deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání

Cestování mezi Českou republikou a Rakouskem, shrnutí aktuálně platných pravidel

Od 22. 11. 2021 se mění pravidla vstupu (překročení hranice) do Rakouska.
Jako doklad o bezinfekčnosti je pro účel překročení hranic uznáván dokument o očkování, splňující předepsanou formu a dobu platnosti očkování nebo dokument o uzdravení z onemocnění covid-19 v posledních 180 dnech či dokument o negativním výsledku PCR testuOsoby tranzitující přes Rakousko do/z jiného státu nebo na/z letiště mohou formou tranzitu cestovat bez omezení tak jako dosud.
 1. VSTUP NA ÚZEMÍ RAKOUSKA A TRANZIT:


Při vstupu z ČR do Rakouska musí obyvatelé ČR disponovat dokumentem o bezinfekčnosti v předepsané podobě, a to buď dokumentem o očkování, nebo dokumentem o uzdravení z onemocnění covid-19 nebo dokumentem o negativním testu na covid-19 (tzv. princip “3G”). Pokud disponují jedním z těchto dokumentů, nemusí vyplňovat před vstupem do Rakouska online registrační formulář. Podmínkou uplatnění těchto pravidel je, že cestující dlouhodobě pobývá v ČR, která je v Rakousku považována za zemi s nízkým epidemiologickým rizikem, nebo v jiné nízkorizikové zemi a v posledních 10 dnech nepobýval v žádné rizikové zemi.

POZOR: Od 22. 11. 2021 se pravidla vstupu (překročení hranice) do Rakouska mění následovně:

Nadále je jako doklad o bezinfekčnosti pro účel překročení hranic uznáván dokument o očkování, splňující předepsanou formu a dobu platnosti očkování nebo dokument o uzdravení z onemocnění covid-19 v posledních 180 dnech

Změny pro vstup do Rakouska (překročení hranice) jsou od 22. 11. následující:
 

- Přestává se uznávat doklad o existenci neutralizačních protilátek jako doklad nízkého epidemiologického rizika.

- Jako test je akceptován pouze PCR test ne starší 72 hod, délka platnosti PCR testu se týká také pendlerů (za prací, rodinou, do školy, za životním partnerem), kteří však mohou nízké epidemiologické riziko prokázat i antigenním testem ne starším 24 hod (ne však samotestem); od 22.11. končí výjimka, kdy test pendlerů platil 7 dnů.

- Žáci rakouských základních a středních škol absolvující povinnou školní docházku - tedy do 9. třídy včetně - se po celý týden, tj. i o víkendech a v pondělí následujícího školního týdne, mohou prokázat také školní testovací knížkou (“ninja pas”)

- Minimální interval pro platnost přeočkování po jednodávkové vakcíně, jíž nepředcházelo překonané onemocnění, se zkracuje ze 120 na 14 dní.

- Od pondělí 6. prosince se platnost očkování dvoudávkovou vakcínou, jakož i libovolnou vakcínou po prodělané nemoci zkracuje na 270 dní. U jednodávkové vakcíny tomu tak je již nyní. Na 270 dní se zkracuje také platnost přeočkování

Hraniční přechody jsou otevřeny pro běžný provoz. Namátkové kontroly mohou probíhat, a to jak přímo na hranicích, tak v rakouském vnitrozemí. Na území Rakouska je nutno dodržovat opatření vyhlášeného lockdownu. Přijatá lockdownová opatření neznamenají zákaz vstupu na území Rakouska.

Podrobnou informaci o podmínkách vstupu (překročení hranic) z ČR do Rakouska včetně výjimek naleznete v našem článku Přechod hranic z ČR do AT - pod odkazem zde.

Informaci o lockdownu v Rakousku  naleznete zde.


Přílety do Rakouska a odlety


Důrazně upozorňujeme, aby si cestovatelé zjistili podmínky pro uskutečnění letu, včetně vstupu do letadla,  u letecké společnosti, s níž cestují (ideálně písemně). Níže uvedená informace se týká pouze podmínek tranzitu Rakouskem, nikoli podmínek absolvování letu a vstupu do cílové země. 

Osoby, které přilétají na vídeňské letiště Schwechat a bezodkladně odcestují tranzitem do ČR, nemusí v Rakousku předkládat negativní test na covid-19, ani osvědčení o očkování nebo o uzdravení z nemoci covid-19, ani se registrovat. Za bezodkladné odcestování tranzitem se považuje odjezd nejbližším vlakem či autobusem nebo autem bez zastávky (výjimečné přerušení na dobu nezbytně nutnou, např. za účelem návštěvy WC, je přípustné). Tato výjimka, t.j. cestovat tranzitem bez omezení, platí i pro osoby tranzitující do ČR, které přiletěly na vídeňské letiště ze zemí, pro něž Rakousko zpřísnilo podmínky vstupu na své území.

