deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: © ZÚ Vídeň
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Registrace k cestě do Rakouska

Od 10. 6. 2021 odpadla pro cestující z ČR i z dalších nízkorizikových zemí  povinnost vyplnění elektronického registračního formuláře před cestou ( Pre-Travel-Clearance – PTC). Podmínkou však je, že cestující disponuje při vstupu do Rakouska negativním testem - anebo alternativně  dokladem o vakcinaci, nebo o prodělané nemoci covid-19 či  dokladem o prokázání neutralizačních protilátek a zároveň prokáže, že nepobýval v uplynulých 10 dnech v  rizikových zemích.

Osoby, které shora uvedené podmínky nesplňují, musí před vstupem do Rakouska  vyplnit povinnou elektronickou registraci (Pre-Travel-Clearance – PTC). Registrace může být provedena nejdříve 72 hodin před cestou. Vyplňuje se bez diakritiky. Pro registraci při cestách do Česka je třeba využít Příjezdový formulář ČR.  

Stejné podmínky platí také pro pendlery.

Po zadání všech potřebných údajů Vám bude zasláno automaticky generované potvrzení na uvedenou e-mailovou adresu, které předložíte (vytištěné či v telefonu) případné kontrole. Pokud nemáte možnost vyplnit formulář elektronicky, můžete hůlkovým písmem vyplnit tento formulář v listinné formě  - naleznete ZDE. Upozorňujeme, že za neposkytnutí údajů hrozí osobám pokuta až do výše 1450 EUR.


Níže naleznete návod pro vyplnění registračního formuláře (vyplňuje se pouze v případě, že nesplňujete výše uvedené podmínky).

Pro registraci při cestě do Česka využijte Příjezdový formulář - ZDE .  Manuál k vyplnění v češtině viz - ZDE . Formulář se vyplňuje pouze v elektronické verzi, papírová verze není k dispozici.1.  ELEKTRONICKOU REGISTRACI V NĚMECKÉM A ANGLICKÉM JAZYCE NALEZNETE zde. 

Po načtení formuláře elektronické registrace můžete vpravo nahoře zvolit jeho německou či anglickou verzi. V odstavci Detaily cestování (Reisedetails) uvedete zemi, ze které cestujete (Česká republika), informaci o pobytu v posledních 10 dnech (z nabídky vyberete všechny země, ve kterých jste v posledních 10 dnech pobývali), datum příjezdu do Rakouska, dopravní prostředek, SPZ auta/číslo letu/vlakového autobusového spojení, datum vycestování (pokud je známo), dopravní prostředek, SPZ auta/číslo letu/vlakového autobusového spojení). Poté přejdete na další stránku, kde vyberete účel cesty.

 

               2. BĚŽNÁ CESTA DO RAKOUSKA (např. za účelem turistiky, návštěvy přátel)

Na stránce „Účel cesty“ vyberete první možnost (Reguläre Einreise nach Österreich), pokud do Rakouska cestujete jako běžní cestující a nemůžete doložit žádnou z výjimek stanovených nařízením o příjezdu do země. Registrace může být provedena nejdříve 72 hodin před cestou.

                               

V dalším kroku potvrdíte/zaškrtnete, zda máte k dispozici některý z následujících dokladů: očkovací certifikát, popř. lékařské potvrzení o provedeném očkování (předepsaný formulář v němčině zde:  https://bit.ly/3bzz4D3, v angličtině zde: https://bit.ly/3fupMcm), NEBO doklad o prodělání nemoci v posledních 6 měsících, či doklad o zjištění neutralizačních protilátek, popř. lékařské potvrzení o prodělání nemoci na předepsaném formuláři, NEBO negativní výsledek PCR/antigenního testu (ne staršího než 48 hodin (antigenní test) nebo 72 hodin (PCR test) od okamžiku odběru), popř. lékařské potvrzení o negativním testu na předepsaném formuláři. V případě, že nemáte test k dispozici, je nutné jej provést do 24 hodin po příjezdu do Rakouska.

                               

V následném kroku zadáte osobní údaje (jméno, příjmení, datum narození, telefonní číslo, občanství Rakouska/země v EU, EHP či Švýcarsku/obvyklý pobyt v Rakousku, e-mail) a údaje k adrese bydliště, resp. pobytu v Rakousku (ulice, číslo popisné, poschodí/číslo bytu, PSČ). Adresa bydliště nebo pobytu v Rakousku je povinným údajem, bez něhož nelze formulář odeslat. V případě, že adresa bydliště/pobytu v Rakousku není známa, doporučuje se uvést první známou adresu pobytu v Rakousku (např. adresa obchodu, kavárny, parkoviště, apod.).

        

V dalším kroku potvrdíte přečtení informací, srozumění se zákonnými požadavky a správnost zadaných údajů a elektronický formulář odešlete.

                               

Po zadání všech potřebných údajů vám bude zasláno automaticky generované potvrzení na uvedenou e-mailovou adresu, které předložíte (vytištěné či v telefonu) případné kontrole.3. ELEKTRONICKÁ REGISTRACE PENDLERŮ.

Zaškrtnutím druhé možnosti „Pravidelná cesta do Rakouska (pendler)“ (Regelmäβige Einreise nach Österreich (Pendler) potvrdíte, že jste pendlerem, t.j. osobou, která pravidelně cestuje do Rakouska za účelem práce, školní docházky nebo návštěvy rodiny či životního partnera.

Registrace musí být v tomto případě obnovena vždy v případě změny relevantních údajů, nejpozději však každých 28 dní.

