deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: © Chromorange/Imago images
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Přechod hranic z ČR do AT

Vstup z ČR do Rakouska je pro obyvatele ČR možný za podmínky dodržení protipandemických pravidel, která vycházejí z rakouského nařízení o vstupu do Rakouska ( COVID 19 - Einreiseverordnung) a ze zařazení ČR na seznam nízkorizikových zemí v příloze A nařízení. Podmínkou vstupu obecně je předložení certifikátu o “bezinfekčnosti” v předepsané podobě - o negativním testu nebo očkování či uzdravení z onemocnění covid-19 (pravidlo 3G). Pokud cestující z ČR, resp. z nízkorizikových zemí disponuje tímto certifikátem, nemusí od 10. 6. 2021 vyplňovat před vstupem do Rakouska online registrační formulář. Podmínkou uplatnění těchto pravidel nicméně je, že cestující nepobýval v posledních 10 dnech v žádné rizikové zemi, resp. pobýval v ČR nebo v jiné nízkorizikové zemi.  Tato pravidla platí rovněž pro pendlery.
Více informací včetně možných výjimek viz článek níže. Podrobné oficiální informace lze najít na webových stránkách rakouských  úřadů.


 

Za stejných podmínek, t.j. předložení platného negativního testu, který za účelem ubytování musí být vždy po 48 hodinách (u antigenního testu) a po 72 hodinách (u PCR testu) obnoven, nebo dokladu o očkování, nebo o prodělané nemoci či o zjištění neutralizačních protilátek jsou v Rakousku zároveň otevřeny restaurace a hotely (využívání těchto služeb je podmíněno doložením platného dokladu o bezinfekčnosti).

Do Rakouska lze tudíž z ČR cestovat i za turistickým účelem.

Podmínky návratu do ČR z Rakouska viz náš článek ZDE, dále informace MZV ČR či MV ČR .Od 19.5. platí novelizace rakouského nařízení o vstupu do země (Covid19-Einreiseverordnung), která ruší povinnost nastoupit karanténu po přicestování do Rakouska z řady zemí, včetně z České republiky, a staví na roveň osoby testované, uzdravené a očkované ("getestet, genesen, geimpft" - “3G”).

Od 19.5. platí novelizace rakouského nařízení o vstupu do země (Covid 19-Einreiseverordnung), která ruší povinnost nastoupit karanténu po přicestování do Rakouska z řady zemí, včetně z České republiky,  a staví na roveň osoby testované, uzdravené a očkované ("getestet, genesen, geimpft" - “3G”).

Novelizační nařízení rozlišuje mezi zeměmi s nízkým epidemiologickým rizikem  (většina zemí EU/EHP/CH a několik třetích zemí), zeměmi rizikovými  a  zeměmi s variantami viru a zbytkem třetích zemí mimo EU/EHP/CH. ČR se spolu se všemi ostatními rakouskými sousedy nachází v první kategorii, tedy mezi zeměmi s nízkým epidemiologickým rizikem.   

Podmínkou pro uplatnění níže uvedených pravidel je, že se cestující v posledních 10 dnech zdržovali buď v  zemích s nízkým epidemiologickým rizikem, nebo v Rakousku. Testovaní budou mít stejný epidemiologický status jako očkovaní a uzdravení, nebudou tedy podléhat karanténě.
 Cestující z ČR musí při vstupu do Rakouska předložit některý z následujících dokladů:

 

 • - doklad o očkování (v anglickém nebo německém jazyce) nebo lékařské potvrzení na následujícím formuláři (německy: zde, anglicky: zde), že tyto osoby jsou:
 1. ​nejméně 22. den po 1. dávce vakcíny, pokud je tato dvoudávková (očkování první dávkou je platné po dobu 3 měsíců),
 2. po druhé dávce vakcíny (doba platnosti vakcinace: 9 měsíců od první dávky),
 3. nejméně 22. den po vakcinaci očkovací látkou, který je jednorázová (doba platnosti: 9 měsíců od podání první dávky),
 4. kdykoliv po vakcinaci za předpokladu, že alespoň 21 dní před očkováním byl proveden pozitivní PCR test nebo důkaz o přítomnosti neutralizačních protilátek (doba platnosti očkování: 9 měsíců od vakcinace). Vyžaduje se vakcína s registrací EMA nebo s absolvovaným evaluačním procesem WHO, aktuálně od producentů Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Serum Institute of India, Sinopharm  a Sinovac-CoronaVac.