Osoby, které přijíždějí z ČR na vídeňské letiště za účelem odletu nemusí předkládat negativní test na covid-19, ani osvědčení o očkování nebo o uzdravení z nemoci covid-19, ani se registrovat za předpokladu, že cestu na letiště, popř. zpět  z letiště na hranice s ČR absolvují  na rakouském území bez zastávky (výjimečné přerušení na dobu nezbytně nutnou, např. za účelem návštěvy WC, je přípustné). Totéž platí pro osoby z Vídně odlétající a pro osoby, které někoho na letiště nebo z letiště vezou. Ve všech shora uvedených případech je nutno doložit letenku.

V případě nejasností je třeba letecké společnosti zdůraznit, případně doložit, že Rakouskem cestující pouze tranzituje, a odkázat na výjimku v rakouském nařízení pro tranzit. Viz info k tranzitu v angličtině např. Austria Travel Portal - https://www.austria.info/en/service-and-facts/coronavirus-information/entry-regulations či přímo v němčině text Einreisevrordnung.


Tranzit přes Rakousko pozemní cestou


Osoby, které Rakouskem pouze projíždějí, nemusí předkládat negativní test na Covid-19, ani osvědčení o očkování nebo o uzdravení z nemoci covid-19, ani se registrovat, pokud průjezd proběhne BEZ ZASTÁVKY (výjimečné přerušení na dobu nezbytně nutnou, např. za účelem návštěvy WC nebo přestupu na vlak či bus  je přípustné)  a je zajištěn také výjezd ze země (že chcete zemí pouze tranzitovat, dokládáte např. dostatkem paliva v nádrži).

Podrobnou informaci o podmínkách vstupu z ČR do Rakouska včetně výjimek naleznete v našem článku Přechod hranic z ČR do AT - pod odkazem zde.
 2. DOPRAVA:
 

VLAKOVÁ a AUTOBUSOVÁ: pro zjištění četnosti spojů sledujte stránky Rakouských drah a dalších dopravců (např. Regiojet).

LETECKÁ:  O aktuálním stavu letecké dopravy se informujte u svých aerolinií. Sledujte také webové stránky letiště Schwechat.
 3. OPATŘENÍ


Od pondělí 22.11. 2021 platí v celém Rakousku lockdown pro všechny osoby (tedy i pro osoby  očkováné nebo které prodělaly  onemocnění covid-19 v posledních 180 dnech). Uvedená omezení neznamenají uzavření hranic do Rakouska, resp. zákaz vstupu cizinců na území Rakouska. Lockdown by měl trvat do 1.12.2021 s možností prodloužení o dalších 10 dnů.

Lockdown  zahrnuje následující opatření:

- Obchody, služby, volný čas, kultura - zavřeny jsou všechny obchody s výjimkou obchodů s potravinami, lékáren, drogerií, čerpacích stanic, bank, pošt či trafik. Také služby s úzkým kontaktem se zákazníkem (kadeřnictví, pedikúra, apod.)  jsou mimo provoz. Volnočasová (bazény, zoo, zábavní parky, taneční školy, apod.) i kulturní (divadla, kina, muzea, knihovny,..) zařízení jsou uzavřena  taktéž.

Uzavření  restaurací, hotelů a dalších ubytovacích zařízení (nevztahuje se na již ubytované osoby po dobu, kterou si před zavedením lockdownu sjednaly); možné je také ubytování z neodkladných pracovních důvodů. Umožněna je donáška či vyzvednutí jídla v restauracích. Jídlo nesmí být konzumováno v okruhu 50 m od restaurace.

Zákaz vycházení - opustit obydlí je možné pouze z následujících důvodů: 1. odvracení bezprostředního nebezpečí života, zdraví, majetku, 2. pomoc potřebným, výkon práva na rodinný život a plnění rodinných povinností, 3. pokrytí základních potřeb (nákup základních nezbytností, návštěva rodičů, partnera nežijícího v téže domácnosti, dalších důležitých kontaktních osob, cesta k lékaři, na očkování/test, návštěva hřbitova, mše, obstarání zvířat), 4. cesta do práce/školy, 5. pobyt v přírodě o samotě nebo s rodinou či blízkými osobami, 6. účast na soudních/úředních jednáních, 7. účast na volbách. 8. účast na vybraných setkáních, např. pohřbech či demonstracích.

- Minimální odstup - ve veřejné dopravě, na veřejných místech, v práci, v domech s pečovatelskou službou a na dalších místech se vrací pravidlo 2m minimálního odstupu od osob, které nežijí ve společné domácnosti.

- Školy - prezenční výuka zůstává zachována pro "děti, které to potřebují". Vláda však apeluje na rodiče, aby děti nechali doma, pokud je to možné (nejedná se tak o klasickou distanční výuku pro všechny). Otevřené zůstávají také mateřské školy.

- Práce - na pracovišti nadále platí pravidlo 3G (vč. antigenních testů z oficiálních testovacích míst). Platí však doporučení výkonu práce z domova tam, kde je to možné.

- Respirátor typu FFP2 - nařízena je povinnost nosit respirátor typu FFP2 ve všech vnitřních prostorech (s výjimkou soukromých prostor). To se týká také pracoviště, pokud nejsou odděleny ochrannými přepážkami (např. plexiskly). Povinnost nosit FFP2 nadále platí také ve veřejných dopravních prostředcích a při spolujízdách. Neplatí pro děti do 6 let, děti ve věku 7-14 a těhotné mohou nosit roušky.

