deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání

Cestování z Rakouska do České republiky

S účinností od pátku 10. dubna 2020 zavedlo Rakousko hraniční kontroly i na hranicích s ČR a Slovenskem. Hranice tak lze překračovat pouze na hraničních přechodech (nikoliv na libovolném místě). Platí níže uvedená karanténní opatření rakouského ministerstva zdravotnictví, věnujte jim, prosím, pozornost.
Informace naleznete v němčině také na stránkách Spolkového ministerstva vnitra.
Platná pravidla a jednotlivé výjimky naleznete v přehledných tabulkách ZDE.

CO OČEKÁVAT NA HRANICÍCH PŘI VSTUPU DO ČESKÉ REPUBLIKY

Vstup je obecně umožněn občanům ČR, občanů EU a cizincům s přechodným nebo trvalým pobytem.

NOVĚ je umožněno přicestovat do ČR občanům EU za účelem návštěvy osoby, ke které mají prokazatelnou rodinnou vazbu včetně trvalého partnerského vztahu, pokud doba pobytu nebude delší než 72 hodin. U vstupu je potřeba předložit lékařské potvrzení o absolvování testu PCR, který není starší než 4 dny - jinak nelze vstup na území ČR umožnit. Osoby musí mít u sebe dále doklad prokazující rodinnou vazbu nebo trvalý partnerský vztah (rodný list, oddací list, partneři cestující společně, apod.) a čestné prohlášení, které obsahuje alespoň jméno navštěvované osoby a adresu, na které se budou po dobu návštěvy na území ČR zdržovat. Bližší informace a formuláře naleznete ZDE.

Od 1. května je možno namísto nastoupení 14 karantény předložit potvrzení o absolvování testu (doklad vydaný lékařem nebo orgánem ochrany veřejného zdraví potvrzující, že byl proveden test RT-PCR na přítomnost SARS-Cov-2 s negativním výsledkem); stáří testu nesmí být více než 4 dny; test si zajišťuje osoba na vlastní náklady. Formulář naleznete ZDE.

V případě, že překročíte hranice bez platného potvrzení, je nutné oznámit vstup na území ČR krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště nebo ohlašovaného pobytu, bezodkladně se podrobit PCR testu a potvrzení o jeho absolvování této stanici předložit nejpozději do 72 hodin od vstupu na území ČR. Pokud tak neučiníte, rozhodne příslušná hygienická stanice o nezbytných karanténních opatřeních.

 

MOŽNOSTI DOPRAVY Z VÍDNĚ (a dalších lokalit) DO ČR PRO OBČANY, KTEŘÍ UVÍZLI V DŮSLEDKU OPATŘENÍ PROTI ŠÍŘENÍ KORONAVIRU naleznete v odkazu Cestování a tranzit přes Rakousko. Občané ČR přilétající do Vídně musí od 20. března 2020 předložit atest o neinfikovanosti koronavirem, který nesmí být starší čtyř dní. Pokud jej nemají, musí se sami izolovat ve vhodném ubytování, které nesmí opustit po dobu 14 dní. To neplatí, pokud je zajištěno jejich bezodkladné vycestování z Rakouska.