NEBO

 •  - lékařský/úřední certifikát  (v německém či anglickém jazyce) nebo lékařské potvrzení na následujícím formuláři (německy: zde, anglicky: zde) o prodělání nemoci v posledních 6 měsících, nebo doklad o zjištění neutralizačních protilátek v posledních 3 měsících,

NEBO

 • - doklad o negativním výsledku testu (v anglickém nebo německém jazyce) - antigenní test nesmí být starší než 48 hodin, PCR test nesmí být starší než 72 hodin od okamžiku odběru. Lékařské osvědčení o absolvování testu  na  formuláři (německy: zde, anglicky: zde)lze nahradit výsledkem testu v angličtině nebo němčině, pokud obsahuje tyto údaje: jméno, příjmení, datum narození, datum a čas odběru, jeho výsledek (pozitivní/negativní), podpis osoby, která test provedla, a razítko instituce, která test provedla, nebo QR kód. Pendleři včetně osob pravidelně cestujících za studiem nebo z rodinných důvodů předkládají antigenní/PCR test ne starší 7 dní, nebo doklad o očkování, o prodělání nemoci či o  zjištění neutralizačních protilátek v posledních 3 měsících.


Upozornění:  Povinnost testu pro vstup do Rakouska platí i pro krátké cesty (či disponování jiným dokladem o bezinfekčnosti)

Podmínky pro vstup do Rakouska z ČR nezávisí na době pobytu, platí tedy i pro krátké návštěvy (cesty na nákupy, v rámci malého přeshraničního styku, turistiku přes hranici atd.). V nařízení je sice uvedena např. i možnost otestovat se výjimečně až v Rakousku po příjezdu z ČR (do 24 hodin po vstupu a na vlastní náklady, pokud vzniknou). To však neznamená, že by osoby vstupující do Rakouska na kratší dobu nemusely test absolvovat. V textu je uvedeno, že test má být absolvován co nejdříve po vstupu, nejpozději do 24 hodin. Povinnost testu či vlastnictví jiného dokumentu o bezinfekčnosti (očkovací certifikát, potvrzení o uzdravení z covid-19 atd.) platí tak pro každé překročení rakouské hranice (kromě konkrétních výjimek uvedených v nařízení, jako je např. tranzit přes Rakousko přímou cestou bez zastávky, profesionální přeprava či v případě dětí mladších 10 let cestujících v doprovodu dospělé osoby).

  

Elektronická registrace před vstupem - od 10.6.2021 není nutná při vstupu z ČR a dalších nízkorizikových zemí při doložení bezinfekčnosti.  

Od 10. 6. 2021 došlo ke zrušení povinnosti online registrace pro osoby cestující do Rakouska z ČR (osoby s pobytem v ČR), resp.  ze seznamu nízkorizikových zemí. Podmínkou nicméně je, že tyto osoby nepobývaly v posledních 10 dnech v rizikových zemích  mimo ČR, resp. mimo nízkorizikové země . Zároveň musí disponovat při vstupu příslušným potvrzením o bezinfekčnosti - certifikát o testu  nebo o očkování nebo o uzdravení z nemoci covid-19.

Pokud tyto podmínky nejsou splněny, je třeba online registraci nadále před cestou vyplňovat. Více viz přímo registrační formulář - https://entry.ptc.gv.at a informace k registaci na našem webu - ZDE .

Pro případné výjimky viz text rakouského nařízení o vstupu - Einreiseverordnong.

