deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání

Cestování z České republiky do Rakouska

V souvislosti s rozhodnutím vlády o ukončení platnosti opatření omezujícího možnost vycestování z území ČR doporučuje MZV i nadále cestovat do zahraničí jen v naléhavých a nezbytných případech. Důvodem jsou rozsáhlá restriktivní opatření a omezení, která jsou v současné době aplikovávána většinou zemí, a výrazné komplikace v dopravě.
Aktuální detailní pravidla pro vycestování z ČR do zahraničí a otevřené hraniční přechody ČR naleznete na stránkách Ministerstva vnitra ČR.

S účinností od pátku 10. dubna 2020 zavedlo Rakousko hraniční kontroly i na hranicích s ČR a Slovenskem. Hranice tak lze překračovat pouze na hraničních přechodech (nikoliv na libovolném místě). S účinností od 14. dubna 2020 platí také níže uvedená karanténní opatření rakouského ministerstva zdravotnictví, věnujte jim, prosím, pozornost.
Informace naleznete v němčině také na stránkách Spolkového ministerstva vnitra.
 

CO OČEKÁVAT NA HRANICÍCH PŘI VSTUPU DO RAKOUSKA

1. Cestující musí předložit atest o neinfikovanosti koronavirem, který nesmí být starší než čtyři dny. Formulář tohoto atestu ke stažení zde v EN a DE

2. Pokud tento atest nepředloží, bude cestujícímu vstup do země odepřen.

3. Osoby, které mají v Rakousku hlavní či vedlejší pobyt, nebo zde běžně pobývají – tyto osoby mohou do země vstoupit i bez tohoto atestu, pokud se bezodkladně odeberou do domácí 14 denní karantény a tuto skutečnost potvrdí vlastnoručním podpisem (doba v karanténě se může zkrátit, pokud v jejím průběhu bude daná osoba otestována na nákazu s negativním výsledkem).

4. Osoby, které Rakouskem pouze projíždějí, nemusí předkládat atest o neinfikovanosti ani jít do karantény, pokud průjezd proběhne BEZ ZASTÁVKY a je zajištěn také výjezd ze země (že chcete zemí pouze tranzitovat, dokládáte např. dostatkem paliva v nádrži).

V případě vstupu do Rakouska a průjezdu Rakouskem doporučujeme mít u sebe již vyplněné formuláře, které naleznete zde v CZ a DE 

 

NA KOHO SE TATO PRAVIDLA NEVZTAHUJÍ

Výše uvedená pravidla se nevztahují (tj. není potřeba atest, ani osoba automaticky nejde do karantény) na:

- přepravu zboží,

- na cesty v rámci průmyslové a obchodní činnosti (gewerblicher Verkehr) s výjimkou přepravy osob,

- na cesty z důvodů hodných zvláštního zřetele v rodinném kruhu - nutno spolehlivě prokázat při hraniční kontrole, např. prostřednictvím vyplnění podobného formuláře, jako je uveden ZDE 

- na repatriační jízdy a osoby, které jedou vyzvednout své příbuzné na letiště Schwechat,

- na pendlery (viz samostatný článek pravidel pro pendlery),

- na české žáky a studující v Rakousku  (viz samostatný článek pravidel pro žáky a studenty).

Řidiči a obslužný personál nákladních vozidel a pendleři mohou být podrobeni zdravotní kontrole na hranicích (měření tělesné teploty).

 

VÝJIMKA PŘI CESTÁCH ZA NEZBYTNÝM LÉKAŘSKÝM VÝKONEM

Rakouští občané a osoby se zdravotním pojištěním v Rakousku nebo osoby, kterým je přislíbena léčba v některém z rakouských nemocničních zařízení z lékařských důvodů hodných zvláštního zřetele, mohou vstoupit do Rakouska v případě nezbytného lékařského výkonu – nezbytnost výkonu se prokazuje formulářem, který stvrdí lékař svým podpisem. Zároveň platí, že osoby s pobytem v Rakousku budou moci za nezbytným lékařským výkonem vycestovat do zahraničí (tedy i do ČR) a bude jim umožněn návrat do Rakouska bez automaticky povinné karantény – opět je k tomu potřeba lékařské potvrzení, formuláře naleznete pod těmito odkazy ZDE v DE a ZDE V EN.