deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání

Cestování mezi Českou republikou a Rakouskem, shrnutí aktuálně platných pravidel


Při vstupu z ČR do Rakouska musí obyvatelé ČR disponovat dokumentem o bezinfekčnosti v předepsané podobě, a to buď dokumentem  o očkování,  nebo dokumentem o uzdravení z onemocnění covid-19 nebo dokumentem  o negativním testu na covid-19 (tzv. princip “3G”). Pokud disponují jedním z těchto dokumentů, nemusí vyplňovat před vstupem do Rakouska  online registrační formulář. Podmínkou uplatnění těchto pravidel  je, že cestující dlouhodobě pobývá v ČR, která je v Rakousku považována za zemi s nízkým epidemiologickým rizikem,  nebo v jiné nízkorizikové zemi a v posledních 10 dnech nepobýval v žádné rizikové zemi.

 

1. VSTUP NA ÚZEMÍ RAKOUSKA A TRANZIT:

Při vstupu z ČR do Rakouska musí obyvatelé ČR disponovat dokumentem o bezinfekčnosti v předepsané podobě, a to buď dokumentem  o očkování,  nebo dokumentem o uzdravení z onemocnění covid-19 nebo dokumentem  o negativním testu na covid-19 (tzv. princip “3G”). Pokud disponují jedním z těchto dokumentů, nemusí vyplňovat před vstupem do Rakouska  online registrační formulář. Podmínkou uplatnění těchto pravidel  je, že cestující dlouhodobě pobývá v ČR, která je v Rakousku považována za zemi s nízkým epidemiologickým rizikem,  nebo v jiné nízkorizikové zemi a v posledních 10 dnech nepobýval v žádné rizikové zemi.

Podrobnou informaci o  podmínkách vstupu z ČR do Rakouska včetně výjimek naleznete v našem článku Přechod hranic z ČR do AT - pod odkazem ZDE.

Do Rakouska lze z ČR aktuálně cestovat bez omezení účelu cesty, tedy i za turistickým účelem. Hraniční přechody jsou otevřeny pro běžný provoz, plošné kontroly na hranicích z ČR do Rakouska byly zrušeny. Namátkové kontroly mohou nicméně nadále probíhat, a to jak přímo na hranicích, tak v rakouském vnitrozemí.

 

Přílety do Rakouska a odlety z Rakouska

Důrazně upozorňujeme, aby si cestovatelé zjistili podmínky pro uskutečnění letu, včetně vstupu do letadla,  u letecké společnosti, s níž cestují(ideálně písemně). Níže uvedená informace se týká pouze podmínek tranzitu Rakouskem, nikoli podmínek absolvování letu a vstupu do cílové země. 

Osoby, které přilétají na vídeňské letiště Schwechat a  bezodkladně odcestují tranzitem do ČR,   nemusí v Rakousku předkládat negativní test na Covid-19, ani osvědčení o očkování nebo o uzdravení z nemoci covid-19, ani se registrovat, Za bezodkladné odcestování tranzitem se považuje odjezd nejbližším vlakem či autobusem nebo autem bez zastávk(výjimečné přerušení na dobu nezbytně nutnou, např. za účelem návštěvy WC, je přípustné).  Tato výjimka, t.j.  cestovat tranzitem bez omezení, platí i pro osoby  tranzitující  do ČR, které přiletěly na vídeňské letiště ze zemí, pro něž Rakousko zpřísnilo podmínky vstupu na své území.

Osoby, které přijíždějí z ČR na vídeňské letiště za účelem odletu nemusí předkládat negativní test na Covid-19, ani osvědčení o očkování nebo o uzdravení z nemoci covid-19, ani se registrovat  za předpokladu, že cestu na letiště, popř. zpět  z letiště na hranice s ČR absolvují  na rakouském území bez zastávky (výjimečné přerušení na dobu nezbytně nutnou, např. za účelem návštěvy WC, je přípustné). Totéž platí pro osoby z Vídně odlétající a pro osoby, které někoho na letiště nebo z letiště vezou. Ve všech shora uvedených případech je nutno doložit letenku.