 Podmínky vstupu pro pendlery

– osoby pendlující z pracovních důvodů, žáky a studenty pendlující za účelem školní docházky a osoby pendlující z rodinných důvodů nebo za účelem návštěvy životního partnera. Ti jsou povinni při vstupu do země předložit:

 • - doklad o očkování (v anglickém nebo německém jazyce) nebo lékařské potvrzení na následujícím formuláři (německy: zde, anglicky: zde), potvrzující, že tyto osoby jsou:
 1. nejméně 22. den po 1. dávce vakcíny, pokud je tato dvoudávková (očkování první dávkou je platné po dobu 3 měsíců),
 2. po druhé dávce vakcíny (doba platnosti vakcinace: 9 měsíců od první dávky),
 3. nejméně 22. den po vakcinaci očkovací látkou, který je jednorázová (doba platnosti: 9 měsíců od podání první dávky),
 4. kdykoliv po vakcinaci za předpokladu, že alespoň 21 dní před očkováním byl proveden pozitivní PCR test nebo důkaz o přítomnosti neutralizačních protilátek (doba platnosti očkování: 9 měsíců od vakcinace). Vyžaduje se vakcína s registrací EMA nebo s absolvovaným evaluačním procesem WHO, aktuálně od producentů Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Serum Institute of India nebo Sinopharm a Sinovac-CoronaVac. 

NEBO

 • - lékařský/úřední certifikát  (v německém či anglickém jazyce) nebo lékařské potvrzení na následujícím formuláři (německy: zde, anglicky: zde) o prodělání nemoci  v posledních 6 měsících, nebo doklad o zjištění neutralizačních protilátek v posledních 3 měsících, 

NEBO

 • - doklad o negativním výsledku testu (v anglickém nebo německém jazyce). Lékařské osvědčení o absolvování testu  na  formuláři (německy: zde, anglicky: zde)lze nahradit výsledkem testu v angličtině nebo němčině,  pokud obsahuje tyto údaje: jméno, příjmení, datum narození, datum a čas odběru, jeho výsledek (pozitivní/negativní), podpis osoby, která test provedla, a razítko instituce, která test provedla, nebo QR test.  Výsledek testu (antigenního/PCR) nesmí být starší než 7 dní.

Pokud pendleři  nebudou mít při příjezdu k dispozici lékařské potvrzení či některý z výše uvedených dokladů o testování, očkování či prodělání nemoci, jsou povinni nechat se do 24 hodin  od vstupu do země otestovat v Rakousku.  

Při disponování příslušným dokladem o bezinfekčnosti odpadla také pro pendlery od 10. 6. 2021 povinnost elektronické registrace před vstupem do Rakouska z ČR, resp. z nízkorizikových zemí (k registraci viz odstavec výše).Další výjimky z povinností stanovených nařízením o příjezdu do Rakouska:


- Děti/nezletilí:

Na děti do věku 10 let se nevztahuje povinnost 3G, tedy ani povinnost testování, pokud cestují s dospělou osobou. Pokud děti ve věku do 10 let cestují samostatně, bez doprovodu dospělé osoby, platí pro ně běžný vstupní režim jako pro dospělé osoby (předložení dokladu o 3-G).

Pro nezletilé ve věku od 10 do 18 let platí, že pokud vstupují do země bez dokladu o očkování nebo prodělání nemoci,  jsou povinni předložit negativní výsledek testu/lékařské povrzení o negativním výsledku testu. Pokud jej při příjezdu nemohou předložit, musí test (PCR/antigenní) absolvovat do 24 hodin po příjezdu do Rakouska (tj. platí pro ně stejný režim jako pro dospělé osoby vstupující z České republiky do Rakouska).

- Cesta za nezbytným lékařským výkonem

Bez omezení mají vstup do země rakouští občané a osoby, které jsou pojištěny v Rakousku, jež z lékařských důvodů hodných zvláštního zřetele jedou za nezbytným lékařským výkonem do Rakouska. Totéž platí, pokud se osoba s bydlištěm či běžným pobytem v Rakousku vrací do Rakouska po poskytnutí nezbytně nutného lékařského výkonu v zahraničí. Nezbytnost lékařského výkonu je třeba při kontrole věrohodně prokázatV tomto případě se nicméně vyžaduje elektronická registrace, pokud dotyčná osoba nedisponuje některým z dokladů o bezinfekčnosti (3G). Tato registrace  může být provedena nejdříve 72 hod. před vstupem do země (informace o registraci viz výše).


