace ZDE

Občan ČR, který jede vyzvednout na mezinárodní letiště ve Vídni svého rodinného příslušníka (potomky, rodiče, manžele), může na letiště vycestovat za předpokladu, že na hranici předloží letenku/palubní vstupenku svého rodinného příslušníka, který přilétá do Vídně, a doloží příbuzenský vztah. Pokud nebude v Rakousku pobývat déle než 24 hodin, nemusí ani v Rakousku, ani po návratu do ČR do karantény, zatímco přiletivší při vstupu do ČR musí buď předloži potvrzení o absolvování PCR testu nebo oznámit vstup na území ČR místně příslušné krajské hygienické stanici, bezodkladně se podrobit PCR testu a potvrzení o jeho absolvování této stanici předložit nejpozději do 72 hodin od vstupu na území ČR. Pokud tak přiletivší neučiní, rozhodne příslušná hygienická stanice o nezbytných karanténních opatřeních.

Občané ČR, nacházející se v Rakousku, mohou pro návrat do ČR využít omezené mezinárodní spoje (např. RegioJet), rakouskou vnitrostátní dopravu, např.  jet vlakem z Franz-Josef-Bahnhof ve Vídni do Gmündu a tam přejít pěšky hranice do Českých Velenic. Informace o rakouské vnitrostátní dopravě naleznete na stránkách dopravců. Na hranice ČR lze rovněž cestovat taxíkem.

NÁKLADNÍ silniční doprava ze všech zemí funguje bez omezení, řidiči přijíždějící do Rakouska, včetně těch, kteří přijíždějí z České republiky a ze Slovenska, mohou být podrobeni zdravotní kontrole (měření tělesné teploty).  

 

TRANZIT PŘES ÚZEMÍ RAKOUSKA

Osoby, které Rakouskem pouze projíždějí, nemusí předkládat atest o neinfikovanosti ani jít do karantény, pokud průjezd proběhne BEZ ZASTÁVKY a je zajištěn také výjezd ze země (že chcete zemí pouze tranzitovat, dokládáte např. dostatkem paliva v nádrži).

 

PCR testy pro samoplátce v ČR a Rakousku

Potvrzením o absolvování testu se rozumí doklad vydaný lékařem nebo orgánem ochrany veřejného zdraví potvrzující, že byl proveden test RT-PCR na přítomnost SARS-Cov-2 s negativním výsledkem; stáří testu nesmí být více než 4 dny; test si… více ►