deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání

Cestování mezi Českou republikou a Rakouskem, shrnutí aktuálně platných pravidel v Rakousku

1. VYCESTOVÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY A NÁVRAT DO ČR:

Vycestování z ČR (mimo nezbytné, naléhavé a neodkladné cesty) je zakázáno do  zemí s extrémním rizikem nákazy COVID-19 způsobeného novými mutacemi koronavirus SARS-CoV-2 dle ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví. Mimořádná opatření a usnesení vlády MZd naleznete ZDE


Pro návrat českých občanů platí pravidla stanovená ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví, jejichž výklad přinášíme pro všechny kategorie rizikových zemí v článku Rozcestník.
 
- Podmínky vstupu z ČR do Rakouska naleznete pod odkazem ZDE.

-Podmínky pro vstup do ČR naleznete ZDE.


- Aktuální informace naleznete o cestování naleznete na webových stránkách MZV.
- Aktuální pravidla pro vycestování z ČR do zahraničí naleznete na stránkách Ministerstva vnitra ČR.
- Od  9. ledna 2021 zavedlo Rakousko  kontroly na hranicích  s ČR. Nyní je uzavřeno 38 hraničních přechodů, otevřeno zůstává 20 hraničních přechodů. Bližší informace naleznete ZDE.2. VSTUP NA ÚZEMÍ RAKOUSKA A TRANZIT:

Od 10.2.2021 platí nové podmínky vstupu z ČR do Rakouska, které naleznete pod odkazem ZDE

Přílety do Rakouska

Osoby, které přilétají na vídeňské letiště Schwechat,  jsou povinny bezodkladně odcestovat do ČR. V takovém případě nemají povinnost předkládat v Rakousku PCR test na koronavirus, ani jít v Rakousku do karantény. Rovněž nemají povinnost elektronické registrace. Za bezodkladné odcestování se považuje odjezd nejbližším vlakem či autobusem nebo autem.

Osoby, které přijíždějí z ČR na vídeňské letiště za účelem odletu, nemají povinnost  test na Covid-19/karanténa/elektronická registrace za předpokladu, že cestu na letiště, popř. zpět  z letiště na hranice s ČR absolvují  na rakouském území bez zastávky (výjimečné přerušení na dobu nezbytně nutnou, např. za účelem návštěvy WC je přípustné). Totéž platí pro osoby, které někoho na letiště nebo z letiště vezou.

Ve všech shora uvedených případech je nutno prokázat cestu letenkou.

Možnost PCR testů nabízí i vídeňské letiště Schwechat, a to všem zájemcům, nejen pasažérům tohoto letiště. Bližší informace ZDE a rovněž na stránkách letiště Schwechat.

Tranzit přes Rakousko pozemní cestou

Osoby, které Rakouskem pouze projíždějí, nemusí předkládat negativní test PCR na Covid-19 test, ani jít do karantény, ani se registrovat ,pokud průjezd proběhne BEZ ZASTÁVKY (výjimečné přerušení na dobu nezbytně nutnou, např. za účelem návštěvy WC nebo přestupu na vlak či bus  je přípustné)  a je zajištěn také výjezd ze země (že chcete zemí pouze tranzitovat, dokládáte např. dostatkem paliva v nádrži).

POZOR: tranzitující osoby mají výjimku z rakouského režimu registrace/test/karanténa pouze tehdy, "pokud je zajištěno jejich vycestování". Pracovníci zajišťující přepravu zboží a osob pak sice požívají uvedené výjimky vždy, ale není-li jejich cílem Rakousko, musí opět "být zajištěno jejich vycestování". Tuto skutečnost je u obou kategorií nutno prokázat při případné kontrole rakouskými orgány. V praxi nachází nová úprava využití především jako právní nástroj, s jehož pomocí mohou rakouské orgány již na Brenneru požadovat negativní koronatest od řidičů kamionové přepravy směřujících do Německa.