- Příjezdy do země z důvodů hodných zvláštního zřetele v rodinném kruhu – jde  o důvody, které jsou nepředvídatelné a neodkladné, např. těžká nemoc v rodině, úmrtí, pohřeb, narození či péče o osoby v Rakousku, které to v případě nouze potřebují – jsou možné jen s dokladem o očkování, prodělání nemoci nebo výsledkem antigenního testu ne staršího než 48 hodin nebo PCR testu ne staršího 72 hodin či lékařským potvrzení o očkování/prodělání nemoci/testu. Pokud tyto doklady nemohou být při příjezdu předloženy, je nutné provést  do 24 hodin po příjezdu do země (PCR/antigenní test).


- Tranzitující osoby při průjezdu Rakouskem bez zastávky, pokud je zajištěn i výjezd ze země.  Test nemusí předkládat osoby při průjezdu Rakouskem bez zastávky, např. při tranzitu přes Rakousko do Itálie  (výjimečné přerušení na dobu nezbytně nutnou, např. za účelem návštěvy WC je přípustné), pokud je zajištěn i výjezd ze země. Registrace se nevyžaduje. Osoby, které přilétají na vídeňské LETIŠTĚ SCHWECHAT, jsou povinny bezodkladně odcestovat do ČR. V takovém případě nemají povinnost předkládat v Rakousku PCR test na Covid-19, ani se registrovat, musí však letenkou prokázat svůj přílet do Vídně. Za bezodkladné odcestování se považuje odjezd nejbližším vlakem či autobusem nebo autem. Pokud v Rakousku chtějí zůstat, platí pro ně obecné podmínky pro příjezd do Rakouska.  Osoby, které přijíždějí z ČR na VÍDEŇSKÉ LETIŠTĚ ZA ÚČELEM ODLETU nepotřebují test na Covid-19, ani registraci  za předpokladu, že cestu na letiště, popř. zpět  z letiště na hranice s ČR absolvují  na rakouském území bez zastávky (výjimečné přerušení na dobu nezbytně nutnou, např. za účelem návštěvy WC je přípustné) a prokážou odlet letenkou. Totéž platí pro osoby, které někoho na letiště nebo z letiště vezou. Cestu z/na letiště je ve všech případech nutno doložit letenkou.Omezení dále neplatí v následujících případech (není nutná registrace/karanténa/doklad o 3-G):

 • - pro zajištění nákladní a osobní dopravy - pokud není cílovou destinací Rakousko, musí být zajištěn i výjezd ze země;
 • - v nutných případech péče o zvířata a provádění lesnických či zemědělských prací;
 • - v případě převozních jízd/letů (sloužících k samotnému transportu dopravního prostředku);
 • - příjezdy, jež jsou v naléhavém zájmu Rakouska;
 • - k provedení repatriačních jízd či letů;
 • - pro pasažéry zásahových vozidel (IZS, hasičská vozidla, apod.) dle § 26 rakouského zákona o silničním provozu (Straßenverkehrsverordnung), vozidel ve veřejných službách dle § 26 zákona o silničním provozu (např. vozidla veřejné bezpečnostní služby jako je např. rakouská obecní policie, vojenská policie, apod.), pro pasažéry a řidiče veřejné dopravy, pokud dopravní prostředek na své plánované trase projíždí územím v zahraničí bez zastávky a pro cestující jednotlivce vyjíždějící z Rakouska, pokud k dosažení svého cíle v Rakousku musejí projet cizím územím.


