deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Cestování mezi Českou republikou a Rakouskem

Níže naleznete platné informace týkající se cestování a přechodu hranic mezi Českou republikou a Rakouskem.

1. VYCESTOVÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY:
V souvislosti s rozhodnutím vlády o ukončení platnosti opatření omezujícího možnost vycestování z území ČR doporučuje MZV i nadále cestovat do zahraničí jen v naléhavých a nezbytných případech. Důvodem jsou rozsáhlá restriktivní opatření a omezení, která jsou v současné době aplikovávána většinou zemí, a výrazné komplikace v dopravě.

Aktuální pravidla pro vycestování z ČR do zahraničí a otevřené hraniční přechody ČR naleznete na stránkách Ministerstva vnitra ČR.

 

2. VSTUP NA ÚZEMÍ RAKOUSKA A TRANZIT:

Pro cestující z ČR do Rakouska platí následující pravidla:

1. Cestující musí předložit atest o neinfikovanosti koronavirem, který nesmí být starší než čtyři dny. Formulář tohoto atestu ke stažení zde v EN a DE.

2. Pokud tento atest nepředloží, bude cestujícímu vstup do země odepřen.

3. Osoby, které mají v Rakousku hlavní či vedlejší pobyt, nebo zde běžně pobývají – tyto osoby mohou do země vstoupit i bez tohoto atestu, pokud se bezodkladně odeberou do domácí 14 denní karantény a tuto skutečnost potvrdí vlastnoručním podpisem (doba v karanténě se může zkrátit, pokud v jejím průběhu bude daná osoba otestována na nákazu s negativním výsledkem).

4. Osoby, které Rakouskem pouze projíždějí, nemusí předkládat atest o neinfikovanosti ani jít do karantény, pokud průjezd proběhne BEZ ZASTÁVKY a je zajištěn také výjezd ze země (že chcete zemí pouze tranzitovat, dokládáte např. dostatkem paliva v nádrži).

V případě vstupu do Rakouska a průjezdu Rakouskem doporučujeme mít u sebe již vyplněné formuláře, které naleznete zde v CZ a DE.

 

Výše uvedená pravidla se nevztahují (tj. není potřeba atest, ani osoba automaticky nejde do karantény) na:

- přepravu zboží,

- na cesty v rámci průmyslové a obchodní činnosti (gewerblicher Verkehr) s výjimkou přepravy osob,

- na cesty z důvodů hodných zvláštního zřetele v rodinném kruhu - nutno spolehlivě prokázat při hraniční kontrole, např. prostřednictvím vyplnění podobného formuláře, jako je uveden ZDE,

- na repatriační jízdy a osoby, které jedou vyzvednout své příbuzné na letiště Schwechat,

- na pendlery (viz samostatný článek pravidel pro pendlery),

- na české žáky a studující v Rakousku  (viz samostatný článek pravidel pro žáky a studenty).

Řidiči a obslužný personál nákladních vozidel a pendleři mohou být podrobeni zdravotní kontrole na hranicích (měření tělesné teploty).

 

VÝJIMKA PŘI CESTÁCH ZA NEZBYTNÝM LÉKAŘSKÝM VÝKONEM

Rakouští občané a osoby se zdravotním pojištěním v Rakousku nebo osoby, kterým je přislíbena léčba v některém z rakouských nemocničních zařízení z lékařských důvodů hodných zvláštního zřetele, mohou vstoupit do Rakouska v případě nezbytného lékařského výkonu – nezbytnost výkonu se prokazuje formulářem, který stvrdí lékař svým podpisem. Zároveň platí, že osoby s pobytem v Rakousku budou moci za nezbytným lékařským výkonem vycestovat do sousedních zemí (tedy i do ČR) a bude jim umožněn návrat do Rakouska bez automaticky povinné karantény – opět je k tomu potřeba lékařské potvrzení, formuláře naleznete pod těmito odkazy ZDE v DE, ZDE  v EN.

 

3. DOPRAVA:

VLAKOVÁ a AUTOBUSOVÁ: je stále omezena přeshraniční osobní vlaková a autobusová doprava mezi Rakouskem a sousedními státy cčetně České republiky. Sledujte stránky Rakouských drah.