Přes bavorské území z Tyrolska do Salcburska (anebo z jedné části Salcburska do druhé) bez registrace/testu cestovat osoby zajišťující přepravu zboží, děti do 10 let, osoby cestující k odvrácení bezprostředního nebezpečí, složky IZS a cestující, kteří projeli Tyrolskem bez zastávky. Pokud přes bavorské území z Tyrolska do Salcburska (anebo z jedné části Salcburska do druhé) cestují vnitrorakouští pendleři, žáci, studenti a učňové, musí tak činit s německou registrací a koronatestem ne starším 48 hodin.

Elektronická registrace se při tranzitu, ať už z letiště či při průjezdu z jiné země nevyžaduje.3. VSTUP Z RAKOUSKA NA ÚZEMÍ ČR

Od pátku 5.2.2021 zařadilo ČR Rakousko mezi země s vysokým rizikem výskytu onemocnění COVID-19 (červená země). Podmínky pro vstup do ČR naleznete ZDE.

Upozorňujeme, že v ČR nadále trvá nouzový stav.  Do ČR lze cestovat ze zahraničí pouze v nezbytných případech, mezi něž nepatří cestování za účelem turistiky nebo návštěvy přátel.

Důrazně upozorňujeme, že z důvodu stále zhoršené epidemiologické situace v ČR i v zahraničí, dochází k výrazným omezením v dopravě a zavádění rozsáhlých restriktivních opatření omezující vstup a pohyb na území jednotlivých států včetně ČR.

Podmínky návratu do ČR jsou stanoveny ochrannými opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR, jejichž výklad naleznete na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí.

Podmínky vstupu do ČR naleznete rovněž na stránkách MV ČR.4. DOPRAVA:

VLAKOVÁ a AUTOBUSOVÁ: pro zjištění četnosti spojů sledujte stránky Rakouských drah a dalších dopravců (např. Regiojet).

LETECKÁ:  O aktuálním stavu letecké dopravy se informujte u svých aerolinií. Sledujte také webové stránky letiště Schwechat.5. OPATŘENÍ:

Karanténní a hygienická opatření aplikovaná na osoby, které vstoupí na území Rakouska:

Cestovatelé z ČR  při příjezdu do Rakouska musí až na výjimky do 10denní karantény, a to i tehdy, kdyby předložili negativní test na covid-19. Od 10.2.2021 platí nové podmínky vstupu z ČR do Rakouska, které naleznete pod odkazem ZDE

POZOR: Od 15. ledna 2021 je při příjezdu do Rakouska vyžadována elektronická registrace: kdo je povinen ji vyplnit, naleznete v článku ZDE.

Od 9. ledna 2021 zavedlo Rakousko kontroly na hranicích s ČR. Od 14. ledna 2021 je uzavřeno 38 hraničních přechodů, otevřeno zůstává 20  hraničních přechodů. Bližší informace naleznete ZDE.

Pod níže uvedenými odkazy naleznete formuláře, týkající se  elektronické registrace, karantény a lékařského potvrzení o negativním testu,  které musí být  vyplněny v okamžiku příjezdu do Rakouska:

elektronická registrace; bližší informace  naleznete v článku ZDE.
Karanténní povinnost německy ZDE a anglicky ZDE
negativní antigenní či PCR test, který nesmí být starší než 72 hod- Formulář lékařského osvědčení o absolvování testu na SARS-CoV-2 naleznete zde DE a EN.

Osoby, které v Rakousku onemocní virem Covid-19 nebo přijdou s nakaženou osobou do styku, musí tuto skutečnost neprodleně nahlásit lékaři v daném místě nebo místně příslušnému hejtmanství, popř. obecnímu úřadu, a to způsobem, který zabrání dalšímu šíření infekce, to znamená zejména telefonicky. V případě pobytu v ubytovacím zařízení oznámí podezření na onemocnění též ubytovateli.
O dalším postupu rozhodne příslušný lékař. V případě nekomplikovaného průběhu onemocnění není hospitalizace nutná. Podle konkrétních podmínek lékař stanoví formu karantény, která může probíhat jak v ubytovacím zařízení, tak v jiném zařízení. Náklady na pobyt ve speciálním zařízení během úředně nařízené karantény hradí  rakouský stát.
Se souhlasem lékaře a za jím stanovených podmínek může být turista převezen do své vlasti. Doporučuje se za tímto účelem uzavřít pojištění.