V případě nejasností je  třeba letecké společnosti zdůraznit, případně doložit, že Rakouskem cestující pouze tranzituje, a odkázat na výjimku v rakouském nařízení pro tranzit. Viz info k tranzitu v angličtině např. - Austria Travel Portal - https://www.austria.info/en/service-and-facts/coronavirus-information/entry-regulations či přímo v němčině text Einreisevrordnung.

Tranzit přes Rakousko pozemní cestou

Osoby, které Rakouskem pouze projíždějí, nemusí předkládat negativní test na Covid-19, ani osvědčení o očkování nebo o uzdravení z nemoci covid-19, ani se registrovat,  pokud průjezd proběhne BEZ ZASTÁVKY (výjimečné přerušení na dobu nezbytně nutnou, např. za účelem návštěvy WC nebo přestupu na vlak či bus  je přípustné)  a je zajištěn také výjezd ze země (že chcete zemí pouze tranzitovat, dokládáte např. dostatkem paliva v nádrži).

Podrobnou informaci o  podmínkách vstupu z ČR do Rakouska včetně výjimek naleznete v našem článku Přechod hranic z ČR do AT - pod odkazem ZDE.

 


2. DOPRAVA:

VLAKOVÁ a AUTOBUSOVÁ: pro zjištění četnosti spojů sledujte stránky Rakouských drah a dalších dopravců (např. Regiojet).

LETECKÁ:  O aktuálním stavu letecké dopravy se informujte u svých aerolinií. Sledujte také webové stránky letiště Schwechat.
 


3. OPATŘENÍ

Obecná protipandemická opatření

V Rakousku protipandemická opatření upravuje tzv. 2. nařízení o opatřeních proti COVID-19 platné v současnosti do 31. 10. 2021. Uvedené nařízení zavádí kategorii osob, které představují nízké epidemiologické riziko. V této souvislosti se hovoří o pravidlu 3-G  - geimpft, getestet, genesen /očkovaný, testovaný, uzdravený – dle tří možných způsobů, jak nízké riziko doložit.

Pro osoby očkované „centrálně registrovanou vakcínou“, kterou se rozumí vakcína povolená Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA),  platí:

 • V případě dvoudávkových vakcín třeba doložit naočkování druhou dávkou (nanejvýš před 360 dny).
 • Očkování vakcínami, které se očkují pouze jednou dávkou (např. vakcína od společnosti Johnson&Johnson), platí od 22. dne po vakcinaci a celkem 270 dnů ode dne očkování.
 • Pro osoby, u nichž byl alespoň 21 dní před očkováním proveden pozitivní test na koronavirus nebo důkaz o přítomnosti neutralizačních protilátek, platí očkování 360 dnů od okamžiku očkování.
 • Naočkování další dávkou (třetí v návaznosti na dvoudávkové očkování či druhou v návaznosti na jednodávkové očkování) platí 360 dnů od podání, a to za předpokladu, že následuje nejméně 120 dní po dokončení předchozí vakcinace.

 

Pro osoby, které prodělaly nemoc covid-19/uzdravily se z ní, platí:

 • Tyto osoby jsou osvobozeny od povinnosti se testovat po dobu 180 dnů od uzdravení. Dokladem je v tomto případě tzv. Absonderungsbescheid nebo lékařské potvrzení o mikrobiologicky potvrzené infekci.
 • NEBO mohou předložit doklad o pozitivním testu na neutralizační protilátky platí po dobu 90 dnů od okamžiku testování.

 

Pro testy platí:

 • PCR testy provedené autorizovaným místem jsou platné po dobu 72 hodin od okamžiku odběru, a to jak pro účel překročení hranice, tak pro účel ubytování, vstupu do restaurace apod.
 • Antigenní testy provedené autorizovaným místem jsou platné po dobu 48 hodin od okamžiku odběru pro účel překročení hranice. Pro účel ubytování, vstupu do restaurace apod. však platí pouze 24 hodin.