                         

V dalším kroku potvrdíte/zaškrtnete, zda máte k dispozici některý z následujících dokladů: očkovací certifikát, popř. lékařské potvrzení o provedeném očkování (předepsaný formulář v němčině zde:  https://bit.ly/3bzz4D3, v angličtině zde: https://bit.ly/3fupMcm), NEBO doklad o prodělání nemoci v posledních 6 měsících, či doklad o zjištění neutralizačních protilátek, popř. lékařské potvrzení o prodělání nemoci na předepsaném formuláři, NEBO negativní výsledek PCR/antigenního testu (ne staršího než 7 dní), popř. lékařské potvrzení o negativním testu na předepsaném formuláři. V případě, že nemáte test k dispozici, je nutné jej provést do 24 hodin po příjezdu do Rakouska.

V následném kroku zadáte osobní údaje (jméno, příjmení, datum narození, telefonní číslo, občanství Rakouska/země v EU, EHP či Švýcarsku/obvyklý pobyt v Rakousku, e-mail) a údaje k adrese bydliště resp. pobytu v Rakousku (ulice, číslo popisné, poschodí/číslo bytu, PSČ).

V dalším kroku potvrdíte přečtení informací, srozumění se zákonnými požadavky a správnost zadaných údajů elektronický formulář odešlete.

Po zadání všech potřebných údajů vám bude zasláno automaticky generované potvrzení na uvedenou e-mailovou adresu, které předložíte (vytištěné či v telefonu) případné kontrole.4. PŘICESTOVÁNÍ DO RAKOUSKA ZA NEZBYTNÝM LÉKAŘSKÝM VÝKONEM

V tomto případě je nutné zaškrtnout třetí možnost (Einreise auf Grund der Inspruchnahme von unbedingt notwendingen medizinischen Leistung (§ 6)) a následně vyplnit zbývající položky elektronické registrace (stejně jako v bodě 2.). V tomto případě není vyžadováno předložení dokladu o 3-G (případný doprovod osoby vyžadující nezbytný lékařský výkon se registruje podle bodu 1.). Na výzvu je nutné na hranicích předložit potvrzení lékaře o nezbytnosti tohoto zákroku

(formuláře v DE a EN) a nezbytnost zákroku věrohodným způsobem doložit. Registrace cesty je v tomto případě nutná.

                     

V dalším kroku není nutno zaškrtávat žádnou možnost (předložení dokladu o 3-G není vyžadováno). Další kroky registrace jsou stejné jako v bodu 2.5. PŘICESTOVÁNÍ OSOB Z DŮVODŮ HODNÝCH ZVLÁŠTNÍHO ZŘETELE V RODINNÉM KRUHU

V případě přicestování do Rakouska z důvodů hodných zvláštního zřetele v rodinném kruhu,  pokud jde o důvody, které jsou nepředvídatelné a neodkladné (např. těžká nemoc v rodině, úmrtí, pohřeb, narození dítěte či péče o osoby v Rakousku, které  ji v případě nouze potřebují), je třeba zvolit čtvrtou možnost (Besonders berücksichtigungswürdige Gründe im familiären Kreis (§ 7)). POZOR: netýká se plánovaných událostí (svatby, křty, oslavy narozenin, nepravidelné návštěvy životních partnerů – zde se uplatní bod 2.). Registrace je v tomto případě nezbytná.

                    

V dalším kroku potvrdíte/zaškrtnete, zda máte k dispozici některý z následujících dokladů: očkovací certifikát, popř. lékařské potvrzení o provedeném očkování (předepsaný formulář v němčině zde:  https://bit.ly/3bzz4D3, v angličtině zde: https://bit.ly/3fupMcm), NEBO doklad o prodělání nemoci v posledních 6 měsících, či doklad o zjištění neutralizačních protilátek, popř. lékařské potvrzení o prodělání nemoci na předepsaném formuláři, NEBO negativní výsledek PCR/antigenního testu (ne staršího než 48 hodin (antigenní test) nebo 72 hodin (PCR test) od okamžiku odběru), popř. lékařské potvrzení o negativním testu na předepsaném formuláři. V případě, že nemáte test k dispozici, je nutné jej provést do 24 hodin po příjezdu do Rakouska.

Další kroky registrace jsou stejné jako v bodu 2.6. VÝJIMKY Z POVINNOSTI VYPLŇOVAT ELEKTRONICKOU REGISTRACI

Osoby, které spadají pod výjimku uvedenou v § 8 nařízení příjezdu do země (Andere Ausnahme bei der Einreise nach Österreich (§ 8)), nemusí vyplňovat registraci, ani předkládat doklad o 3-G (doklad o očkování/prodělání nemoci/testování). To vám sdělí i systém poté, co zaškrtnete tuto poslední možnost elektronické registrace.

Registrace se tak netýká osob, které přijíždějí do Rakouska

- při zajišťování nákladní a osobní dopravy,

- při repatriačních jízdách či letech,

- při tranzitu přes Rakousko bez zastávky,

- v naléhavém zájmu Rakouské republiky,

- v nutných případech péče o zvířata a provádění lesnických či zemědělských prací,

pasažéři zásahových vozidel (IZS, hasičská vozidla, apod.) dle § 26 rakouského zákona o silničním provozu (Straßenverkehrsverordnung), vozidel ve veřejných službách dle § 26 zákona o silničním provozu (např. vozidla veřejné bezpečnostní služby jako je např. rakouská obecní policie, vojenská policie, apod.), pasažéři a řidiči veřejné dopravy, pokud dopravní prostředek na své plánované trase projíždí územím v zahraničí bez zastávky a pro cestující jednotlivce vyjíždějící z Rakouska, pokud k dosažení svého cíle v Rakousku musejí projet cizím územím.