Regionální omezení cestování:

Informace o případných lokálních omezeních cestování v Rakousku by měly být k dohledání na internetových stránkách jednotlivých spolkových zemí, dané oblasti či města. Případně lze kontaktovat ubytovací zařízení v místě pobytu, zda nějaká taková omezení cestování nad rámec celostátně platných pravidel v místě existují. Pro informace k lokálním opatřením viz rovněž web: Regionale (zusätzliche) Maßnahmen - https://corona-ampel.gv.at/aktuelle-massnahmen/regionale-zusaetzliche-massnahmen/Informace rakouských úřadů k plánovaným rozvolněním protipandemických opatření:

(Případné další změny a rozvolnění pravidel zatím předběžně avizovány od 1. 7. 2021 - viz weby níže.)

- Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz - Coronavirus - Aktuelle Maßnahmen - Aktuelle Öffnungsschritte - https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Aktuelle-Ma%C3%9Fnahmen.html

- Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus - Aktuelle Maßnahmen der Bundesregierung - Hier finden Sie die aktuell verordneten und empfohlenen Maßnahmen, die auch für den Tourismus relevant sind. - https://info.bmlrt.gv.at/themen/tourismus/corona-tourismus/massnahmen_bundesregierung.html

- WKÖ - Diese Corona-Regelungen gelten ab 10. Juni - Die von der Bundesregierung angekündigten Lockerungen im Überblick - https://news.wko.at/news/oesterreich/Diese-Corona-Regelungen-gelten-ab-10.-Juni.html?utm_source=mailworx&utm_medium=email&utm_content=button+regelungen+im+%c3%bcberblick&utm_campaign=breaking+news%3a+weitere+%c3%b6ffnungsschritte+konkretisiert+%23breakingnews+%23fkk+%23corona+%23sicher%c3%b6ffnen+(20210528)+-+created%3a+20210526&utm_term=n%2fa

 


Testovací místa v Rakousku:

Současně s uvolněním podmínek vstupu do Rakouska pro cizince bude možné nechat se otestovat v  testovacích stanicích v Rakousku. Dle nařízení je testování prováděno na vlastní náklady, v plánu je nicméně rozšíření možnosti nechat se otestovat zdarma (v testovacích stanicích prostřednictvím antigenních testů) pro všechny osoby, včetně cizinců. Dosud dostupnost bezplatného testování pro všechny potvrdily jen některé spolkové země (např. Vídeň a Salcbursko). Předpokládá se však, že se stav postupně celostátně sjednotí.

Přihlásit se na test popř. získat další informace k testování v Rakousku je možné na stránce Österreich Testet, či na telefonu 0800 220 330. I

Informace k možnostem testování v jednotlivých spolkových zemích:

Vídeň

 • Kromě nabídky antigenních testů na testovacích stanicích, které jsou k dispozici všem osobám, které ve Vídni bydlí, pracují, studují, nebo se ve Vídni zdržují, nabízí Vídeň také možnost bezplatného testování PCR testy (pro osoby, které ve Vídni žijí či pracují) na některých testovacích stanicích ve Vídni, či v rámci iniciativy Alles gurgelt!.

Dolní Rakousko:

Horní Rakousko:

Salcbursko:

Tyrolsko:

Štýrsko:

Burgenland:

Vorarlbersko:

Korutany:Formuláře pro cesty do Rakouska:

- Lékařské potvrzení o 3-G v němčině: 
II_222_2021_Anlage_3

- Lékařské potvrzení o 3-G v angličtině:
II_222_2021_Anlage_4

- Registrační formulář o příjezdu do Rakouska v němčině:
II_222_2021_Anlage_5

- Registrační formulář o příjezdu do Rakouska v angličtině:
II_222_2021_)Anlage_6

- Potvrzení o nezbytnosti lékařského výkonu v němčině:
II_445_2020_Anlage_7

- Potvrzení o nezbytnosti lékařského výkonu v angličtině:
I_445_2020_Anlage_8

- Odkaz na elektronický registrační formulář:
Einreiseformular (Pre-Travel-Clearance)

- Odkaz na elektronický registrační formulář v angličtině:
Einreiseformular (Pre-Travel-Clearance)

Informace k příjezdu do země (včetně odkazů na formuláře):  FAQ: Einreise nach Österreich (sozialministerium.at)