Příslušné kontakty za účelem konzultace postupu při podezření na onemocnění virem Covid 19 naleznete ZDE.

Aktuální čísla nakažených koronavirem v Rakousku naleznete ZDE.OMEZENÍ:

Od 25.1. je zavedena povinnost nosit respirátory třídy FFP2 bez výdechového ventilu nebo vyšší kategorie:

- ve všech veřejných dopravních prostředcích (včetně nástupišť, prostoru stanic a  zastávek, nádraží, letišť)
- v motorových vozidlech, jedou-li společně osoby, které nežijí ve společné domácnosti (platí mj. pro taxi a obdobné služby)
- v lanovkách a uzavřených kabinách
- v obchodech, na trzích a u poskytovatelů služeb, které zůstávají otevřeny (např. autoservisy)
- na úřadech a soudech při styku s veřejností
- při vyzvedávání objednaných pokrmů
- ve společných prostorách ubytovacích zařízení (pozn.: ubytování zůstává možné jen ve vybraných případech, např. při služebních cestách)
- při návštěvě domovů seniorů a domovů s pečovatelskou službou - zde navíc platí povinnost předložit negativní test (PCR ne starší 48 hod. nebo antigenní ne starší 24 hod.). Zaměstnanci těchto zařízení musejí nosit respirátor třídy FFP2 při styku s klienty.
- při návštěvě nemocnic a lázeňských zařízení (platí pro návštěvníky, zaměstnance i doprovod).

Počítá se s pravidelným každotýdenním testováním vybraných profesních skupin (nad rámec již povinného testování ve zdravotnictví a pečovatelských službách):
- pracovníci v přímém kontaktu se zákazníky
- učitelé MŠ a ZŠ
- pracovníci ve skladech, pokud není možné zachovat minimální  2 m odstup (nově rozšířen z 1 m)
- úředníci ve styku s veřejností
- vrcholové kontaktní a týmové sporty

Pokud osoba z výše uvedených skupin test neabsolvuje, bude se na ni vztahovat povinnost nosit respirátor třídy FFP2.

Povinnost nosit respirátor třídy FFP2 se vztahuje na osoby starší 14 let. Děti ve věku 6 - 14 let mohou respirátor nahradit rouškou.
Výjimku z nošení respirátoru mají těhotné a osoby, které respirátor nemohou nosit ze zdravotních důvodů.

 

Je nutné dodržovat odstup mezi osobami minimálně 2 m.

-        Obchody, muzea, galerie, knihovny, zoologické zahrady – povinnost nosit FFP2 respirátory a zvýšení min. prodejní plochy na 20m²/1 zákazník (podmínka min. prodejní plochy platí jen pro ty obchody, které otevřou od 8. 2., ne např. pro supermarkety či drogerie, které byly otevřeny již před 8.2.).

-        Služby s úzkým kontaktem se zákazníky (kadeřnictví apod.) – zákazníci mohou využít jejich služeb pouze v případě, že budou mít k dispozici negativní test ne starší 48 hod., který předloží poskytovateli služby (např. sms s výsledkem testu).

-        Opět se mohou potkávat osoby z max. 2 domácností (max. 4 dospělí+děti) – v platnosti nadále zůstává omezení nočního vycházení v době od 20 do 6 hod, vláda však apeluje na individuální odpovědnost osob, aby se vyhýbaly ne nezbytným sociálním kontaktům.

-       Nadále je uzavřena gastronomie a hotely.

