deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání

Organizační struktura velvyslanectví

 

Mimořádný a zplnomocněný velvyslanec

Dr. Jiří Šitler

Politicko-ekonomické oddělení Dr. phil. Jakub Novák
zástupce velvyslance /
vedoucí oddělení
 

Mgr. Brigita Kraus

 

Ing. Pavlína Šrámková
vedoucí obchodně-ekonomického úseku
  Mgr. Daniel Štech
 
 

Ing. et Ing. Markéta Zahradníčková

Konzulární oddělení

JUDr. Jiří Tomeš
vedoucí oddělení
  Mgr. Michala Forstová
zástupce vedoucího oddělení
Hospodářské oddělení Ing. Jan Stejskal
vedoucí oddělení
České centrum - kulturní oddělení velvyslanectví

Mag. Sandra Dudek
pověřena vedením