deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání

NOVÁ PRAVIDLA PRO PENDLERY

Pro přeshraniční pracovníky platí následující pravidla:

1) Pendleři

Při prvním vstupu na území ČR je potřeba předložit potvrzení o absolvování PCR testu, a poté nové potvrzení o absolvování PCR testu při vstupu na území ČR, který nastane po 30 dnech. PCR test nesmí být starší než 4 dny.

V případě, že překročíte hranice bez platného potvrzení, je nutné oznámit vstup na území ČR místně příslušné krajské hygienické stanici, bezodkladně se podrobit PCR testu a potvrzení o jeho absolvování této stanici předložit nejpozději do 72 hodin od vstupu na území ČR. Pokud tak pendler neučiní, rozhodne příslušná hygienická stanice o nezbytných karanténních opatřeních.

Potřebné dokumenty:

- potvrzení pro přeshraniční pracovníky pro kontrolu na české straně – ke stažení ZDE

- potvrzení pro přeshraniční pracovníky pro kontrolu na rakouské straně - ke stažení ZDE (je NUTNÉ mít OBĚ potvrzení)

- potvrzení o absolvování PCR testu– tiskopis ke stažení ZDE

 

2) Pendleři ve zdravotnictví, sociálních službách, IZS a pracovníci kritické infrastruktury

Pokud je doba předpokládaného pobytu na území nebo doba vycestování z území ČR kratší než 14 dní, není potřeba při vstupu předložit potvrzení o absolvování PCR testu.

Potřebné dokumenty:

- potvrzení o výkonu přeshraničního zaměstnání v oboru  zdravotnictví, sociálních služeb, pro IZS a v subjektech kritické infrastruktury – ke stažení ZDE

- nóta zastupitelského úřadu cílové země – tato nóta potvrdí, že daná země, resp. zaměstnavatel, pro kterého dotyčný pracuje, přijímá na pracovišti opatření k zamezení šíření viru SARS Cov-2 (např. nošení ochranných prostředků dýchacích cest). Pokud jste pracovníkem v těchto uvedených oborech v Rakousku, příslušným zastupitelským úřadem pro vystavení nóty je Velvyslanectví Rakouska v Praze. Bližší informace naleznete na stránkách Velvyslanectví Rakouska v Praze nebo na stránkách Rakouské hospodářské komory.

!!!Pozor na pendlování v intervalech delších než 14 dnů: Pokud budete „pendlovat“ v intervalech delších než 14 dnů, není nóta zastupitelského úřadu potřeba, musíte ale po návratu ze zahraničí předložit potvrzení o absolvování PCR testu nebo oznámit vstup na území ČR místně příslušné krajské hygienické stanici, bezodkladně se podrobit PCR testu a potvrzení o jeho absolvování této stanici předložit nejpozději do 72 hodin od vstupu na území ČR. Pokud tak pendler neučiní, rozhodne příslušná hygienická stanice o nezbytných karanténních opatřeních. Tiskopis potvrzení o absolvování PCR testu je ke stažení ZDE

 

3) Výkon ekonomické činnosti do 72 hodin

A) Občané ČR a cizinci s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem vstupující na území ČR do 72 hodin od vycestování do zahraničí za účelem nepravidelné ekonomické činnosti – nejedná se o pravidelné překračování hranic ve smyslu přeshraničního pracovníka (pendlera) – pravidelné místo výkonu práce / aktivity je v ČR, v takovém případě není nutné při vstupu předložit potvrzení o absolvování PCR testu ani není potřeba oznámit vstup na území ČR krajské hygienické stanici. Pokud výkon ekonomické činnosti v zahraničí přesáhne 72 hodin, je potřeba při vstupu do ČR předložit potvrzení o absolvování PCR testu nebo vstup ohlásit krajské hygienické stanici, podrobit se bezodkladně podrobit PCR testu na území ČR a potvrzení o jeho absolvování této stanici předložit nejpozději do 72 hodin od vstupu na území ČR. Pokud tak osoba neučiní, rozhodne příslušná hygienická stanice o nezbytných karanténních opatřeních.

Potřebné dokumenty:

- potvrzení o výkonu ekonomické činnosti do 72 hodin – pro vstup na území ČR nebo

- dokumenty prokazující tuto skutečnost, např. pozvání na obchodní jednání, služební cestu, cestovní příkaz, doklad o zakázce, smlouva o výkonu funkce, výpis z obchodního nebo živnostenského rejstříku, smlouva o dílo nebo

- nóta zastupitelského úřadu domovského státu (zejm. v případě novinářů).

B) Občané EU, kteří prokazatelně za účelem výkonu nárazové/nepravidelné ekonomické činnosti vstupují na území ČR – nejedná se o pravidelné překračování hranic ve smyslu přeshraničního pracovníka (pendlera) – tedy zejména pravidelné místo výkonu práce/aktivity není v ČR, v takovém případě je potřeba při vstupu předložit potvrzení o absolvování PCR testu, jinak nelze vstoupit na území ČR!!!

Potřebné dokumenty:

- potvrzení o absolvování PCR testu– tiskopis ke stažení ZDE - NUTNÉ, bez něj nelze vstoupit na území ČR

- potvrzení o výkonu ekonomické činnosti do 72 hodin – pro vstup na území ČR nebo

- dokumenty prokazující tuto skutečnost, např. pozvání na obchodní jednání, služební cestu, cestovní příkaz, doklad o zakázce, smlouva o výkonu funkce, výpis z obchodního nebo živnostenského rejstříku, smlouva o dílo nebo

- nóta zastupitelského úřadu domovského státu (zejm. v případě novinářů).

Bližší informace naleznete na stránkách Ministerstva vnitra ČR – odkaz ZDE 

Čeští žáci a studenti v Rakousku – přechod hranic

Níže naleznete informace pro žáky a studenty, kteří dojíždějí z ČR do rakouských škol. V souvislosti s uvolňováním opatření proti koronaviru se od 4. května postupně otevírají rakouské školy. Pro české děti a studenty navštěvující některou ze… více ►