- Omezení vycházení  platí od 20-6 hod.  - opustit bydliště bude možné pouze z důvodu práce, pokrytí základních potřeb denního života, pomoci druhým či fyzického/psychického zotavení (procházka venku, běh, apod.).

 - Venku je možné provozovat zimní sporty, jako je běžkování či bruslení při dodržování bezpečnostních pravidel.

- Pokud jde o lyžování, došlo od 24. 12. k otevření vleků za podmínky dodržování příslušných bezpečnostních opatření - povinnost dodržovat odstup alespoň 1m, nosit respirátor typu FFP2 (od 14 let) či masky (od 6 let), maximálně 50% původní kapacity kabin, jednotlivé spolkové země mohou požadavky i zpřísnit.  

Nadále platí, že spolkové země mohou nařídit povinné nošení roušky na velmi frekventovaných místech venku (např. na nákupních ulicích). Zavedeno bylo povinné nošení roušky na pracovištích, kde nelze udržovat minimální odstup.

Bude možné vymezit zvlášť zasažené oblasti s vysokou incidencí případů COVID-19 (tato hranice ještě není stanovena), kde bude možné plošně testovat a tím nahradit lokální karanténu.

Povinnost nosit roušku se v případě, kdy se potkávají osoby z různých domácností, rozšiřuje i na "šířeji pojaté soukromé prostory", např. na garáže či hospodářské budovy.

Kromě celostátních opatření mohou zemští hejtmani rozhodnout o zpřísnění opatření v jednotlivých spolkových zemích.

Covid-19 - Aktuální opatření v Rakousku6. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE:

- Webová stránka Ministerstva sociálních věcí, zdravotnictví a ochrany spotřebitele ZDE

- Webová stránka Rakouské agentury pro zdraví a výživu (AGES) ZDE

- Souhrnné informace ke vstupu do Rakouska a ochranným opatřením v souvislosti s epidemií Covid-19 (v němčině) najdete zde (Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz)

- anglická verze zde

- Covid-19 - příslušné právní normy najdete zde

- Nařízení omezující vstup do Rakouska (COVID-19-Einreiseverordnung) najdete zde

- Covid-19 - časté otázky (k různým oblastem života) najdete zde 

- Coronavirus - Hotlines zde

- Kontakty pro zodpovězení konkrétních dotazů ke Covid-19:

   Corona-Hotline  AGES: +43 1 3860 555,  E-Mail: buergerservice@sozialministerium.at

  Infoservis NV Rakouska - Email: buergerservice@bmi.gv.at , tel. +43 1 53 126-3100 nebo  tel. +43 810 00 5140

Pokud jste v Rakousku a obáváte se, že vykazujete příznaky nákazy koronavirem, volejte, prosím, rakouskou zdravotní linku 1450.NEJČASTĚJI KLADENÉ OTÁZKY:

1. Mohu do země přicestovat bez udání důvodu?

Český občan může do Rakouska přicestovat  při splnění shora uvedených  podmínek, které naleznete pod odkazem ZDE.

Od 19.12. 2020  musí cestovatelé z ČR  při příjezdu do Rakouska do 10denní karantény, a to i tehdy, kdyby předložili negativní test na covid-19.

POZOR: Od 15. ledna 2021 je při příjezdu do Rakouska vyžadována elektronická registrace: kdo je povinen ji vyplnit, naleznete v článku ZDE.

Od  9. ledna 2021 zavedlo Rakousko  kontroly na hranicích  s ČR.  Nyní je uzavřeno 38 hraničních přechodů, otevřeno zůstává 21  hraničních přechodů. Bližší informace naleznete ZDE.
 

2. Potřebuji pro vstup do země negativní test na Covid-19? Musím po příjezdu zůstat v karanténě nebo splnit jiné podmínky?

