deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: © Pixabay
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Rakouské zemědělství: v kurzu jsou biopotraviny i high-tech

Potraviny z ekologického zemědělství se v Rakousku těší stále větší oblibě. Jsou žádané jednak samotnými spotřebiteli, ale roste i počet zemědělců, kteří přechází na ekologický provoz. Ekologické zemědělství přináší mj. mnoho výhod – vysokou kvalitu potravin, nižší spotřebu pesticidů a hnojiv a méně emisí CO₂. Rakousko tak představuje pro české firmy zajímavý trh nejen v oblasti zvýšené poptávky po biopotravinách, ale i s ohledem na využití inovativních zemědělských strojů a digitálních technologií.

Rostoucí význam bioproduktů se ve společnosti stále více odráží v nákupním chovaní. Jedním z důvodů nárůstu je ekologický aspekt a zejm. otázka ochrany klimatu, která se dostává do povědomí společnosti. Lidé si začínají uvědomovat, že ekologická udržitelnost a tím i ochrana životního prostředí, klimatu a zachování biologické rozmanitosti patří k základním kompetencím ekologického zemědělství. Během koronavirové krize se poptávka po biopotravinách v Rakousku výrazně zvýšila. Téměř polovina Rakušanů podle vlastního hodnocení změnila během pandemie, pokud jde o potraviny, své nákupní chování. Pandemie tak trvale mění domácí maloobchodní průmysl a preference spotřebitelů.   

V červnu 2020 překročil v Rakousku bio-podíl nakoupených potravin poprvé hranici 10 %. Také v roce 2021 zaznamenaly bioprodukty opětovný nárůst poptávky. Celkově se podíl biopotravin v rakouských maloobchodech za poslední dvě desetiletí více než ztrojnásobil – a to z 2,7 na 11,3 %. Jinak je tomu v pohostinství, kde je podíl biopotravin s cca 3 % poměrně nízký. Průměrně utratí Rakušané za biopotraviny kolem 254 EUR ročně, v roce 2021 byly v rakouských maloobchodech nakoupeny biopotraviny (kromě pečiva) v hodnotě téměř 800 mil. EUR. Největší podíl bioproduktů je dlouhodobě u mléka (30 %), jogurtů (26 %), brambor (24 %) a vajec (24 %). Stoupající obliba bio výrobků mění také veřejný sektor. Např. ve Vídni se již dnes polovina obědů ve školkách a školách vaří z biopotravin.

Podíl biopotravin prodávaných v maloobchodě

Rakouský zájem o biopotraviny se odráží i v zemědělství a pro mnoho farem v Rakousku představuje ekologická produkce atraktivní alternativu. V posledních letech roste počet ekologicky obhospodařovaných ploch a také počet ekologických farem. V roce 2020 bylo v Rakousku registrováno kolem 24 500 ekologických farem, což odpovídá 22,7 % z celkového podílu. Pokud jde o rozlohu, více než čtvrtina zemědělské plochy je vedená ekologicky. Každý 4. hektar je obhospodařován ekologicky, každá 5. farma je ekologická. Naprostá většina rakouských farem (ať už konvenčních či nekonvenčních) je stále vedena jako rodinný podnik. 

Zvýšená poptávka po biopotravinách tak představuje šanci i pro české firmy. Sortiment českých výrobců biopotravin je poměrně široký a zahrnuje výrobky, které Rakušané preferují – mléko, mléčné výrobky, pečivo, vejce a různé druhy masa.

Klimatické změny, globální cenová politika a aktuálně i dopady konfliktu na Ukrajině vytváří i na rakouské zemědělce stále větší tlak. Inovativní postupy jako jsou digitální nástroje ke zvýšení výnosů bez použití pesticidů tak budou nabývat na významu. Technická podpora je nutná i při nových ekologických metodách, zde se nabízí další příležitosti pro české firmy. Český technologický startup Ullmanna, který se v únoru letošního roku zúčastnil PROPEDu „Czech Startup Day“ pořádaném na Velvyslanectví ve Vídni, prezentoval před rakouskými investory robotický stroj využívající umělou inteligenci na nechemické odstraňování plevele.

Vhodnou příležitostí, jak se blíže seznámit s rakouským „bio-světem“, nabízí každoroční veletrh „BIO ÖSTERREICH“ v dolnorakouském Wieselburgu. Prezentovaný sortiment zahrnuje nejen biopotraviny, oblečení z přírodních materiálů či kosmetiku, ale i stroje, zařízení a služby, které se využívají především na ekologických farmách. Letošní ročník proběhne ve dnech 12. – 13. listopadu 2022.

 

Pavlína Šrámková, Ina Bayerová, Obchodně-ekonomický úsek Velvyslanectví ČR v Rakousku