 

 • Pravidlo 3-G (povinnost předložit některý z dokladů 3-G)
  • platí pro gastronomii, hotely a ubytovací zařízení, sportovní, volnočasové a kulturní zařízení (s výjimkou muzeí, knihoven, archivů), služby s úzkým kontaktem se zákazníky, domovy důchodců a pečovatelské domy, nemocnice, setkání více než 25 osob, odborné veletrhy a kongresy, zájezdové autobusy a výletní lodě.
  • tato povinnost neplatí pro děti do 12 let

 

 • Ochrana úst a nosu:
  • povinnost nosit respirátory třídy FFP2 platí v uzavřených veřejných prostorách, veřejné hromadné dopravě, zastávkách, nástupištích a nádražích, při použití taxislužby, lanovek a ozubených drah, při úředních a soudních jednáních, ve zdravotnických zařízeních a pečovatelských domech; v oblasti obchodu povinnost bez ohledu na očkovací status platí v prodejnách potravin, veřejných lékárnách, v bankách a na poštách
  • v ostatních obchodech, kulturních zařízeních (např. muzeích, výstavních prostorách, knihovnách či archivech) se povinnost nosit respirátory třídy FFP2 vztahuje na neočkované. Pro naočkované a uzdravené platí coby doporučení.
  • povinnost nosit respirátor třídy FFP2 tedy v zásadě neplatí v případech, kde platí pravidlo 3-G (s výjimkou zdravotnických zařízení a pečovatelských domů).
  • Povinnost nosit ochranu úst a nosu se nevztahuje na děti do 6 let. Děti ve věku 6-14 let a těhotné ženy mohou namísto respirátoru nadále nosit běžnou ochranu nosu a úst.
 • Maloobchod:
  • zrušení povinného minimálního  odstupu a minimálního počtu m2 na zákazníka
 • Gastronomie:
  • platí pravidlo 3-G (povinnost předložit doklad o očkování/testování/prodělání nemoci)
  • registrační povinnost pro hosty
  • hosté gastronomických podniků nemusí nosit roušku ani respirátor
  • pro vyzvedávání jídla a pití a stánky s občerstvením neplatí pravidlo 3-G, hosté však musí v uzavřených prostorách podniků nosit roušku
  • pro vstup do nočních podniků (barů, diskoték) se třeba prokázat platným dokladem o očkování, dokladem o uzdravení či negativním výsledkem PCR-testu (do 72 hodin od odběru).
 • Hotely/ubytovací zařízení:
  • při vstupu do ubytovacích zařízení platí povinnost 3-G (pokud během pobytu platnost dokladu vyprší, je třeba předložit nový doklad - u antigenního testu po 24 hodinách, u PCR testu po 72 hodinách - pro Vídeň platí přísnějčí pravidla - viz níže).
  • pro využití služeb gastronomie v hotelech je třeba respektovat pravidla platná v gastronomii, pro využití nabídek gastronomie, wellness či fitness studií v hotelech je třeba dodržovat pravidlo 3-Gpregistrační povinnost pro hosty
 • Akce/setkávání:
  • pořádat se opět mohou velké akce v oblasti kultury a sportu (akce pro sezení či stání, uvnitř i venku). Odpadají omezení kapacit. Pro akce od 100 osob platí oznamovací povinnost a povinnost předložit doklad o 3-G, akce od 500 osob nadto podléhají povolení.
  • Pro divadla, kina, varieté, kabarety a koncertní sály platí kromě pravidla 3-G povinnost jmenovat koronavirového pověřence a předložit preventivní koncept.

 

Pro Vídeň platí následující přísnější pravidla, jako např.:

- Pravidlo 3-G platí také pro děti od 6 let, využít již nelze tzv. samotesty.
- Povinnost nosit roušku platí ve všech vnitřních prostorách, včetně těch, kde se vyžaduje doklad o 3-G.
- Testy PCR jsou platné pouze 48 hodin od okamžiku odběru (namísto dosavadních 72 hodin), antigenní testy 24 hodin (namísto 48). Pro děti do 12 let zůstává nicméně zachována dosavadní doba platnosti testů.