Od 19.12. 2020  musí cestovatelé z ČR  při příjezdu do Rakouska do 10denní karantény, a to i tehdy, kdyby předložili negativní test na covid-19. Výjimky jsou uvedeny shora v bodě 2.VSTUP NA ÚZEMÍ RAKOUSKA A TRANZIT

 Od 15. ledna 2021 je při příjezdu do Rakouska vyžadována elektronická registrace: kdo je povinen ji vyplnit, naleznete v článku ZDE.

Od  9. ledna 2021 zavedlo Rakousko  kontroly na hranicích  s ČR.  Od 14. ledna 2021 je uzavřeno 38 hraničních přechodů, otevřeno zůstává 20 hraničních přechodů. Bližší informace naleznete ZDE.
 

3. Jaké jsou podmínky průjezdu zemí? Jak dlouho mohu v zemi pobývat?

Osoby, které Rakouskem pouze projíždějí, nemusí předkládat atest o neinfikovanosti ani jít do karantény, pokud průjezd proběhne BEZ ZASTÁVKY (výjimečné přerušení na dobu nezbytně nutnou, např. za účelem návštěvy WC je přípustné) a je zajištěn také výjezd ze země (že chcete zemí pouze tranzitovat, dokládáte např. dostatkem paliva v nádrži).

Osoby, které přilétají na vídeňské letiště Schwechat, jsou povinny bezodkladně odcestovat do ČR.  V takovém případě nemají povinnost předkládat v Rakousku PCR test na koronavirus, ani jít v Rakousku do karantény. Rovněž nemají povinnost elektronické registrace. Totéž platí pro osoby z Vídně odlétající a pro osoby, které někoho na letiště nebo z letiště vezou.

Ve všech shora uvedených případech je nutno doložit letenku..

4. Mohu do země přijet za prací? Jaké jsou podmínky?

Nutno respektovat aktuální opatření, týkající se cestování v době pandemie Covid-19.
 

5. Na co si mám dát pozor? (uvést případná specifika dané země, např. povinnost nošení roušek, atd.).

Je nutné dodržovat odstup mezi osobami minimálně 2 m. Od 25.1. je zavedena povinnost nosit respirátory třídy FFP2 bez výdechového ventilu nebo vyšší kategorie :

- ve všech veřejných dopravních prostředcích (včetně nástupišť, prostoru stanic a  zastávek, nádraží, letišť)
- v motorových vozidlech, jedou-li společně osoby, které nežijí ve společné domácnosti (platí mj. pro taxi a obdobné služby)
- v lanovkách a uzavřených kabinách

- v obchodech, na trzích a u poskytovatelů služeb, které zůstávají otevřeny (např. autoservisy)
- na úřadech a soudech při styku s veřejností
- při vyzvedávání objednaných pokrmů
- ve společných prostorách ubytovacích zařízení (pozn.: ubytování zůstává možné jen ve vybraných případech, např. při služebních cestách)

- při návštěvě domovů seniorů a domovů s pečovatelskou službou - zde navíc platí povinnost předložit negativní test (PCR ne starší 48 hod. nebo antigenní ne starší 24 hod.). Zaměstnanci těchto zařízení musejí nosit respirátor třídy FFP2 při styku s klienty.
- při návštěvě nemocnic a lázeňských zařízení (platí pro návštěvníky, zaměstnance i doprovod).

 

 

Opatření pro zbývající spolkové země se obsahově nemění.  Platí tato opatření:

Je nutné dodržovat odstup mezi osobami minimálně 2 m.

-        Obchody, muzea, galerie, knihovny, zoologické zahrady – povinnost nosit FFP2 respirátory a zvýšení min. prodejní plochy na 20m²/1 zákazník (podmínka min. prodejní plochy platí jen pro ty obchody, které otevřou od 8. 2., ne např. pro supermarkety či drogerie, které byly otevřeny již před 8.2.2021)).

-        Služby s úzkým kontaktem se zákazníky (kadeřnictví apod.) – zákazníci mohou využít jejich služeb pouze v případě, že budou mít k dispozici negativní test ne starší 48 hod., který předloží poskytovateli služby (např. sms s výsledkem testu).