- Sport - vrcholové sportovní akce (např. ligové fotbalové zápasy) se mohou uskutečnit, ale bez diváků.  Obecně je jinak zakázán vstup do vnitřních sportovišť (s výjimkou vrcholových sportovců), na venkovních sportovištích je možné provozovat bezkontaktní sporty jednotlivě nebo s osobami ze společné domácnosti. Lyžování na sjezdovkách je možné, vleky a lanovky jsou otevřeny osobám po předložení dokladu 2G (očkovaný/uzdravený) - nemusí předkládat děti do 12 let.

- Výletní lodě, zájezdní autobusy - využívání těchto dopravních prostředků je během lockdownu zakázáno.

Pro pendlery,  pracovníky mezinárodní dopravy  apod. se pravidla vstupu na území Rakouska (překročení hranice)  nemění, musí však na území Rakouska dodržovat omezení vyplývající z lockdownu. Také dosavadní pravidla cestování tranzitem z/do jiné země (např. z/do Itálie) nebo na vídeňské letiště a zpět zůstávají v době lockdownu  v platnosti.

Podmínky vstupu (překročení hranic) do Rakouska, včetně výjimek pro tranzit,  pendlery, mezinárodní dopravu a další kategorie osob naleznete zde.

Podrobnější informace o rakouských opatřeních lze nalézt v článku "Bundesweite Maßnahmen" - zde.

Coronavirus - Aktuelle Maßnahmen https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Aktuelle-Ma%C3%9Fnahmen.html

Informace o vstupu do Rakouska naleznete  v našem článku - Přechod hranic z ČR do AT https://www.mzv.cz/vienna/cz/koronavirus/vyjimky_z_omezeni_cestovani/prechod_hranic_z_cr_do_at.html

Osoby, které v Rakousku onemocní virem Covid-19 nebo přijdou s nakaženou osobou do styku, musí tuto skutečnost neprodleně nahlásit lékaři v daném místě nebo místně příslušnému hejtmanství, popř. obecnímu úřadu, a to způsobem, který zabrání dalšímu šíření infekce, to znamená zejména telefonicky. V případě pobytu v ubytovacím zařízení oznámí podezření na onemocnění též ubytovateli.
O dalším postupu rozhodne příslušný lékař. V případě nekomplikovaného průběhu onemocnění není hospitalizace nutná. Podle konkrétních podmínek lékař stanoví formu karantény, která může probíhat jak v ubytovacím zařízení, tak v jiném zařízení. Náklady na pobyt ve speciálním zařízení během úředně nařízené karantény hradí  rakouský stát.
Se souhlasem lékaře a za jím stanovených podmínek může být turista převezen do své vlasti. Doporučuje se za tímto účelem uzavřít pojištění.

Příslušné kontakty za účelem konzultace postupu při podezření na onemocnění virem Covid 19 naleznete zde.

Aktuální čísla nakažených koronavirem v Rakousku naleznete zde.
 4. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE:


Webová stránka Ministerstva sociálních věcí, zdravotnictví a ochrany spotřebitele zde

Covid-19 - Aktuální opatření v Rakousku
 - sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Aktuelle-Ma%C3%9Fnahmen.html

Webová stránka Rakouské agentury pro zdraví a výživu (AGES) zde
 

Souhrnné informace ke vstupu do Rakouska a ochranným opatřením v souvislosti s epidemií Covid-19 (v němčině) najdete zde (Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz)
- Anglická verze zde
- Covid-19 - příslušné právní normy najdete zde
- Nařízení omezující vstup do Rakouska (COVID-19-Einreiseverordnung) najdete zde
- Covid-19 - časté otázky (k různým oblastem života) najdete zde
- Coronavirus - Hotlines zde

Kontakty pro zodpovězení konkrétních dotazů ke Covid-19:
 - Corona-Hotline  AGES: +43 1 3860 555,  E-Mail: buergerservice@sozialministerium.at
 - Infoservis NV Rakouska - Email: buergerservice@bmi.gv.at, tel. +43 1 53 126-3100 nebo  tel. +43 810 00 5140

Pokud jste v Rakousku a obáváte se, že vykazujete příznaky nákazy koronavirem, volejte, prosím, rakouskou zdravotní linku 1450.

Kontakt na Velvyslanectví ČR ve Vídni: Tel. 0043 89958111, mail consulate_vienna@mzv.cz
 5. PRAVIDLA NÁVRATU DO ČR:


Pravidla  návratu do ČR z Rakouska viz náš článek zde, dále informace  MZV ČR či MV ČR.
 

Od 22. 11. 2021 se mění pravidla vstupu do Rakouska

Od 22. 11. 2021 se mění pravidla vstupu (překročení hranice) do Rakouska. Nadále je jako doklad o bezinfekčnosti pro účel překročení hranic uznáván dokument o očkování, splňující předepsanou formu a dobu platnosti očkování nebo dokument o… více ►