Od 1. do 31. 10. Vídeň dále zpřísňuje podmínky pro neočkované:
- V nočních podnicích ke vstupu opravňuje pravidlo 2-G (plně očkovaní, uzdravení), na zaměstnance se vztahuje pravidlo 2,5-G (očkovaní, uzdravení, negativní PCR-test).
- 2-G pro akce/setkání nad 500 osob - vnitřní i venkovní, ať už s přiděleným místem k sezení či nikoli.
- 2,5-G pro akce/setkání s více než 25 osobami bez přiděleného místa.
- Pravidlo 2,5G se vztahuje i na návštěvy restaurací.
- V maloobchodním sektoru se vrací obecná povinnost FFP2 pro zákazníky, zaměstnanci mohou nadále využívat i ochranné pomůcky nižší než FFP2.

Podrobnější informace o rakouských opatřeních lze nalézt v článku "Bundesweite Maßnahmen" - viz ZDE.

Coronavirus - Aktuelle Maßnahmen - https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Aktuelle-Ma%C3%9Fnahmen.html
 

Informace o vstupu do Rakouska naleznete  v našem článku - Přechod hranic z ČR do AT - https://www.mzv.cz/vienna/cz/koronavirus/vyjimky_z_omezeni_cestovani/prechod_hranic_z_cr_do_at.html .

Osoby, které v Rakousku onemocní virem Covid-19 nebo přijdou s nakaženou osobou do styku, musí tuto skutečnost neprodleně nahlásit lékaři v daném místě nebo místně příslušnému hejtmanství, popř. obecnímu úřadu, a to způsobem, který zabrání dalšímu šíření infekce, to znamená zejména telefonicky. V případě pobytu v ubytovacím zařízení oznámí podezření na onemocnění též ubytovateli.
O dalším postupu rozhodne příslušný lékař. V případě nekomplikovaného průběhu onemocnění není hospitalizace nutná. Podle konkrétních podmínek lékař stanoví formu karantény, která může probíhat jak v ubytovacím zařízení, tak v jiném zařízení. Náklady na pobyt ve speciálním zařízení během úředně nařízené karantény hradí  rakouský stát.
Se souhlasem lékaře a za jím stanovených podmínek může být turista převezen do své vlasti. Doporučuje se za tímto účelem uzavřít pojištění.

Příslušné kontakty za účelem konzultace postupu při podezření na onemocnění virem Covid 19 naleznete ZDE.

Aktuální čísla nakažených koronavirem v Rakousku naleznete ZDE.
 


4. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE:


- Webová stránka Ministerstva sociálních věcí, zdravotnictví a ochrany spotřebitele ZDE

- Covid-19 - Aktuální opatření v Rakousku - sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Aktuelle-Ma%C3%9Fnahmen.html

- Webová stránka Rakouské agentury pro zdraví a výživu (AGES) ZDE

Souhrnné informace ke vstupu do Rakouska a ochranným opatřením v souvislosti s epidemií Covid-19 (v němčině) najdete ZDE (Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz)

- anglická verze ZDE

- Covid-19 - příslušné právní normy najdete ZDE

- Nařízení omezující vstup do Rakouska (COVID-19-Einreiseverordnung) najdete ZDE

- Covid-19 - časté otázky (k různým oblastem života) najdete ZDE

- Coronavirus - Hotlines ZDE

Kontakty pro zodpovězení konkrétních dotazů ke Covid-19:

   Corona-Hotline  AGES: +43 1 3860 555,  E-Mail: buergerservice@sozialministerium.at

  Infoservis NV Rakouska - Email: buergerservice@bmi.gv.at, tel. +43 1 53 126-3100 nebo  tel. +43 810 00 5140

Pokud jste v Rakousku a obáváte se, že vykazujete příznaky nákazy koronavirem, volejte, prosím, rakouskou zdravotní linku 1450.

Kontakt na Velvyslanectví ČR ve Vídni: Tel. 0043 89958111, mail consulate_vienna@mzv.cz

 

5. PRAVIDLA NÁVRATU DO ČR:

Pravidla  návratu do ČR z Rakouska viz náš článek ZDE , dále informace  MZV ČR či MV ČR .