-        Opět se mohou potkávat osoby z max. 2 domácností (max. 4 dospělí+děti) – v platnosti nadále zůstává omezení nočního vycházení v době od 20 do 6 hod, vláda však apeluje na individuální odpovědnost osob, aby se vyhýbaly ne nezbytným sociálním kontaktům.

-       nadále je uzavřena gastronomie a hotely

- omezení vycházení  platí od 20 hod. do 6 hod.  - opustit bydliště bude možné pouze z důvodu práce, pokrytí základních potřeb denního života, pomoci druhým či fyzického/psychického zotavení (procházka venku, běh, apod.).

 - venku je možné provozovat zimní sporty, jako je běžkování či bruslení při dodržování bezpečnostních pravidel,

- pokud jde o lyžování, došlo od 24. 12. k otevření vleků za podmínky dodržování příslušných bezpečnostních opatření - povinnost dodržovat odstup alespoň 1m, nosit respirátor typu FFP2 (od 14 let) či masky (od 6 let), maximálně 50% původní kapacity kabin, jednotlivé spolkové země mohou požadavky i zpřísnit.  

Nadále platí, že spolkové země mohou nařídit povinné nošení roušky na velmi frekventovaných místech venku (např. na nákupních ulicích). Zavedeno bylo povinné nošení roušky na pracovištích, kde nelze udržovat minimální odstup.

Bude možné vymezit zvlášť zasažené oblasti s vysokou incidencí případů COVID-19 (tato hranice ještě není stanovena), kde bude možné plošně testovat a tím nahradit lokální karanténu.

Povinnost nosit roušku se v případě, kdy se potkávají osoby z různých domácností, rozšiřuje i na "šířeji pojaté soukromé prostory", např. na garáže či hospodářské budovy.

Kromě celostátních opatření mohou zemští hejtmani rozhodnout o zpřísnění opatření v jednotlivých spolkových zemích.

Covid-19 - Aktuální opatření v Rakousku najdete ZDE
 

6. Jaké jsou podmínky pro návrat osoby s českým občanstvím do ČR, která má ale bydliště v Rakousku?

Od pátku 5.2.2021 zařadilo ČR Rakousko mezi země s vysokým rizikem výskytu onemocnění COVID-19 (červená země). Od půlnoci ze 4.2. na 5.2. 2021 se zpřísňují podmínky pro vstup do ČR. Podmínky pro vstup do ČR naleznete ZDE.

Upozorňujeme, že v ČR nadále trvá nouzový stav.  Do ČR lze cestovat ze zahraničí pouze v nezbytných případech, mezi něž nepatří cestování za účelem turistiky nebo návštěvy přátel.
Důrazně upozorňujeme, že z důvodu stále zhoršené epidemiologické situace v ČR i v zahraničí, dochází k výrazným omezením v dopravě a zavádění rozsáhlých restriktivních opatření omezující vstup a pohyb na území jednotlivých států včetně ČR.

Podmínky návratu do ČR jsou stanoveny ochrannými opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR, jejichž výklad naleznete na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí.

Podmínky vstupu do ČR naleznete rovněž na stránkách MV ČR .

Od 10.2.2021 se mění podmínky vstupu z ČR do Rakouska

S účinností od 10. 2. 2021 se mění podmínky příjezdu do Rakouska v souvislosti s pandemií COVID-19. Nové podmínky viz níže. Lékařské potvrzení o prodělání onemocnění covidem-19 není důvodem k upuštění od povinnosti testu/karantény/registrace.… více ►

Povinná registrace při příjezdu do Rakouska - i pro pendlery

thumb

Před vstupem do Rakouska je potřeba vyplnit povinnou elektronickou registraci (Pre-Travel-Clearance – PTC). Registraci nemusí vyplňovat osoby, které při příjezdu nepodléhají testu/karanténě. NOVĚ SE TATO POVINNOST TÝKÁ OD 10. 2. 2021 I… více ►