LETECKÁ: aktuálně nesmí v Rakousku přistát lety sloužící přepravě osob z Francie, Itálie, Nizozemska, Ruska, Ukrajiny, Španělska, Běloruska, Velké Británie, Číny a Íránu. O aktuálním stavu letecké dopravy se informujte u svých aerolinií. Sledujte také webové stránky letiště Schwechat.

Občané ČR přilétající do Vídně musí od 20. března 2020 předložit atest o neinfikovanosti koronavirem, který nesmí být starší čtyř dní. Pokud jej nemají, musí se sami izolovat ve vhodném ubytování, které nesmí opustit po dobu 14 dní (doba v karanténě se může zkrátit, pokud v jejím průběhu bude daná osoba otestována na nákazu s negativním výsledkem). To neplatí, pokud je zajištěno jejich bezodkladné vycestování z Rakouska.

Občan ČR, který jede vyzvednout na mezinárodní letiště ve Vídni svého rodinného příslušníka (potomky, rodiče, manžele), může na letiště vycestovat za předpokladu, že na hranici předloží letenku/palubní vstupenku svého rodinného příslušníka, který přilétá do Vídně, a doloží příbuzenský vztah. Pokud nebude v Rakousku pobývat déle než 24 hodin, nemusí ani v Rakousku, ani po návratu do ČR do karantény, zatímco přiletivší při vstupu do ČR musí buď předložit potvrzení o absolvování PCR testu nebo oznámit vstup na území ČR místně příslušné krajské hygienické stanici, bezodkladně se podrobit PCR testu a potvrzení o jeho absolvování této stanici předložit nejpozději do 72 hodin od vstupu na území ČR. Pokud tak přiletivší neučiní, rozhodne příslušná hygienická stanice o nezbytných karanténních opatřeních.

Občané ČR, nacházející se v Rakousku, mohou pro návrat do ČR využít omezené mezinárodní spoje (např. RegioJet), rakouskou vnitrostátní dopravu, např.  jet vlakem z Franz-Josef-Bahnhof ve Vídni do Gmündu a tam přejít pěšky hranice do Českých Velenic. Informace o rakouské vnitrostátní dopravě naleznete na stránkách dopravců. Na hranice ČR lze rovněž cestovat taxíkem.

NÁKLADNÍ silniční doprava ze všech zemí funguje bez omezení, řidiči přijíždějící do Rakouska, včetně těch, kteří přijíždějí z České Republiky a ze Slovenska, mohou být podrobeni zdravotní kontrole (měření tělesné teploty).  

 

4. OPATŘENÍ:

Podmínky karantény pro osoby, přijíždějící z ČR do Rakouska, jsou uvedeny v bodě 2.

Platí povinnost nosit roušky uzavřených veřejných prostorech, dále v hromadných dopravních prostředcích (metro, tramvaje, autobusy), při spolujízdách, pokud osoby nesdílejí společnou domácnost. Místo roušky je možné použít i šál, nebo šátek zakrývající nos a ústa. Povinnost nosit roušku nemají děti do 6 let a osoby, u kterých to ze zdravotních důvodů nelze vyžadovat. V ostatních prostorech nošení roušky není povinné, ale je doporučeno. Je nutné dodržovat odstup mezi osobami minimálně 1 m.

Akce, jichž se účastní více než 10 lidí, jsou zakázány. Akcí se rozumí zejména plánovaná setkání a zábavní aktivity, vzdělávací akce, kulturní a sportovní akce, svatby, promítání filmů, výstavy, kongresy apod.

 

5. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE:

Webová stránka Ministerstva sociálních věcí, zdravotnictví a ochrany spotřebitele ZDE

Webová stránka Rakouské agentury pro zdraví a výživu (AGES) ZDE

Informace k problematice koronaviru lze rovněž získat na zvláštní infolince Rakouské agentury pro zdraví a výživu (AGES):  0800 555 621, s předvolbou z ČR +43 800 555 621.

Pokud jste v Rakousku a obáváte se, že vykazujete příznaky nákazy koronavirem, volejte, prosím, rakouskou zdravotní linku 1450.